Ceny podielových listov platné k 15.07.2019

Názov fondu Hodnota podielu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA EUR Konto 0,045607 EUR 0,02 -0,03 0,01 -0,25 -0,09 -0,21 -0,03 -0,04 14,15
AXA CZK Konto 0,044031 EUR 0,02 0,57 0,78 2,42 6,23 7,52 2,03 1,46 10,20
AXA EUROBOND 0,031730 EUR 0,42 0,83 1,99 0,99 -0,56 -1,05 -0,19 -0,21 5,77
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051777 EUR 0,16 1,32 1,39 2,90 2,38 6,63 0,79 1,29 29,59
AXA CEE Akciový fond 0,037239 EUR 0,42 -2,34 2,53 5,70 32,11 29,56 9,73 5,31 -6,80
AXA Realitní fond 0,039977 EUR 1,40 0,64 12,59 4,08 17,79 41,68 5,61 7,21 -2,21
AXA Selection Global Equity 0,066252 EUR 3,19 2,89 13,43 6,42 25,26 44,25 7,80 7,60 54,23
AXA Selection Emerging Equity 0,043683 EUR 4,25 -0,63 7,28 2,42 14,66 14,46 4,67 2,74 1,69
AXA Selection Opportunities 0,040520 EUR 2,70 1,56 7,35 3,47 7,22 13,95 2,35 2,64 -5,68
AXA Small Cap Portfolio 0,044868 EUR 1,81 -1,04 7,99 -4,26 15,72 - 4,99 - 24,39
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 15.07.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Defenzívny profil 0,91 0,98 3,23 2,10 4,65 9,12 1,47 1,66
Progresívny profil 1,68 0,67 5,24 3,47 12,34 17,30 3,84 3,12
Akciový profil 2,54 0,34 8,47 4,71 21,77 29,84 6,73 5,28
Rastový profil 2,85 0,76 9,92 2,00 18,10 - 5,67 -
Hore

Vývoj hodnoty investičných profilov GENERATION X v % k 15.07.2019

Investičná stratégia 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Konzervatívny profil 0,47 0,68 1,59 1,41 1,87 4,31 0,61 0,83
Vyvážený profil 1,35 0,50 4,63 3,45 12,85 17,35 3,97 3,12
Dynamický profil 2,32 0,52 8,74 4,84 21,56 31,18 6,66 5,50
Progresívny profil 2,33 -0,84 6,52 4,30 23,01 26,20 7,10 4,70
Small cap portfólio 1,81 -1,04 7,99 -4,26 15,72 - 4,99 -
Hore

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png