Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 25.01.2021

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Talented Countries 16,120366 EUR 13,14 1,76 12,07 50,82 3,87 8,56 61,20
Balanced Solutions 11,982161 EUR 9,70 -2,03 -1,17 18,24 -0,39 3,40 19,82
Dlhopisový fond 3,859602 EUR 0,02 -0,39 -0,27 -0,65 -0,09 -0,13 16,27
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 15,684239 EUR 13,01 7,66 31,54 - 9,56 - 55,09
World Funds 13,921319 EUR 13,70 0,49 14,29 - 4,55 - 36,58
Multi Asset Solution 11,337191 EUR 6,23 -0,79 4,88 - 1,60 - 13,37
Small Cap 12,677199 EUR 21,46 7,87 11,80 46,41 3,78 7,91 26,77
Peňažný fond 3,582271 EUR -0,16 -1,23 -2,17 -2,72 -0,73 -0,55 7,92
CEE Dlhopisový fond 5,122400 EUR 2,22 -1,72 -1,20 2,66 -0,40 0,53 29,25
Balanced ETF 21,187019 EUR 5,52 2,65 14,59 29,90 4,64 5,37 111,87
Selection Opportunities 4,454100 EUR 7,28 3,49 10,42 28,07 3,36 5,07 2,67
Zahraničný fond 5,342625 EUR 9,75 1,12 14,21 42,23 4,52 7,29 60,95
CEE Akciový fond 3,480400 EUR 23,99 -9,56 -13,17 30,36 -4,59 5,44 -12,18
Selection Emerging Equity 5,100200 EUR 16,36 9,17 9,80 58,08 3,16 9,58 19,03
Selection Global Equity 16,924302 EUR 10,17 2,65 19,46 53,32 6,10 8,91 69,24
Realitný fond 3,806598 EUR 13,74 -9,16 0,62 29,92 0,21 5,37 14,68
Realitný fond 2 14,722588 EUR 14,03 -8,25 3,68 36,58 1,21 6,43 47,23
Alternative & Fixed Income 10,523690 EUR 1,34 -0,36 2,94 4,20 0,97 0,82 5,24
Dynamic Growth 13,009643 EUR 16,50 -2,43 -0,71 35,13 -0,24 6,20 30,10
Dynamic Trend 13,211181 EUR 15,23 -1,87 0,90 34,38 0,30 6,08 32,11
Growth Trends Balanced 11,649682 EUR 7,80 2,34 2,72 19,31 0,90 3,59 16,50
Diversified Future 13,889306 EUR 8,04 -1,94 6,40 23,92 2,09 4,38 38,89
Millenium Trends 21,454078 EUR 15,67 15,86 36,61 75,41 10,95 11,88 114,54
Progresive ETF 21,451384 EUR 9,01 -0,37 15,10 40,25 4,79 6,99 114,51
Dynamic ETF 21,981182 EUR 8,27 0,51 15,21 36,60 4,83 6,43 119,81
Commodity ETF 8,252742 EUR 5,81 -9,40 -5,86 4,37 -1,99 0,86 -17,47
Success Absolute 10,430000 EUR 5,67 -6,21 -3,43 5,25 -1,15 1,03 -9,98
Success Relative 7,470000 EUR 9,53 -9,12 -9,23 11,83 -3,18 2,26 -24,27
Garantovaný fond 4,693064 EUR 0,64 2,52 7,72 13,19 2,51 2,51 41,38
Garantovaný fond II 10,658633 EUR 0,23 0,92 2,76 4,63 0,91 0,91 6,59
Bonusový fond 3,923765 EUR -0,23 -1,52 -3,04 -3,68 -1,02 -0,75 18,21
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 25.01.2021

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 25.01.2021

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,78 1,62 1,59 -0,08 1,02 4,60 0,31 0,81
Vyvážená stratégia 2,23 7,09 4,96 -1,15 2,11 17,55 0,61 3,10
Agresívna / Rastová stratégia 6,25 15,38 12,81 -0,66 4,69 42,15 1,43 7,22
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 25.01.2021

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 5,09 9,34 10,26 3,72 13,97 41,17 4,43 7,06
Alokačný pomer 90 5,78 12,21 11,97 2,90 12,45 46,92 3,89 7,93
Alokačný pomer 100 6,98 14,03 14,23 4,04 12,33 52,93 3,86 8,83
Hore
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie