Chráňte umenie, ktoré vám prirástlo k srdcu

 • Ochrana umeleckých zbierok bez nutnosti doloženia znaleckých posudkov
 • Krytie pre prípad náhodného poškodenia
  alebo vandalizmu
 • Dočasné poistenie aj mimo vášho
  domova, na výstavách alebo na ceste

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Domov/Poistenie-umeleckych-zbierok-AXA-ART/Obsah/Vyhody XX | AXA ART

Umenie, ktoré vás nadchlo, je rozumné chrániť

 • Vandalizmus, odcudzenie alebo poškodenie pri reštaurovaní
  Najširší možný rozsah poistnej ochrany pre vašu umeleckú zbierku.

 • Bez znaleckého posudku
  Diela poisťujeme na učenú cenu a automaticky vám pripoistíme aj novo nadobudnuté diela.

 • Doma aj na cestách
  Poistenie kryje vaše dielo aj v prípade poškodenia počas prevozu, vystavovania alebo dočasného skladovania na inej adrese.
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com