Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 15.07.2019

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,653300 EUR 1,07 5,14 25,38 28,35 7,83 5,12 46,53
AXA Balanced Solutions 11,817623 EUR 0,13 3,40 12,03 14,81 3,86 2,80 18,18
Dlhopisový fond 3,884584 EUR 0,63 0,87 -1,05 0,80 -0,35 0,16 17,03
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,205185 EUR 2,60 8,41 - - - - 30,58
AXA IM/AB World Funds 12,833681 EUR 1,95 4,08 - - - - 25,91
Multi Asset Solution 10,916178 EUR 1,27 2,59 - - - - 9,16
AXA Small Cap 10,846113 EUR -1,08 -4,01 15,90 - 5,04 - 8,46
Peňažný fond 3,636452 EUR -0,08 -0,50 -1,19 -2,35 -0,40 -0,47 9,55
AXA CEE Dlhopisový fond 5,172400 EUR 1,19 2,84 2,12 6,56 0,70 1,28 30,51
AXA Balanced ETF 19,549098 EUR 2,72 5,71 12,52 30,09 4,01 5,40 95,49
AXA Selection Opportunities 4,041400 EUR 1,16 4,08 6,76 13,54 2,20 2,57 -6,84
Zahraničný fond 4,851117 EUR 2,16 5,54 19,36 33,63 6,08 5,97 46,14
AXA CEE Akciový fond 3,707100 EUR -2,34 5,40 34,08 29,68 10,27 5,33 -6,46
AXA Selection Emerging Equity 4,351500 EUR -1,27 3,81 15,00 14,59 4,77 2,76 1,56
AXA Selection Global Equity 15,017758 EUR 2,55 7,13 24,84 44,04 7,68 7,57 50,18
Realitný fond 3,815741 EUR -0,40 3,39 13,66 34,42 4,36 6,09 14,95
AXA Realitní fond 14,533491 EUR -0,15 4,42 17,11 41,31 5,41 7,16 45,33
AXA Conservative Euro Plus 10,416047 EUR 2,56 3,49 2,17 2,67 0,72 0,53 4,16
AXA Dynamic Growth 12,512361 EUR -0,93 3,62 18,01 21,59 5,68 3,98 25,12
AXA Dynamic Trend 12,658118 EUR -0,42 4,05 18,08 23,64 5,70 4,33 26,58
AXA Growth Trends Balanced 10,952984 EUR 0,15 2,42 3,94 4,02 1,30 0,79 9,53
AXA Diversified Future 13,407433 EUR 1,25 3,90 11,01 13,81 3,54 2,62 34,07
AXA Millenium Trends 16,611271 EUR 1,88 6,14 20,95 36,19 6,54 6,37 66,11
AXA Progresive ETF 20,095749 EUR 1,72 5,94 18,79 30,95 5,91 5,54 100,96
AXA Dynamic ETF 20,524393 EUR 2,16 6,05 17,10 33,92 5,40 6,01 105,24
AXA Commodity ETF 9,050156 EUR -1,58 0,75 0,83 -24,06 0,28 -5,35 -9,50
Success Absolute 10,710000 EUR 0,75 3,78 2,59 5,93 0,85 1,16 -7,57
Success Relative 7,840000 EUR 2,22 5,23 11,68 15,46 3,75 2,92 -20,52
Alternative & Fixed Income 10,416047 EUR 2,56 - - - - - 3,69
Garantovaný fond 4,518126 EUR 0,62 2,52 7,70 13,17 2,50 2,50 36,11
Garantovaný fond II 10,511454 EUR 0,23 0,92 2,75 4,61 0,91 0,91 5,11
Bonusový fond 4,001333 EUR -0,15 -0,80 -1,72 -2,90 -0,58 -0,59 20,54
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 15.07.2019

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 15.07.2019

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,72 0,51 2,06 1,16 0,77 2,67 0,25 0,50
Vyvážená stratégia 1,25 0,68 4,73 3,36 10,11 14,76 3,12 2,68
Agresívna / Rastová stratégia 2,26 -0,28 8,95 4,56 19,85 27,29 6,18 4,90
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 15.07.2019

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 3,08 1,47 10,20 5,27 14,82 25,85 4,65 4,59
Alokačný pomer 90 2,90 1,02 10,22 5,68 20,18 30,62 6,26 5,38
Alokačný pomer 100 3,03 0,53 10,22 5,63 21,83 30,83 6,77 5,42
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png