Doprajte si pohodlie a príjemné chvíle tam, kde to máte radi

 • Zabuchli ste si kľúče vo dverách?
  Pošleme vám odbornú pomoc.
 • Prasklo vám vodovodné potrubie?
  Náš technik vám ho opraví.
 • Vytopili vám susedia domácnosť?
  Prevezieme váš nábytok do bezpečia.

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 25 % zľavu.

Uzatvoriť online

Uzatvorenie zmluvy /Produkty/Domov/Poistenie-domacnosti/Obsah/Uzatvorenie-zmluvy XX | Poistenie domácnosti

Poistenie môžete uzatvoriť na všetkých obchodných miestach AXA alebo u vášho finančného sprostredkovateľa.

Podmienky Poistenia domácnosti

Poisťujeme domácnosti v dostavaných budovách a to trvalo obývané alebo rekreačne obývané. Predmetom poistenia sú hmotné veci v domácnosti, anténne systémy a stavebné súčasti tvoriace vnútorný priestor bytu používaný na súkromné účely a do určeného limitu aj veci určené na podnikanie.

Spoluúčast

Spoluúčasť je dohodnutá suma, ktorou sa klient podieľa na každej poistnej udalosti. Môžete si vybrať z nasledujúcich variantov:

 • 0 €
 • 33 €
 • 166 €
 • 332 €

Zvolená výška spoluúčasti potom zodpovedá výške poistného.

Začiatok a doba poistenia

Sami si zvolíte začiatok platnosti vášho poistenia: najskôr však od nasledujúceho dňa po uzatvorení poistnej zmluvy a najneskôr do 12 mesiacov od dátumu jej uzatvorenia. Dojednáva sa buď ako dlhodobé poistenie na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok, tj. 365 dní od začiatku poistenia, alebo ako krátkodobé poistenie na dobu určitú s poistným obdobím max. 1 rok so zaokrúhlením na celé mesiace.

Frekvencia a spôsob platby

Môžete si vybrať z nasledujúcich frekvencií platenia:

 • ročné,
 • polročné,
 • štvrťročné.

Za žiadnu z nižších frekvencií neúčtujeme prirážku k poistnému. Pri ročnej platbe naopak ponúkame 10% zľavu.

Platiť môžete:

 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou.

Pri dojednaní zmluvy dostanete poštovú poukážku na úhradu prvého poistného.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png