S nami sa nemusíte báť nečakaných situácií

 • Ochrana širokej škály škôd spôsobených vami alebo vašou rodinou niekomu inému
 • Po novom ešte vyššie limity a rozsah krytia


Poistite sa online

Uzatvorte si zmluvu s 20 % zľavou z ceny poistného online.Uzatvoriť online

Uzatvorenie zmluvy /Produkty/Domov/Poistenie-obcianskej-zodpovednosti/Obsah/Uzatvorenie-zmluvy XX | Poistenie občianskej zodpovednosti

Poistenie môžete uzatvoriť na všetkých obchodných miestach AXA alebo u vášho finančného sprostredkovateľa.

Spoluúčasť

Spoluúčasť je dohodnutá suma, ktorou sa klient podieľa na každej poistnej udalosti. Môžete si vybrať z nasledujúcich variantov:

 • 0 €
 • 33 €
 • 166 €
 • 332 €

Zvolená výška spoluúčasti potom zodpovedá výške poistného.

Začiatok a doba poistenia

Sami si zvolíte začiatok platnosti vášho poistenia: najskôr však od nasledujúceho dňa po uzatvorení poistnej zmluvy a najneskôr do 12 mesiacov od jej dátumu uzatvorenia. Dojednáva sa buď ako dlhodobé poistenie na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok, tj. 365 dní od začiatku poistenia, alebo ako krátkodobé poistenie na dobu určitú s poistným obdobím max. 1 rok so zaokrúhlením na celé mesiace.

Frekvencia a spôsob platby

Môžete si vybrať z nasledujúcich frekvencií platenia:

 • ročné,
 • polročné,
 • štvrťročné.
 

Za žiadnu z nižších frekvencií neúčtujeme prirážku k poistnému. Pri ročnej platbe naopak ponúkame 10% zľavu.

 

Platiť môžete:

 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou.
 

Pri uzatvorení zmluvy dostanete poštovú poukážku na úhradu prvého poistného.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png