Kde inde sa môžete cítiť bezpečnejšie a pohodlnejšie ako doma?

 • Zabuchli ste si kľúče vo dverách?
  Pošleme vám odbornú pomoc.
 • Prasklo vám vodovodné potrubie?
  Náš technik vám ho opraví.
 • Vytopili vám susedia domácnosť?
  Prevezieme váš nábytok do bezpečia.

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Domov/Domov-IN/Obsah/Vyhody XX | Poistenie Domov IN

Jeden produkt, ktorý kryje všetky druhy poistenia spojené s bývaním

Výhody poistenia Domov IN

 • Už žiadne zbytočné vyhadzovanie domácich spotrebičov.
  Vďaka našej o dva roky predĺženej záruke bude o vaše domáce spotrebiče dobre postarané.

 • Poistíme vám vandalizmus vrátane poškodení od sprejerov.

 • Bojíte sa, že niekomu omylom spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví?
  Spolu s poistením domácnosti alebo nehnuteľnosti máte od nás Poistenie zodpovednosti za škodu automaticky zahrnuté v cene poistenia (okrem variantu MINI).

 • Ak sa chcete vyhnúť výdavkom úplne, môžete si zvoliť nulovú spoluúčasť v prípade poistnej udalosti.

 • Radi nakupujete na internete?
  Využite naše pripoistenie právnej ochrany pri nákupe tovaru a služieb na internete SAFE ONLINE a nakupujte bez rizika.

 • K poisteniu automaticky získavate zadarmo nonstop asistenčné služby
  s garantovaným príchodom do 1 hodiny. Ak by sme to nestihli, dostanete od nás 20 € ako ospravedlnenie.

 • Ešte nebývate v novom ale zatiaľ si svoje bývanie budujete?
  U nás si môžete poistiť nielen už skolaudované stavby, ale aj budovy od začiatku ich výstavby.

 • Chcete sa poistiť až od určitého dátumu?
  Platnosť poistenia si môžete určiť už od zajtra, alebo môžete využiť možnosť posunutia začiatku poistenia až o 12 mesiacov.
  Môže vám to vyhovovať v prípade, že chcete, aby vaše nové poistenie plynule nadviazalo na vaše predchádzajúce poistenie.

 • Máte strach, že nebudete vedieť určiť správnu hodnotu, na ktorú máte poistenie dojednať a poisťovňa vám v prípade škody vyplatí neadekvátnu sumu? U nás sa podpoistenia báť nemusíte.
  Pomôžeme vám pri stanovení a výpočte poistnej sumy. Ak vám finančný sprostredkovateľ dojedná zmluvu v našom elektronickom systéme, túto poistnú sumu vám pri správnom stanovení budeme garantovať po celú dobu poistenia. Navyše vám ju budeme priebežne upravovať podľa vývoja cien na trhu.
  Poistite si nehnuteľnosť elektronicky prostredníctvom zmluvy v systéme AXA Studio a získajte garanciu poistnej sumy.

Prečo si zvoliť poistenie Domov IN?

Jednoduchý výber z 3 variantov poistenia, ktoré môžete kombinovať podľa vášho želania

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti sme pre vás pripravili v 3 variantoch MINI, KLASIK a MAXI, ktoré sa líšia rozsahom poistenia a limitmi plnenia. K variantom KLASIK a MAXI získavate aj poistenie zodpovednosti za škodu vo variante ŠTANDARD v cene poistenia (občiansku zodpovednosť získate k poisteniu domácnosti a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti v prípadne poistenia stavby). Občiansku zodpovednosť si môžete taktiež rozšíriť, alebo uzatvoriť samostatne vo variantoch PLUS a EXTRA.

Ku všetkým poisteniam sa môžete zaujímavo pripoistiť pre prípad škôd spôsobených povodňami alebo záplavou a zároveň máte možnosť si uzatvoriť aj pripoistenie právnej ochrany vrátane pripoistenia SAFE ONLINE pre bezpečný nákup tovaru či služieb na internete.

Poistenie si môžete uzatvoriť samostatne alebo ho môžete ľubovoľne kombinovať za výhodných podmienok.

Jedna zmluva, množstvo výhod

Žiadne neprehľadné zmluvy a zbytočné papierovanie. Poistite si jednoducho svoju stavbu, dom či rekreačný objekt, vybavenie domácnosti, zodpovednosť za škodu a asistenčné služby na jednej zmluve. Pri uzatvorení poistnej zmluvy prostredníctvom elektronického systému poistiteľa si môžete zvoliť garanciu poistnej sumy: Pri správnom stanovení sa vyhnete riziku podpoistenia a krátenia poistného plnenia v prípade škody.

Myslíme na vás a súvisiace poistenie zodpovednosti je už súčasťou našich produktov (vo variante KLASIK či MAXI)

Svoje poistné krytie môžete ďalej rozšíriť o výhodné pripoistenie právnej ochrany rodiny či exkluzívne poistenie SAFE ONLINE pre bezpečné nákupy tovaru alebo služieb na internete.

Viete o tom, že sme boli prvou poisťovňou, ktorá dáva svojim klientom možnosť podpisovať zmluvy aj biometricky? Viac ako 50 % zmlúv uzatvárame elektronicky, vďaka čomu sa významne skracuje proces spracovávania.

Výhodné pripoistenie v prípade povodní a záplav

Myslite na svoj domov aj v prípade nepriazne počasia a využite možnosť pripoistiť sa pre prípad povodní a záplav v rámci poistenia domácnosti a nehnuteľnosti. Vďaka pripoisteniu bude o váš majetok nielen dobre postarané, ale zároveň od nás dostanete aj maximálne krytie. Ak máte pocit, že vám toto riziko nehrozí, môžete si uzatvoriť poistenie za výhodnejšiu cenu.

Nonstop asistenčné služby vrátane právneho poradenstva v pripoistení právnej ochrany + SAFE ONLINE

Ku všetkým variantom nášho poistenia od nás získavate zadarmo širokú ponuku asistenčných služieb, ktorú môžete využiť nielen vy, ale aj vaši blízki. Naši odborníci vám pomôžu pri riešení nečakaných situácií. Asistencia zahŕňa technickú pomoc v ťažkostiach, právne poradenstvo aj asistenciu v prípade hospitalizácie, choroby a neprítomnosti člena domácnosti. Ak sa nám nepodarí prísť do hodiny, vyplatíme vám 20 € ako ospravedlnenie.

Zároveň si môžete pripoistiť aj pripoistenie právnej ochrany, prípadne si toto pripoistenie môžete rozšíriť aj o pripoistenie SAFE ONLINE, vďaka čomu bude o vaše nákupy na internete bezpečne postarané.

On-line prístup k uzatvorenej zmluve či vybavenie poistnej udalosti

Prostredníctvom svojho Osobného účtu môžete sledovať stav svojich zmlúv a bezpečne s nami komunikovať. Pomocou prideleného PINu získate prístup na našu zabezpečenú internetovú stránku, kde budete schopní vykonávať vybrané zmeny a mať prehľad o všetkých svojich zmluvách AXA. Podobne môžete sledovať aj stav vybavenia poistnej udalosti.

Poistenie Domov IN získate ešte výhodnejšie, pokiaľ:
 • ste nemali škodu na vašej nehnuteľnosti v posledných 5 rokoch,
 • poisťujete byt, ktorý sa nenachádza na prízemí,
 • už máte uzatvorené iné produkty od AXA,
 • si zvolíte ročnú frekvenciu platby poistného.
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png