Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

 • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov
 • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Popis XX | II. pilier

Zverte časť svojich povinných dôchodkových odvodov do II. piliera. Sporte a zároveň investujte vaše odvody zodpovedne

Rozmýšľate už v mladom veku nad tým, ako sa vám bude žiť v čase odchodu do vášho dôchodku?
Neodkladajte toto rozhodnutie na neskôr. Možnosť vstúpiť do II. piliera máte iba do 35 rokov. Presuňte časť svojich povinných odvodov do starobného dôchodkového sporenia a automaticky sa stanú vašim osobným vlastníctvom.

Ako II. pilier funguje?

Váš zamestnávateľ odvádza na dôchodok z vašej mzdy povinných 18 % z vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne. Vy máte možnosť presunúť si časť týchto odvodov do II. piliera. Od 1.1.2017 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvýšila zo 4% na 4,25 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa bude každoročne zvyšovať o 0,25% až do roku 2024, kedy dosiahne úroveň 6 % z vymeriavacieho základu, ktorá sa bude uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch. Výška odvodov do I. piliera sa bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby suma odvodov do I. a II. piliera dosahovala v súčte vždy 18 %. Peniaze odvádzané do fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou sa vám budú nielen uschovávať, ale podľa vami vybranej investičnej stratégie aj zhodnocovať. Odvody, ktoré sa vám presunú do II. piliera, sa okamžite po prevedení na váš Osobný dôchodkový účet stávajú vaším majetkom.

Výhodou II. piliera je, že všetky vami nasporené financie v prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia v plnej výške vami určení dediči, ktorých môžete uviesť v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Sami si zvolíte, do ktorého z dôchodkových fondov od AXA chcete investovať. Na výber máte z troch investičných možností s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou aj kombinovať. Svoj budúci dôchodok z II. piliera môžete navyšovať aj vďaka dobrovoľným príspevkom.
 

Pre koho je II. pilier výhodný?

II. pilier je výhodný pre všetkých tých, ktorí zarábajú viac, ako je minimálna mzda, majú trvalý príjem a nemajú viac ako 35 rokov.

Nezabudnite, vstup do II. piliera je vekovo obmedzený a po dosiahnutí stanoveného veku nebudete môcť druhý pilier využívať.

Pre koho je II. pilier nevýhodný?

V prípade, že nezarábate viac ako je minimálna mzda, máte nepravidelný príjem, alebo uvažujete o investovaní v krátkom investičnom horizonte (menej než 10 rokov pred dôchodkom), II. pilier pravdepodobne nie je pre vás.

Ako si uzatvoriť starobné dôchodkové sporenie?

Starobné dôchodkové sporenie si môžete uzatvoriť na našich obchodných miestach alebo prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa. Predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť zmluvu, odporúčame vám preštudovať si rôzne možnosti investovania tak, aby ste si mohli bez problémov vybrať pre vás ten správny dôchodkový fond alebo ich kombináciu.

Na uzatvorenie budete potrebovať:

 • váš občiansky preukaz
 • v prípade, že sa rozhodnete stanoviť oprávnené osoby aj rodné číslo osôb, ktoré v prípade vašej smrti zdedia vaše sporenie
 

Po spracovaní vašej zmluvy vás budeme prostredníctvom emailu a SMS informovať o tom, či všetko prebehlo v poriadku. Pri uzatváraní zmluvy si môžete určiť aj možnosť dostávať vaše výpisy elektronicky.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

 • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
 • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
 • Možnosť spravovania vašej zmluvy (zmena kontaktných údajov, možnosť zmeny dôchodkových fondov)

Viac o elektronickej komunikácii >

Ako vám bude vaše starobné dôchodkové sporenie vyplatené?

Jednotlivé piliere dôchodkového systému na Slovensku sa navzájom dopĺňajú. Vďaka sporeniu v II. pilieri sa bude váš budúci dôchodok vypočítavať z kombinácie I. a II. piliera. Časť bude teda tvorená zo štátnych zdrojov a časť z vašich nasporených prostriedkov v II. pilieri.

Starobné dôchodkové sporenie sa vypláca v čase dovŕšenia vášho dôchodkového veku, ktorý si jednoducho zistíte prostredníctvom kalkulačky Sociálnej poisťovne.

O vyplatenie dôchodku z II. piliera môžete jednoducho požiadať v Sociálnej poisťovni. Viac informácií, ak ste si dôchodkové sporenie uzatvorili u nás, môžete prípadne získať prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa alebo na našich obchodných miestach. O konkrétnych možnostiach výplaty dôchodkového sporenia vás bude pred dovŕšením dôchodkového veku informovať Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. Ponukového listu. Užitočné informácie ohľadom výplaty dôchodkov nájdete aj v Informáciách pre budúceho poberateľa dôchodku.

II. pilier môže byť vyplatený buď po dovŕšení dôchodkového veku alebo aj formou predčasného starobného dôchodku.

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na www.axa.sk/dochodky alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png