S nami sa nemusíte báť nečakaných situácií

 • Myslíme na najrôznejšie ujmy, ktoré môžu nastať
 • Poistený ste vy, vaša rodina alebo iné osoby v domácnosti vrátane domácich miláčikov
 • Poistenie zodpovednosti je zahrnuté v cene poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti v balíčkoch KLASIK a MAXI


Poistite sa online

Uzatvorte si zmluvu s 20 % zľavou z ceny poistného online.Uzatvoriť online

Popis /Produkty/Domov/Poistenie-zodpovednosti-za-skodu/Obsah/Popis XX | Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti vám pomôže pri nečakaných udalostiach

Poistenie zodpovednosti kryje ujmy na živote a zdraví, škody na majetku alebo súvisiace finančné škody alebo nemajetkovú ujmu, ktorú neúmyselne spôsobíte iným osobám pri bežnom občianskom živote, alebo v súvislosti s vedením vašej domácnosti či prevádzkou jej zariadenia.

Okrem vás budú automaticky poistení aj všetci členovia vašej domácnosti a v závislosti od dohodnutého rozsahu poistenia sa ďalej poistenie môže vzťahovať aj na ďalšie osoby ako napríklad pomocník v domácnosti, opatrovateľka alebo váš podnájomník.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti je automaticky súčasťou Poistenia nehnuteľnosti v balíčkoch KLASIK a MAXI. Podobne je Poistenie občianskej zodpovednosti súčasťou Poistenia domácnosti v balíčkoch KLASIK a MAXI. Poistenie občianskej zodpovednosti si ďalej môžete rozšíriť alebo uzatvoriť samostatne vo variantoch PLUS a EXTRA s limitom plnenia až 400 000 Eur a to aj ONLINE so zľavou 20 %.

Ponúkame vám tieto varianty:

 • ŠTANDARD
  • komfortný rozsah poistenia s limitom 40 tis. Eur
  • variant zahrnutý v cene Poistenia Domácnosti KLASIK alebo MAXI (nie je možné uzatvoriť samostatne)
  • pokrýva poisteného, členov domácnosti aj domáce zvieratá
  • územná platnosť Európska únia
 • PLUS
  • rozšírený rozsah poistenia s limitom 200 tis. Eur
  • možnosť uzatvoriť ako samostatné poistenie (napríklad online) alebo ako pripoistenie k poisteniu domácnosti alebo nehnuteľnosti.
  • variant obsahuje aj poistenie zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
  • územná platnosť celý svet s výnimkou USA a Kanady.
 • EXTRA
  • maximálny rozsah poistenia s limitom 400 tis. Eur
  • možnosť uzatvoriť ako samostatné poistenie (napríklad online) alebo ako pripoistenie k poisteniu domácnosti alebo nehnuteľnosti.
  • variant obsahuje aj poistenie zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti, škody pri prenájme alebo škody spôsobené hospodárskymi zvieratami.
  • územná platnosť celý svet s výnimkou USA a Kanady.

Všetky informácie o variantoch poistenia a rozsahu poistenia nájdete v poistných podmienkach k produktu v Tabuľke C.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png