Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 24.04.2017

Názov fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
Peňažný fond 3,684762 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Dlhopisový fond 3,890786 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Zahraničný fond 4,464778 EUR ... 0,13 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Realitný fond 3,591080 EUR ... 0,37 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond 4,276282 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond II 10,301917 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Bonusový fond 4,076171 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Akciový fond 3,404300 EUR ... 0,22 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Dlhopisový fond 5,034900 EUR ... -0,41 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Global Equity 13,368645 EUR ... 0,14 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Emerging Equity 4,165700 EUR ... 0,39 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Opportunities 3,958800 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Progresive ETF 18,341119 EUR ... 0,33 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced ETF 17,968069 EUR ... 0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic ETF 18,676598 EUR ... 0,28 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Commodity ETF 9,144353 EUR ... -0,12 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Millenium Trends 14,936490 EUR ... 0,19 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Diversified Future 12,738904 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Talented Countries 13,252911 EUR ... 0,23 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Growth Trends Balanced 10,868465 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced Solutions 11,411698 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Conservative Euro Plus 10,178048 EUR ... -0,13 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Growth 11,910107 EUR ... 0,28 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Trend 12,019837 EUR ... 0,22 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Realitní fond 13,377610 EUR ... 0,38 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Absolute 10,430000 EUR ... -0,29 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Relative 7,490000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Small Cap 10,729135 EUR ... 0,26 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA IM/AB World Funds 11,438229 EUR ... 0,51 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,309173 EUR ... 0,59 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Multi Asset Solution 10,483719 EUR ... -0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 24.04.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,655000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,308000 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,316000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,185000 EUR ... -0,14 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,681000 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,261000 EUR ... -0,29 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,500000 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,235000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,214000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,218000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,881000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 102,158000 EUR ... -0,41 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,655000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,308000 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,316000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,185000 EUR ... -0,14 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,734000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnôt podielových jednotiek v % k 24.04.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Peňažný fond -0,06 -0,08 0,19 0,00 -0,99 -0,33 -0,56 -0,11 11,01
Dlhopisový fond 0,97 -0,10 -0,96 -0,42 1,44 0,48 7,37 1,43 17,21
Zahraničný fond 0,60 2,19 8,61 11,34 27,28 8,37 50,27 8,48 34,51
Realitný fond 2,51 5,02 6,65 10,32 29,63 9,03 47,66 8,10 8,18
Garantovaný fond 0,21 0,61 1,24 2,52 7,71 2,50 13,16 2,50 28,83
Garantovaný fond II 0,08 0,22 0,45 0,91 2,73 0,90 - - 3,02
Bonusový fond -0,06 -0,08 0,19 0,00 -1,03 -0,35 1,11 0,22 22,80
AXA CEE Akciový fond 1,99 6,98 13,28 14,57 17,38 5,48 22,70 4,17 -14,10
AXA CEE Dlhopisový fond 0,30 0,05 -1,07 -0,91 6,07 1,98 11,62 2,22 27,04
AXA Selection Global Equity 0,72 2,56 9,43 13,03 33,69 9,93 - - 33,69
AXA Selection Emerging Equity 0,18 5,53 5,48 14,08 16,68 5,27 10,50 2,02 -2,78
AXA Selection Opportunities 0,94 2,00 4,36 7,44 13,89 4,43 15,00 2,83 -8,74
AXA Progresive ETF 0,57 0,91 6,27 12,82 22,77 7,07 40,74 7,07 83,41
AXA Balanced ETF 0,60 1,90 2,88 6,32 24,23 7,49 50,62 8,53 79,68
AXA Dynamic ETF 0,41 1,31 5,18 10,44 26,40 8,11 49,08 8,31 86,77
AXA Commodity ETF 0,91 -4,50 -0,37 8,26 -25,64 -9,39 -27,25 -6,16 -8,56
AXA Millenium Trends 0,83 4,13 6,54 13,14 30,12 9,16 35,83 6,31 49,36
AXA Diversified Future 0,38 0,21 4,44 7,61 9,95 3,21 19,98 3,71 27,39
AXA Talented Countries 0,82 4,48 8,86 12,95 19,26 6,04 24,24 4,43 32,53
AXA Growth Trends Balanced 0,36 2,00 1,93 4,73 6,58 2,15 3,96 0,78 8,68
AXA Balanced Solutions 0,88 2,73 5,33 6,60 11,84 3,80 - - 14,12
AXA Conservative Euro Plus 0,09 -0,02 -0,35 -0,21 1,16 0,39 - - 1,78
AXA Dynamic Growth 1,09 4,87 8,08 11,90 18,59 5,84 - - 19,10
AXA Dynamic Trend 1,06 4,28 8,25 11,42 19,93 6,24 - - 20,20
AXA Realitní fond 2,60 5,27 7,19 11,43 33,78 9,96 - - 33,78
Success Absolute 0,10 -1,51 -1,88 3,27 5,67 1,85 14,36 2,72 -9,98
Success Relative -0,27 0,67 6,70 7,31 14,00 4,46 22,19 4,09 -24,07
AXA Small Cap 3,03 4,90 10,53 15,16 - - - - 7,29
AXA IM/AB World Funds 0,72 4,53 10,91 - - - - - 12,22
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 0,51 4,29 10,72 - - - - - 11,83
Multi Asset Solution 0,08 2,00 4,20 - - - - - 4,84
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 24.04.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia 0,48 0,38 0,60 1,36 3,54 1,16 6,31 1,23 7,42
Vyvážená stratégia 0,92 1,78 3,83 5,26 12,55 4,01 21,05 3,89 15,46
Agresívna / Rastová stratégia 1,14 4,76 8,27 12,77 23,17 7,19 32,44 5,78 12,90
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 24.04.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 0,47 2,91 5,79 10,26 21,85 6,83 31,82 5,69 9,62
Alokačný pomer 90 0,58 4,40 8,32 13,97 26,92 8,29 40,08 6,99 12,47
Alokačný pomer 100 0,15 3,52 6,16 12,12 23,77 7,39 33,73 6,00 17,56
Hore