S nami sa nemusíte báť nečakaných situácií

 • Ochrana širokej škály škôd spôsobených vami alebo vašou rodinou niekomu inému
 • Po novom ešte vyššie limity a rozsah krytia


Poistite sa online

Uzatvorte si zmluvu s 20 % zľavou z ceny poistného online.Uzatvoriť online

Popis /Produkty/Domov/Poistenie-obcianskej-zodpovednosti/Obsah/Popis XX | Poistenie občianskej zodpovednosti

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu vás ochráni pred nečakanými výdajmi

Stojíme pri vás aj v čase vašej neopatrnosti. Poistenie občianskej zodpovednosti kryje ujmy na živote a zdraví, škody na majetku alebo súvisiace finančné škody, ktoré neúmyselne spôsobíte iným osobám pri bežnom občianskom živote, alebo v súvislosti s vedením vašej domácnosti či prevádzkou jej zariadenia.

Okrem vás budú automaticky poistení aj všetci členovia vašej domácnosti a v závislosti od dohodnutého rozsahu poistenia sa ďalej poistenie môže vzťahovať aj na ďalšie osoby ako napríklad pomocníci v domácnosti či opatrovateľka.

Ponúkame vám nasledujúce varianty poistenia:

 • ŠTANDARD – štandardný rozsah poistenia s limitom 30 tis. € - v cene poistenia Domácnosti KLASIK a MAXI
 • PLUS rozšírený rozsah poistenia s limitom 200 tis. € - možnosť samostatného poistenia
 • EXTRA – maximálny rozsah poistenia s limitom 400 tis. € - možnosť samostatného poistenia

Poistenie ŠTANDARD je automatickou súčasťou Poistenia domácnosti KLASIK a MAXI. Ak chcete vyššie krytie, môžete si ho jednoducho rozšíriť na variantu PLUS alebo EXTRA za výhodnú cenu.

Poistenie platí na území Slovenskej republiky a pri dočasných pobytoch aj po celej Európskej únii. Vo variantoch PLUS a EXTRA platí dokonca pre celý svet s výnimkou Severnej Ameriky.

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu je určené pre tých, ktorí:
 • sa chcú chrániť pred zbytočnými výdavkami, ktoré sa môžu vyšplhať až do tisícok eur, v prípade, že by ste omylom spôsobili škodu niekomu ďalšiemu,
 • chcú sa zbaviť starostí vďaka kombinácii výhodného poistenia s ďalšími produktmi v rámci jednej zmluvy DOMOV IN,
 • ocenia nonstop asistenčné služby vrátane právnej asistencie s možnosťami ďalšieho rozšírenia.
Rozšírenie poistenia občianskej zodpovednosti

V prípade, že uvažujete nielen o Poistení občianskej zodpovednosti, ale zároveň máte záujem si uzatvoriť aj Poistenie domácnosti, môžete privítať to, že v rámci Poistenia domácnosti máte automaticky vo variantoch KLASIK a MAXI Poistenie zodpovednosti v základnom variante ŠTANDARD zadarmo.
V prípade, že máte záujem o rozšírenie poistného krytia ŠTANDARD, môžete si vybrať z dvoch variantov, ktoré si môžete vybrať aj samostatne:

 • Plus – základný limit 200 000 €
 • Extra – základný limit 400 000 €
Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za vás a členov vašej domácnosti vyrieši povinnosť nahradiť škodu či inú ujmu stanovenú zákonným predpisom spôsobenú iným osobám v súvislosti s bežnými činnosťami a vzťahmi v občianskom živote.

Vzťahuje sa na náhradu:

 • ujmy na zdraví alebo živote
 • škody na majetku
 • súvisiace finančné škody
 • a dokonca za určitých podmienok aj náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png