Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 27.03.2020

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 12,030435 EUR -22,62 -14,60 -8,91 -6,64 -3,06 -1,36 20,30
AXA Balanced Solutions 10,022149 EUR -17,14 -14,06 -11,65 -9,60 -4,04 -2,00 0,22
Dlhopisový fond 3,799940 EUR -1,89 -1,54 -1,41 -3,42 -0,47 -0,69 14,48
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,488560 EUR -19,73 -8,31 2,45 - 0,81 - 13,60
AXA IM/AB World Funds 10,214939 EUR -24,11 -15,99 -9,87 - -3,40 - 0,21
Multi Asset Solution 9,674310 EUR -14,53 -9,08 -7,75 - -2,65 - -3,26
AXA Small Cap 8,072310 EUR -30,00 -23,13 -23,15 - -8,40 - -19,28
Peňažný fond 3,601923 EUR -0,72 -1,06 -2,30 -2,99 -0,77 -0,60 8,51
AXA CEE Dlhopisový fond 4,865900 EUR -6,38 -4,61 -3,10 -4,60 -1,04 -0,94 22,78
AXA Balanced ETF 17,812964 EUR -12,42 -5,27 -0,18 2,38 -0,06 0,47 78,13
AXA Selection Opportunities 3,624600 EUR -14,15 -7,80 -7,90 -8,10 -2,70 -1,67 -16,45
Zahraničný fond 4,077768 EUR -21,21 -11,43 -8,59 -6,74 -2,95 -1,38 22,85
AXA CEE Akciový fond 2,628300 EUR -30,73 -29,70 -21,66 -15,80 -7,81 -3,38 -33,68
AXA Selection Emerging Equity 3,466400 EUR -24,39 -18,94 -16,96 -16,78 -6,00 -3,60 -19,10
AXA Selection Global Equity 12,758178 EUR -20,91 -10,08 -4,38 0,53 -1,48 0,10 27,58
Realitný fond 2,898569 EUR -29,51 -22,17 -17,88 -11,60 -6,35 -2,43 -12,68
AXA Realitní fond 11,118079 EUR -29,33 -21,39 -15,38 -7,07 -5,41 -1,45 11,18
AXA Conservative Euro Plus 10,125516 EUR -3,67 -0,33 -0,44 -1,42 -0,15 -0,29 1,26
AXA Dynamic Growth 9,768429 EUR -25,48 -20,70 -17,52 -15,00 -6,21 -3,19 -2,32
AXA Dynamic Trend 10,050440 EUR -24,05 -19,02 -15,91 -12,90 -5,61 -2,72 0,50
AXA Growth Trends Balanced 9,728908 EUR -13,51 -9,75 -10,37 -13,83 -3,58 -2,93 -2,71
AXA Diversified Future 11,278022 EUR -19,62 -12,93 -11,37 -13,56 -3,94 -2,87 12,78
AXA Millenium Trends 14,949527 EUR -17,18 -6,53 0,82 5,54 0,27 1,08 49,50
AXA Progresive ETF 16,745872 EUR -21,41 -13,48 -7,92 -5,64 -2,71 -1,15 67,46
AXA Dynamic ETF 17,753052 EUR -17,83 -10,01 -4,34 -1,45 -1,47 -0,29 77,53
AXA Commodity ETF 6,999733 EUR -24,73 -23,00 -22,65 -35,59 -8,20 -8,41 -30,00
Success Absolute 9,280000 EUR -15,17 -11,53 -11,20 -15,17 -3,88 -3,23 -19,91
Success Relative 6,040000 EUR -25,43 -18,27 -20,00 -21,56 -7,16 -4,74 -38,77
Alternative & Fixed Income 10,125516 EUR -3,67 -0,33 - - - - 0,80
Garantovaný fond 4,597281 EUR 0,62 2,51 7,71 13,18 2,50 2,50 38,50
Garantovaný fond II 10,578497 EUR 0,23 0,91 2,76 4,63 0,91 0,91 5,78
Bonusový fond 3,955064 EUR -0,80 -1,35 -3,02 -3,70 -1,02 -0,75 19,15
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 27.03.2020

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 27.03.2020

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia -4,47 -4,32 -4,00 -2,91 -3,23 -4,30 -1,10 -0,88
Vyvážená stratégia -12,12 -12,82 -10,92 -9,29 -7,20 -6,88 -2,52 -1,43
Agresívna / Rastová stratégia -23,56 -25,73 -21,27 -19,48 -15,57 -12,54 -5,52 -2,66
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 27.03.2020

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 -17,49 -17,88 -14,33 -9,83 -7,40 -5,52 -2,54 -1,16
Alokačný pomer 90 -19,83 -21,23 -16,93 -13,36 -9,33 -6,29 -3,26 -1,34
Alokačný pomer 100 -21,16 -23,28 -18,40 -15,59 -11,14 -8,03 -3,92 -1,73
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com