Doprajte si pohodlie a príjemné chvíle tam, kde to máte radi

 • Zabuchli ste si kľúče vo dverách?
  Pošleme vám odbornú pomoc.
 • Prasklo vám vodovodné potrubie?
  Náš technik vám ho opraví.
 • Vytopili vám susedia domácnosť?
  Prevezieme váš nábytok do bezpečia.

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 25 % zľavu.

Uzatvoriť online

Rozsah poistenia | Poistenie domácnosti

S naším poistením sa nemusíte báť o vybavenie svojej domácnosti ani pri krádeži, havárii vody alebo údere blesku. Ochránime aj veci osobnej potreby, cennosti, športové potreby, elektroniku alebo domácich miláčikov.

Rozsah nášho poistenia zahŕňa napríklad tieto poistné nebezpečenstvá:

 • Rozšírený živel (požiar, výbuch, priamy úder blesku, zemetrasenie, zosuv pôdy, víchrica, krupobitie, tiaž snehu, pád stromov, náraz vozidla, dym, implózia a iné)
 • Vodovodná škoda, Vytečenie vody z kanalizácie, Strata vody, Voda z nádrže (akvária), Chybná funkcia hasiaceho zariadenia (sprinklery)
 • Nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie, Skrat, Rozbitie skla, Zrážky, Elektromotory,
 • Odcudzenie, vandalizmus (vrátane sprejerov aj v prípade neidentifikovaného páchateľa), Poškodenie zateplenej fasády hmyzom, vtákmi, hlodavcami.

Kompletný súpis poistných nebezpečenstiev závisí od zvolenej varianty poistenia a nájdete ho v poistných podmienkach.

Rozšírenie Poistenia občianskej zodpovednosti

K Poisteniu domácnosti vo variantoch KLASIK a MAXI si môžete ďalej rozšíriť Poistenie zodpovednosti zahrnuté v cene, a to za výhodné ceny.

Rozsah poistenia a limity krytia
 
Domácnosť
  MINI KLASIK MAXI platnosť + rozsah
Krytie zodpovednosti za škodu v cene poistenia X ŠTANDARD s limitom 30 tis. €
Predĺžená záruka X v cene poistenia
Poistné nebezpečenstvo
Rozšírený živel1) 100 % na každé poistné nebezpečenstvo L1)
Vodovodná škoda 100% L1)
Povodeň, záplava (Pripoistenie) 100% L1)P)
Dym X 100% 100% L1)
Implózia X 100% 100% L1)
Voda z kanalizácie pri povodni X 100% 100% L1)P)
Nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie X 5% min 400 10% min 800 L2)L3)
Skrat prepätím/podpätím na elektromotore X 2% min 160 5% min 400 L2)L3)
Rozbitie skla X 3% min 240 6% min 480 L2)L3)
Zrážky X 2% min 160 5% min 400 L2)L3)
Voda z nádrže X 200 10% min 800 L2)L3)
Odcudzenie X 100% 100% L1)L3)
Poškodenie alebo zničenie stavebných súčastí pri odcudzení + vandalizmus X 10% min 800 20% min 1 600 L1)L3)
Voda z kanalizácie okrem povodne X X 800 L2)L3)
Chybná funkcia sprinklera X X 5% min 400 L2)L3)
Porucha chladiaceho zariadenia (potraviny) X 1% min 2 500 2% min 4 000 L2)R-)
Poistené veci a náklady
Zachraňovacie náklady/na záchranu života 10%/30% 10%/30% 10%/30% L1)
Elektronické a optické prístroje, Nosiče dát 100% 100% 100% L1)R+)
Športové potreby 100% 100% 100% L1)R+)
Cennosti 800 10% min 800 15% min 1 200 L1)L3)
Cennosti z toho peniaze a ceniny 400 4% min 400 6% min 600 L1)R-)
Stavebné súčasti domácnosti 1 200 15% min 1 200 20% min 1 600 L1)
Príslušenstvo a náhradné diely vozidiel 200 2% min 200 3% min 400 L1)L3)
Veci osobnej potreby 200 2% min 200 3% min 400 L1)
Veci zvláštnej hodnoty 800 10% min 800 15% min 1 200 L1)R-)
Veci zvláštnej hodnoty z toho na každú vec 800 2 000 3 500 L1)R-)
Drobné domáce zvieratá 400 4% min 400 6% min 600 L1)L3)
Veci slúžiace na zárobkové účely a výkon povolania 1400 4% min 400 6% min 600 L1)R-)
Lode a iné plavidlá 400 4% min 400 6% min 600 L1)
Strelné zbrane 200 2% min 200 3% min 400 L1)R-)
Veci v nebytovom priestore (zabezpečenie S1 pre odcudzenie) X 2% min 200 5% min 400 L1)L3)
Veci v nebytovom priestore (zabezpečenie S2 pre odcudzenie) X 4% min 400 10% min 800 L1)L3)
Veci pri dočasnom pobyte X 5% min 400 10% min 800 L1)R-)
Znovuobstaranie dokumentov X 1% min 80 2% min 200 L2)R-)
Veci v garáži mimo miesto poistenia X 2 500 5 000 L2)R-)
Veci v batožinovom priestore vozidla X X 2% min 200 L2)
Vybrané veci na pozemku X X 2% min 200 L2)R-)
Veci na balkóne, lodžii, terase X X 2% min 200 L2)R-)

Vysvetlivky:
1)Rozšírený živel: Požiar, Výbuch, Výbuch sopky, Priamy úder blesku, Náraz alebo zrútenie pilotovaného letiaceho telesa, jeho časti alebo nákladu, Náraz vozidla, Nárazová vlna, Víchrica, Krupobitie, Zemetrasenie, Pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, Ťarcha snehu alebo námrazy, Zosuv pôdy, Zrútenie skál alebo zemín, Zosuv alebo zrútenie lavín 100 % = limit až do výšky poistnej sumy, max. však do výšky škody

L1) limit plnenia na poistnú udalosť
L2) limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti v poistnom roku
L3) v prípade rekreačného bývania alebo budovy vo výstavbe (platí len pre nehnuteľnosť) sú limity plnenia znížené na 50 % z uvedeného limitu
R+) imit plnenia v prípade rekreačného bývania je pre MINI 400 €, pre KLASIK 4 % min. 400 € a pre MAXI 6 % min. 600 €
R-) v prípade rekreačného bývania nepoistené
P) iba v prípade, ak je uzatvorené poistné nebezpečenstvo povodeň, záplava formou pripoistenia

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png