Doprajte si pohodlie a príjemné chvíle tam, kde to máte najradšej

 • Poistenie pre každú domácnosť, ktoré myslí na celú vašu rodinu, pomocníkov v domácnosti a aj domácich miláčikov
 • Asistenčné služby zadarmo, ktoré využijete pri havárii v domácnosti
 • Exkluzívny žolík v poistení, vďaka ktorému
  máte trvalú garanciu najširšieho krytia

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 25 % zľavu.

Uzatvoriť online

Pripoistenia /Produkty/Domov/Poistenie-domacnosti/Obsah/Pripoistenia XX | Poistenie domácnosti

Majte svoju domácnosť pod kontrolou vďaka modernému spôsobu poistenia


Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

K poisteniu domácnosti v balíčkoch KLASIK a MAXI získavate Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu zadarmo do výšky 40 000 Eur (variant ŠTANDARD).

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu si môžete rozšíriť alebo uzatvoriť samostatne, a to vo variantoch PLUS či EXTRA. Môžete si tak navýšiť limit plnenia až na 400 000 Eur a rozšíriť rozsah poistenia o ďalšie situácie (napr. o škody spôsobené pomocníkmi v domácnosti prípadne hospodárskymi zvieratami, či škody vzniknuté pri prenájme). Preplatíme vám aj osobnostnú ujmu či škody na bezplatne vypožičaných veciach (napr. kamera na cestách). Rozsah poistenia si môžete rozšíriť aj na celý svet (okrem USA a Kanady), Európska únia je pokrytá automaticky.

Pripoistenie škôd spôsobených povodňou alebo záplavou

U nás sa môžete výhodne pripoistiť proti povodni či záplave. Bez spoluúčasti a až do výšky poistnej sumy.

Pripoistenie právnej ochrany rodiny

Využite možnosť Pripoistenia právnej ochrany rodiny, ktorá platí pre vás a pre všetkých členov vašej domácnosti. V prípade, že si neviete poradiť, s problémom vám radi pomôžeme. Ponúkame vám právnu asistenciu pri riešení sporov o náhradu škody, sporov so správnymi orgánmi alebo pri nájomných aj pracovnoprávnych sporoch.

V rámci právnej ochrany rodiny ide o navýšenie ročného limitu plnenia u právnej asistencie až na
12 000 EUR a rozširuje základný rozsah právnej asistencie o nasledujúce situácie:

 • Spory o náhradu škody alebo ujmy.
 • Správne konanie - konanie, ktoré začal katastrálny úrad, finančný úrad, Polícia SR alebo obecný úrad v priamej súvislosti s poistenou nehnuteľnosťou.
 • Nájomné spory.
 • Pracovno-právne spory týkajúce sa napríklad neplatného skončenia pracovného pomeru, náhrady škody alebo ujmy spôsobenej poistenému či nevyplácanie mzdy.

Kompletný rozsah služieb zahrnutých v Pripoistení právnej ochrany rodiny nájdete v poistných podmienkach (Tabuľka 3).

Pripoistenie SAFE ONLINE (internetové riziká)

Nakupujete často cez internet? S Pripoistením SAFE ONLINE vám pomôžeme v prípade zneužitia platobného prostriedku na internete, v prípade sporov s prevádzkovateľmi internetových obchodov a aj v prípade nekvalitne poskytnutých služieb alebo iným neoprávneným správaním v prostredí internetu a sociálnych sietí. Pripoistenie sa dokonca vzťahuje na všetkých členov domácnosti aj deti, ktoré sú v dnešnej dobe v prostredí internetu ohrozené. Toto pripoistenie zahŕňa obhajovanie záujmov poisteného alebo aj náhrady škody v týchto prípadoch:

Toto pripoistenie zahŕňa obhajovanie záujmov poisteného alebo aj náhrady škody v týchto prípadoch:

 • zneužitie platobného prostriedku
  • neoprávnené použitie šekov (s výnimkou cestovných šekov),
  • neoprávnené použitie bankových kariet (kreditných i debetných) poisteného,
  • neoprávnené použitie bankových kariet (kreditných i debetných) poisteného,
 • nákupu tovaru alebo nákupu či objednanie služieb na internete:
  • ide o obhajovanie oprávnených záujmov poisteného, ak dôjde k nezrovnalostiam spojeným s objednaním či dodaním tovaru alebo služieb zakúpených na internete,
 • zneužitia identity poisteného na internete (novinka):
  • neoprávnené použitie identifikačných či autorizačných údajov na internete s cieľom spáchať podvod,
 • poškodenie online povesti (novinka):
  • ohováranie, urážka či neoprávnené zverejnenie informácií o súkromnom živote poisteného na internete a sociálnych sieťach.

Kompletný rozsah služieb Pripoistenia internetových rizík SAFE ONLINE nájdete v poistných podmienkach (Tabuľka 4).

 

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie