Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 18.04.2019

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,548574 EUR 8,62 7,36 24,77 33,35 7,65 5,92 45,49
AXA Balanced Solutions 11,828225 EUR 3,50 0,87 11,24 17,06 3,62 3,20 18,28
Dlhopisový fond 3,859772 EUR 0,69 -0,23 -1,34 0,61 -0,45 0,12 16,28
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 12,904904 EUR 11,05 12,90 - - - - 27,61
AXA IM/AB World Funds 12,599497 EUR 10,36 7,76 - - - - 23,61
Multi Asset Solution 10,796833 EUR 5,15 2,81 - - - - 7,97
AXA Small Cap 11,004982 EUR 8,32 1,95 18,96 - 5,96 - 10,05
Peňažný fond 3,639727 EUR -0,03 -0,62 -1,21 -2,19 -0,40 -0,44 9,65
AXA CEE Dlhopisový fond 5,108100 EUR 0,06 -1,62 0,73 7,61 0,24 1,48 28,89
AXA Balanced ETF 19,047213 EUR 5,73 5,44 13,06 32,21 4,18 5,74 90,47
AXA Selection Opportunities 3,991400 EUR 5,10 2,87 8,97 16,03 2,90 3,02 -7,99
Zahraničný fond 4,766187 EUR 9,43 8,92 19,66 38,84 6,17 6,77 43,59
AXA CEE Akciový fond 3,821900 EUR 4,09 0,78 30,52 34,33 9,28 6,07 -3,56
AXA Selection Emerging Equity 4,425500 EUR 7,42 2,12 20,89 25,66 6,53 4,67 3,29
AXA Selection Global Equity 14,702757 EUR 9,83 10,57 25,17 47,03 7,77 7,93 47,03
Realitný fond 3,817178 EUR 10,66 6,21 17,33 40,76 5,47 7,07 15,00
AXA Realitní fond 14,504797 EUR 10,93 7,28 20,90 45,05 6,53 7,64 45,05
AXA Conservative Euro Plus 10,130090 EUR 0,71 -0,73 -0,59 0,69 -0,20 0,14 1,30
AXA Dynamic Growth 12,669263 EUR 7,23 3,00 19,63 28,47 6,16 5,13 26,69
AXA Dynamic Trend 12,752993 EUR 6,91 3,61 18,97 29,55 5,96 5,31 27,53
AXA Growth Trends Balanced 10,942360 EUR 3,49 -0,16 5,59 8,11 1,83 1,57 9,42
AXA Diversified Future 13,254182 EUR 6,65 5,60 13,45 15,86 4,30 2,98 32,54
AXA Millenium Trends 16,257822 EUR 7,82 8,31 23,70 43,46 7,35 7,48 62,58
AXA Progresive ETF 19,745531 EUR 8,54 8,96 24,41 33,08 7,55 5,88 97,46
AXA Dynamic ETF 20,079439 EUR 7,61 7,88 20,73 36,85 6,48 6,47 100,79
AXA Commodity ETF 9,142231 EUR 4,96 3,72 13,37 -25,72 4,27 -5,77 -8,58
Success Absolute 10,680000 EUR 6,27 4,20 6,59 8,98 2,15 1,73 -7,82
Success Relative 7,750000 EUR 9,31 5,16 12,16 19,78 3,90 3,67 -21,43
Alternative & Fixed Income 10,130090 EUR - - - - - - 0,84
Garantovaný fond 4,491244 EUR 0,61 2,51 7,70 13,17 2,50 2,50 35,30
Garantovaný fond II 10,488533 EUR 0,22 0,91 2,75 4,61 0,91 0,91 4,89
Bonusový fond 4,007753 EUR -0,11 -0,92 -1,66 -2,69 -0,56 -0,54 20,74
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 18.04.2019

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 18.04.2019

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,34 1,22 1,18 0,09 0,98 3,27 0,31 0,61
Vyvážená stratégia 1,18 3,48 2,88 1,94 9,60 17,03 2,97 3,05
Agresívna / Rastová stratégia 2,74 8,00 7,55 4,71 21,73 34,37 6,76 6,06
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 18.04.2019

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2,30 7,22 5,35 5,87 16,64 29,39 5,21 5,15
Alokačný pomer 90 2,71 7,83 6,27 6,36 21,61 35,29 6,70 6,11
Alokačný pomer 100 3,11 8,29 7,68 6,21 24,00 37,21 7,43 6,44
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png