Doprajte si pohodlie a príjemné chvíle tam, kde to máte najradšej

 • Poistenie pre každú domácnosť, ktoré myslí na celú vašu rodinu, pomocníkov v domácnosti a aj domácich miláčikov
 • Asistenčné služby zadarmo, ktoré využijete pri havárii v domácnosti
 • Exkluzívny žolík v poistení, vďaka ktorému
  máte trvalú garanciu najširšieho krytia

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 25 % zľavu.

Uzatvoriť online

Uzatvorenie zmluvy /Produkty/Domov/Poistenie-domacnosti/Obsah/Uzatvorenie-zmluvy XX | Poistenie domácnosti

Majte svoju domácnosť pod kontrolou vďaka modernému spôsobu poistenia

Poistenie môžete uzatvoriť na všetkých obchodných miestach UNIQA (bývalé pobočky AXA), u vášho finančného agenta alebo jednoducho online.


Podmienky Poistenia domácnosti

Poisťujeme domácnosti v dostavaných budovách a to trvalo obývané alebo rekreačne obývané. Predmetom poistenia sú hmotné veci v domácnosti, anténne systémy a stavebné súčasti tvoriace vnútorný priestor bytu používaný na súkromné účely a do určeného limitu aj veci určené na podnikanie.

Spoluúčasť

Spoluúčasť je dohodnutá suma, ktorou sa podieľate na každej poistnej udalosti. Zvolená výška spoluúčasti potom zodpovedá výške poistného. Môžete si vybrať z nasledujúcich variantov:

 • 0 €
 • 40 €
 • 150 €
 • 330 €
Začiatok a doba poistenia

Sami si zvolíte začiatok vášho poistenia: najskôr však od nasledujúceho dňa po uzatvorení poistnej zmluvy a najneskôr do 12 mesiacov od dátumu jej uzatvorenia. Poistenie si môžete uzatvoriť buď ako dlhodobé poistenie na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok, alebo ako krátkodobé poistenie na dobu určitú s poistným obdobím max. 1 rok so zaokrúhlením na celé mesiace.

Frekvencia a spôsob platby

Môžete si vybrať z nasledujúcich frekvencií platenia:

 • ročné,
 • polročné
 • štvrťročné.
 

Za žiadnu z vyšších frekvencií (2 a viac krát) neúčtujeme prirážku k poistnému. Pri ročnej platbe naopak ponúkame 10 % zľavu.

Pri dojednaní zmluvy dostanete poštovú poukážku a údaje na úhradu prvého poistného. Platiť môžete:

 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou,
 • online
Ako môžem zmluvu vypovedať?

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou

 • ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia) alebo
 • do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede poisťovni) alebo
 • do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede poisťovni). 


Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (typicky zmluva uzatvorená online), môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie