Ceny podielových listov platné k 22.10.2020

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045145 EUR -0,06 -0,10 -0,10 -0,92 -1,39 -1,07 -0,46 -0,22 12,99
AXA CZK Konto 0,041774 EUR -0,77 -3,07 1,62 -5,53 -3,78 0,88 -1,27 0,17 4,56
AXA EUROBOND 0,031373 EUR 0,21 0,74 5,07 -0,99 -1,79 -1,12 -0,60 -0,23 4,58
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050044 EUR -0,81 -2,47 1,93 -3,76 -3,21 -0,83 -1,08 -0,17 25,25
AXA CEE Akciový fond 0,028013 EUR -1,89 -10,55 1,89 -23,89 -25,96 -6,21 -9,51 -1,27 -29,89
AXA Realitní fond 0,035285 EUR 0,04 -3,94 5,69 -15,80 -6,29 11,48 -2,14 2,20 -13,68
AXA Selection Global Equity 0,067719 EUR 2,23 0,62 11,17 0,96 14,02 28,91 4,46 5,20 57,64
AXA Selection Emerging Equity 0,043882 EUR 3,75 2,68 16,17 1,44 0,71 17,16 0,24 3,21 2,15
AXA Selection Opportunities 0,041484 EUR 1,40 0,64 8,57 1,32 5,37 11,78 1,75 2,25 -3,43
AXA Small Cap Portfolio 0,043063 EUR 4,90 3,97 19,40 -3,14 -4,06 10,76 -1,37 2,06 19,39
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 22.10.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,24 -0,59 3,37 -1,14 0,96 4,57 0,29 0,83
Progresívny profil 0,61 -1,57 6,09 -3,86 -1,23 7,74 -0,58 1,41
Akciový profil 1,28 -2,11 9,29 -6,77 -2,20 13,74 -1,02 2,49
Rastový profil 3,14 1,81 14,11 -0,98 4,05 18,53 1,27 3,42
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 22.10.2020

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil -0,10 -0,82 1,91 -1,58 -1,01 0,94 -0,35 0,17
Vyvážený profil 0,25 -2,27 4,94 -5,23 -2,90 5,93 -1,18 1,06
Dynamický profil 0,98 -2,55 8,39 -7,64 -2,32 13,18 -1,06 2,39
Progresívny profil 0,97 -3,48 8,91 -10,46 -9,33 8,42 -3,48 1,52
Small cap portfólio 4,90 3,97 19,40 -3,14 -4,06 10,76 -1,37 2,06
Hore

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com