Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 13.01.2017

Názov fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
Peňažný fond 3,685977 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Dlhopisový fond 3,898363 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Zahraničný fond 4,417127 EUR ... 0,58 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Realitný fond 3,436207 EUR ... 0,27 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond 4,247083 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond II 10,276103 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Bonusový fond 4,077515 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Akciový fond 3,189500 EUR ... 0,13 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Dlhopisový fond 5,044400 EUR ... 0,10 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Global Equity 13,172180 EUR ... 0,59 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Emerging Equity 3,990400 EUR ... 0,76 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Opportunities 3,902300 EUR ... 0,45 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Progresive ETF 18,328656 EUR ... -0,57 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced ETF 17,716894 EUR ... -0,50 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic ETF 18,574832 EUR ... -0,78 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Commodity ETF 9,669328 EUR ... 0,42 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Millenium Trends 14,442285 EUR ... -0,80 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Diversified Future 12,825818 EUR ... 0,38 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Talented Countries 12,793450 EUR ... 0,49 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Growth Trends Balanced 10,724405 EUR ... 0,40 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced Solutions 11,145759 EUR ... 0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Conservative Euro Plus 10,183417 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Growth 11,438257 EUR ... 0,41 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Trend 11,609429 EUR ... 0,40 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Realitní fond 12,765931 EUR ... 0,28 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Absolute 10,690000 EUR ... 0,28 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Relative 7,500000 EUR ... 0,13 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Small Cap 10,345899 EUR ... 0,56 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA IM/AB World Funds 11,020172 EUR ... -1,26 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 10,908121 EUR ... -1,40 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Multi Asset Solution 10,318228 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 13.01.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,780000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,345000 EUR ... 0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,357000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,226000 EUR ... 0,09 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,709000 EUR ... 0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 9,645000 EUR ... -0,16 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,553000 EUR ... -0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,295000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,254000 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,202000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,893000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 103,110000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,780000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,345000 EUR ... 0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,357000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,226000 EUR ... 0,09 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,710000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnôt podielových jednotiek v % k 13.01.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Peňažný fond 0,22 0,26 0,15 0,03 -0,86 -0,29 -0,13 -0,03 11,04
Dlhopisový fond 0,10 -0,71 -0,68 0,26 2,48 0,82 10,46 2,01 17,44
Zahraničný fond 1,33 8,63 9,15 13,73 26,35 8,11 55,01 9,16 33,07
Realitný fond 0,69 4,29 3,00 13,62 26,89 8,26 51,67 8,69 3,52
Garantovaný fond 0,21 0,63 1,26 2,51 7,70 2,50 13,16 2,50 27,95
Garantovaný fond II 0,08 0,23 0,46 0,91 2,76 0,91 - - 2,76
Bonusový fond 0,22 0,26 0,15 0,03 -0,92 -0,31 3,39 0,67 22,84
AXA CEE Akciový fond 5,58 7,22 15,74 14,61 9,61 3,11 25,42 4,63 -19,52
AXA CEE Dlhopisový fond 0,68 -1,10 -0,38 0,55 7,87 2,56 19,67 3,66 27,28
AXA Selection Global Equity 1,46 9,05 9,98 15,45 - - - - 31,72
AXA Selection Emerging Equity 1,46 2,64 5,96 19,53 14,37 4,58 16,08 3,03 -6,87
AXA Selection Opportunities 1,36 3,96 3,30 9,89 14,14 4,51 16,06 3,02 -10,05
AXA Progresive ETF -0,09 7,43 8,58 18,69 27,45 8,42 40,84 7,09 83,29
AXA Balanced ETF 0,46 2,20 2,16 8,23 25,43 7,84 52,00 8,73 77,17
AXA Dynamic ETF 0,24 5,91 6,24 14,52 29,44 8,98 49,81 8,42 85,75
AXA Commodity ETF -0,66 6,23 7,80 22,66 -13,92 -4,87 -25,60 -5,74 -3,31
AXA Millenium Trends 1,66 4,51 5,19 13,33 28,01 8,58 34,60 6,12 44,42
AXA Diversified Future 0,88 6,10 6,56 12,31 12,83 4,11 24,15 4,42 28,26
AXA Talented Countries 2,61 6,38 9,92 15,60 15,86 5,03 27,10 4,91 27,93
AXA Growth Trends Balanced 1,03 1,27 1,98 7,58 6,00 1,96 7,55 1,47 7,24
AXA Balanced Solutions 2,22 3,47 5,88 7,64 9,84 3,18 - - 11,46
AXA Conservative Euro Plus 0,30 -0,35 -0,08 0,45 1,83 0,61 - - 1,83
AXA Dynamic Growth 2,44 5,26 8,24 14,68 14,80 4,71 - - 14,38
AXA Dynamic Trend 2,47 5,86 8,74 14,17 16,47 5,21 - - 16,09
AXA Realitní fond 0,78 4,55 3,52 14,76 - - - - 27,66
Success Absolute 0,56 1,62 3,09 7,01 8,20 2,66 19,98 3,71 -7,74
Success Relative 0,54 7,45 7,60 9,01 11,28 3,63 26,26 4,77 -23,97
AXA Small Cap 0,88 7,61 11,09 14,09 - - - - 3,46
AXA IM/AB World Funds 1,24 8,53 - - - - - - 8,11
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 0,34 8,32 - - - - - - 7,86
Multi Asset Solution 2,26 3,62 - - - - - - 3,18
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 13.01.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia 0,47 0,57 0,50 2,15 4,06 1,34 8,33 1,61 7,15
Vyvážená stratégia 1,45 2,95 4,32 6,60 12,00 3,85 25,28 4,61 13,89
Agresívna / Rastová stratégia 2,08 5,67 8,28 15,77 19,99 6,26 37,25 6,54 8,62
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 13.01.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 1,48 6,19 5,88 12,80 21,19 6,62 32,33 5,76 7,76
Alokačný pomer 90 2,26 8,02 9,56 16,12 23,31 7,23 40,71 7,07 8,97
Alokačný pomer 100 1,44 6,05 6,91 15,21 21,90 6,82 34,93 6,18 14,68
Hore