Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 18.10.2018

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 13,829075 EUR -1,71 -0,63 18,27 22,00 5,74 4,05 38,29
AXA Balanced Solutions 11,481534 EUR 0,08 -3,04 8,64 - 2,79 - 14,82
Dlhopisový fond 3,819921 EUR -0,90 -1,69 -1,88 0,80 -0,63 0,16 15,08
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,794756 EUR -3,50 3,39 - - - - 16,63
AXA IM/AB World Funds 11,883977 EUR -3,61 1,84 - - - - 16,59
Multi Asset Solution 10,470795 EUR -1,77 -2,23 - - - - 4,71
AXA Small Cap 10,654366 EUR -6,32 -2,63 - - - - 6,54
Peňažný fond 3,649474 EUR -0,14 -0,46 -1,20 -1,84 -0,40 -0,37 9,94
AXA CEE Dlhopisový fond 5,046300 EUR 0,28 -2,55 -0,06 4,53 -0,02 0,89 27,33
AXA Balanced ETF 18,327989 EUR -1,14 0,97 11,45 32,36 3,67 5,76 83,28
AXA Selection Opportunities 3,829200 EUR -2,22 -2,98 5,54 9,69 1,81 1,87 -11,73
Zahraničný fond 4,562218 EUR -2,00 1,77 16,06 32,67 5,07 5,81 37,44
AXA CEE Akciový fond 3,631200 EUR 3,07 -4,47 21,70 19,55 6,75 3,63 -8,37
AXA Selection Emerging Equity 3,975200 EUR -6,79 -9,53 9,37 6,51 3,02 1,27 -7,22
AXA Selection Global Equity 13,968721 EUR -1,63 3,31 21,41 - 6,66 - 39,69
Realitný fond 3,509010 EUR -5,79 -4,61 14,90 28,01 4,73 5,06 5,71
AXA Realitní fond 13,267529 EUR -5,55 -3,65 18,40 - 5,78 - 32,68
AXA Conservative Euro Plus 10,060428 EUR -0,07 -1,80 -1,21 - -0,40 - 0,60
AXA Dynamic Growth 11,834546 EUR -2,96 -5,50 13,53 - 4,31 - 18,35
AXA Dynamic Trend 12,030841 EUR -2,04 -4,12 14,09 - 4,48 - 20,31
AXA Growth Trends Balanced 10,471828 EUR -2,83 -5,67 -0,16 -0,72 -0,05 -0,14 4,72
AXA Diversified Future 12,948734 EUR -0,28 2,22 9,20 13,64 2,97 2,59 29,49
AXA Millenium Trends 15,424945 EUR -1,72 1,67 18,93 36,67 5,93 6,44 54,25
AXA Progresive ETF 19,073293 EUR 0,77 6,00 18,52 33,70 5,81 5,98 90,73
AXA Dynamic ETF 19,346192 EUR -0,18 4,63 15,64 36,65 4,95 6,44 93,46
AXA Commodity ETF 9,220093 EUR 4,14 7,22 -0,43 -21,71 -0,14 -4,77 -7,80
Success Absolute 10,160000 EUR -1,65 -3,97 -1,26 6,28 -0,42 1,22 -12,31
Success Relative 7,350000 EUR -1,21 -5,53 5,30 13,95 1,73 2,65 -25,49
Garantovaný fond 4,436135 EUR 0,63 2,51 7,72 13,16 2,50 2,50 33,64
Garantovaný fond II 10,441233 EUR 0,23 0,91 2,75 - 0,91 - 4,41
Bonusový fond 4,024474 EUR -0,21 -0,76 -1,51 -2,22 -0,50 -0,45 21,24
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 18.10.2018

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 18.10.2018

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia -0,38 -0,74 -1,06 -1,54 0,06 1,89 0,01 0,36
Vyvážená stratégia -0,91 -0,49 -0,92 -1,78 6,72 12,07 2,11 2,21
Agresívna / Rastová stratégia -2,87 -3,18 -2,53 -4,14 14,95 21,27 4,72 3,86
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 18.10.2018

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 -1,81 -2,44 0,54 -1,12 12,27 - 3,87 -
Alokačný pomer 90 -2,12 -2,31 0,18 -1,29 15,86 - 4,97 -
Alokačný pomer 100 -2,57 -3,23 -1,21 -2,60 16,62 - 5,21 -
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

Aplikácia AXA Drive 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com