S nami sa nemusíte báť nečakaných situácií

 • Ochrana širokej škály škôd spôsobených vami alebo vašou rodinou niekomu inému
 • Po novom ešte vyššie limity a rozsah krytia


Poistite sa online

Uzatvorte si zmluvu s 20 % zľavou z ceny poistného online.Uzatvoriť online

Hlásenie poistnej udalosti /Produkty/Domov/Poistenie-obcianskej-zodpovednosti/Obsah/Hlasenie-poistnej-udalosti XX | Poistenie občianskej zodpovednosti

Ochrana vášho bývania s rozsiahlymi asistenčným službami

Aký je postup pri hlásení poistnej udalosti?

1. Nahlásenie poistnej udalosti môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Najrýchlejším je telefonické oznámenie na AXA linku +421 2 2929 2929, voľba číslo 5, likvidácia poistných udalostí. Budete spojený s operátorom, ktorému oznámite:
  • Číslo poistnej zmluvy / prípadne údaje o poistníkovi
  • Poistný produkt, z ktorého si škodu uplatňujete (Nehnuteľnosť, Domácnosť)
  • Telefonický kontakt na vás
  • Ďalšie informácie (kedy škoda nastala, čo bolo poškodené, kto poškodenie zistil, zachraňovacie náklady a pod.).
 • Osobne na kontaktnom mieste AXA.

2. Bezodkladne budete kontaktovaný mobilným technikom.

3. Písomne vám bude doručený vyzývací list na doloženie potrebných dokladov na likvidáciu.

Ďalšie odporúčania:

 • Vykonávajte počiatočnú aj priebežnú fotodokumentáciu;
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a pod.). Pokiaľ to bude možné, poškodené veci nelikvidujte;
 • Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd.

Využite Asistenčnú službu na pomoc pri odstraňovaní škôd vzniknutých povodňou, ktorú vám AXA poskytuje zadarmo – AXA linka +421 2 2929 2929.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png