S nami sa nemusíte báť nečakaných situácií

  • Ochrana širokej škály škôd spôsobených vami alebo vašou rodinou niekomu inému
  • Po novom ešte vyššie limity a rozsah krytia


Poistite sa online

Uzatvorte si zmluvu s 20 % zľavou z ceny poistného online.Uzatvoriť online

rozsah poistenia | Poistenie občianskej zodpovednosti

Rozsah poistenia a limity krytia

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu ŠTANDARD PLUS EXTRA
  Zadarmo, pokiaľ je uzatvorené poistenie domácnosti vo variante KLASIK alebo MAXI Možnosť uzatvorenia samostatne alebo ako pripoistenie k poisteniu domácnosti alebo stavby
Základný limit poistného plnenia v EUR 40 000 EUR - nové navýšenie ! 200 000 EUR 400 000 EUR
Poistené osoby
poistený a osoby žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti áno áno áno
osoby, ktoré na pokyn poisteného opatrujú jeho byt alebo v ňom vykonávajú bežné domáce práce, a to iba pri výkone týchto činností nie áno áno
osoby, ktorým poistený zveril do opatery dieťa alebo psa, a to iba pri výkone týchto činností nie nie áno
Územná platnosť
Európska únia (pobyt max. 3 mesiace) áno áno áno
Svet s výnimkou Severnej Ameriky (pobyt max. 3 mesiace) nie ánoI ánoII
Európska únia (pobyt nad 3 mesiace) nie nie ánoII
Rozsah poistenia a sublimity pre vymenované škody alebo ujmy spôsobené:
v bežnom občianskom živote áno áno áno
pri neprofesionálnej športovej činnosti áno áno áno
drobnými domácimi zvieratami vrátane psov áno áno áno
regresy zdravotných poisťovní alebo orgánu nemocenského poistenia - novinka ! áno áno áno
pracovným strojom s maximálnou rýchlosťou do 25 km/h (napr. kosačky, malé traktory na kosenie alebo odpratanie snehu) nie ánoI ánoII
motorovým strojom s max. rýchlosťou do 6 km/h (napr. detské motorové autíčka, segway) nie ánoI ánoII
na používanom zariadení (v hoteli, dovolenkovom apartmáne, internáte a podobnom typu ubytovania potvrdeným dokladom) nie ánoI ánoII
pri výkone drobnej stavebnej činnosti (v hodnote do 20 000 €) nie ánoI ánoII
pri rekreačnej jazde na koňoch nie ánoI ánoII
pri rekreačnom používaní plavidiel nie ánoI ánoII
za spôsobenú nemajetkovú ujmu nie nie ánoII
hospodárskymi zvieratami vrátane koní nie nie ánoII
dronom alebo diaľkovo ovládanými modelmi (napr. modely lietadiel, áut) nie nie ánoII
v dôsledku straty kľúčov nie nie ánoII
 

Vysvetlivky:

áno Je poistené do výšky uvedeného základného limitu poistného plnenia

áno I) - Je poistené do výšky sublimitu 20 000 EUR

áno II) - Je poistené do výšky sublimitu 40 000 EUR

limit v Kč - Poistiteľ uhradí poistné plnenie max. do výšky uvedeného limitu v EUR pre jednu poistnú udalosť

sublimit Je limit plnenia v EUR v rámci uvedeného základného limitu poistného plnenia

nie - Nie je poistené

Rozšírenie poistenia občianskej zodpovednosti

V prípade, že uvažujete nielen o Poistení občianskej zodpovednosti, ale zároveň máte záujem si uzatvoriť aj poistenie Domácnosti, môžete privítať, že v rámci Poistenia domácnosti máte automaticky vo variantoch KLASIK a MAXI Poistenie zodpovednosti v základnom variante ŠTANDARD zadarmo.

V prípade, že máte záujem si rozšíriť poistné krytie ŠTANDARD na vyšší variant, môžete voliť z dvoch variantov, ktoré si môžete zvoliť aj samostatne:

 

  • Plus - základný limit 200 tis. €
  • Extra - základný limit 400 tis. €
Asistenčné služby

Základné asistenčné služby (technickej a právnej asistencie, asistencie pri hospitalizácii či ochorení) máte automaticky zahrnuté v cene poistenia. Zabuchli ste si kľúče vo dverách? Pošleme vám odbornú pomoc. Prasklo vám vodovodné potrubie? Náš technik vám ho opraví. Vyrazila vám víchrica okná? Zaistíme vám ich zasklenie. Volajte našu AXA Linku +421 2 2929 2929 a naši odborníci vám pomôžu pri riešení náhlych situácií, akými sú napríklad prasknuté vodovodné potrubie, vyrazenie okien víchricou, zabuchnutie kľúčov vo dverách alebo spory so susedmi. Sme vám k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom vám garantujeme príchod asistenčnej služby do 1 hodiny. Keď neprídeme do hodiny, dostanete od nás 20 € ako ospravedlnenie. Príjazd technika je zadarmo kdekoľvek na území SR.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png