Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 26.07.2021

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Talented Countries 17,782383 EUR 4,94 23,42 25,69 48,48 7,91 8,22 77,82
Balanced Solutions 12,748433 EUR 4,52 13,65 10,61 18,89 3,41 3,52 27,48
Dlhopisový fond 3,847558 EUR 0,04 0,12 -0,06 -2,09 -0,02 -0,42 15,91
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 17,327807 EUR 4,99 27,54 40,69 - 12,04 - 71,35
World Funds 15,795848 EUR 4,65 29,40 26,84 - 8,24 - 54,97
Multi Asset Solution 11,931488 EUR 2,98 12,06 11,60 - 3,72 - 19,32
Small Cap 13,532206 EUR 0,69 34,51 18,81 42,18 5,91 7,29 35,32
Peňažný fond 3,567045 EUR -0,23 -0,75 -2,37 -3,07 -0,80 -0,62 7,46
CEE Dlhopisový fond 5,080300 EUR 0,46 -0,99 0,67 0,19 0,22 0,04 28,19
Balanced ETF 22,891819 EUR 4,03 15,60 23,17 31,13 7,19 5,57 128,92
Selection Opportunities 4,713700 EUR 3,68 14,35 20,28 24,28 6,34 4,44 8,66
Zahraničný fond 5,921329 EUR 4,18 21,83 26,76 43,80 8,22 7,53 78,39
CEE Akciový fond 3,925500 EUR 10,29 25,34 10,06 35,25 3,24 6,22 -0,95
Selection Emerging Equity 5,091700 EUR 1,98 19,15 19,01 32,42 5,97 5,77 18,84
Selection Global Equity 18,898356 EUR 4,57 23,67 32,58 54,99 9,85 9,15 88,98
Realitný fond 4,391945 EUR 5,79 25,80 18,34 29,77 5,77 5,35 32,31
Realitný fond 2 17,071464 EUR 6,05 27,07 21,94 36,41 6,83 6,40 70,71
Alternative & Fixed Income 10,428831 EUR 0,75 -0,66 3,50 2,23 1,15 0,44 4,29
Dynamic Growth 14,110988 EUR 5,46 22,08 15,21 30,02 4,83 5,39 41,11
Dynamic Trend 14,360825 EUR 5,46 21,03 16,37 31,01 5,18 5,55 43,61
Growth Trends Balanced 11,744420 EUR 1,66 8,53 8,76 10,81 2,84 2,07 17,44
Diversified Future 15,433511 EUR 4,96 20,07 18,18 27,58 5,72 4,99 54,34
Millenium Trends 22,398009 EUR 4,59 24,46 41,07 61,16 12,14 10,01 123,98
Progresive ETF 25,413811 EUR 8,95 31,64 32,68 51,00 9,87 8,59 154,14
Dynamic ETF 25,269063 EUR 7,31 26,68 29,40 44,36 8,96 7,61 152,69
Commodity ETF 10,319728 EUR 12,68 35,94 14,57 18,20 4,63 3,40 3,20
Success Absolute 10,640000 EUR 2,80 8,68 2,80 2,01 0,92 0,40 -8,17
Success Relative 7,930000 EUR 4,20 17,13 5,59 12,80 1,83 2,44 -19,61
Garantovaný fond 4,751374 EUR 0,62 2,52 7,72 13,18 2,51 2,51 43,14
Garantovaný fond II 10,706939 EUR 0,23 0,92 2,76 4,64 0,91 0,91 7,07
Bonusový fond 3,901282 EUR -0,30 -1,04 -3,24 -4,17 -1,09 -0,85 17,53
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 26.07.2021

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Europe 30 11,083000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 26.07.2021

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,26 0,70 0,92 2,51 3,16 3,02 0,97 0,52
Vyvážená stratégia 0,50 3,04 5,02 10,16 10,02 17,10 3,12 2,99
Agresívna / Rastová stratégia 0,61 5,06 9,57 22,52 19,41 35,87 6,06 6,31
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 26.07.2021

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 1,59 3,87 8,13 18,56 25,08 37,38 7,71 6,46
Alokačný pomer 90 1,25 4,45 8,88 21,07 25,16 42,36 7,71 7,24
Alokačný pomer 100 0,82 4,11 7,78 22,03 24,90 43,99 7,64 7,51
Hore
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie