Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 11.11.2019

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 15,179328 EUR 7,59 9,25 26,13 30,46 8,04 5,46 51,79
AXA Balanced Solutions 11,991457 EUR 3,34 4,23 11,12 15,74 3,58 2,96 19,91
Dlhopisový fond 3,878125 EUR -0,55 1,47 -0,77 -0,29 -0,26 -0,06 16,83
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,876210 EUR 8,56 13,24 35,62 - 10,69 - 37,21
AXA IM/AB World Funds 13,188662 EUR 7,02 10,82 27,90 - 8,55 - 29,39
Multi Asset Solution 11,188469 EUR 3,81 6,83 13,25 - 4,23 - 11,89
AXA Small Cap 11,165600 EUR 7,41 4,54 16,70 - 5,28 - 11,66
Peňažný fond 3,629458 EUR -0,14 -0,51 -1,23 -2,38 -0,41 -0,48 9,34
AXA CEE Dlhopisový fond 5,189600 EUR -0,53 2,75 2,30 5,38 0,76 1,05 30,95
AXA Balanced ETF 20,045779 EUR 3,19 9,02 15,98 27,96 5,07 5,05 100,46
AXA Selection Opportunities 4,154700 EUR 4,86 8,25 10,57 15,71 3,41 2,96 -4,23
Zahraničný fond 5,047462 EUR 8,06 10,33 23,36 32,39 7,25 5,77 52,06
AXA CEE Akciový fond 3,764200 EUR 5,62 3,13 25,44 32,58 7,85 5,80 -5,02
AXA Selection Emerging Equity 4,494300 EUR 10,05 10,81 17,32 16,72 5,47 3,14 4,89
AXA Selection Global Equity 15,702161 EUR 8,47 12,00 29,02 42,70 8,86 7,37 57,02
Realitný fond 4,033941 EUR 6,57 12,92 23,40 41,94 7,26 7,25 21,53
AXA Realitní fond 15,414727 EUR 6,84 14,05 27,14 49,21 8,33 8,33 54,15
AXA Conservative Euro Plus 10,531755 EUR -0,96 4,72 3,33 3,51 1,10 0,69 5,32
AXA Dynamic Growth 12,902644 EUR 7,39 7,82 19,06 24,88 5,99 4,54 29,03
AXA Dynamic Trend 13,024173 EUR 7,01 7,42 18,73 25,51 5,89 4,65 30,24
AXA Growth Trends Balanced 11,138780 EUR 3,99 5,71 5,94 4,92 1,94 0,97 11,39
AXA Diversified Future 13,774560 EUR 6,23 6,73 14,02 13,64 4,47 2,59 37,75
AXA Millenium Trends 17,296564 EUR 6,72 11,50 25,54 36,10 7,88 6,35 72,97
AXA Progresive ETF 20,865955 EUR 7,45 9,48 22,38 29,56 6,96 5,31 108,66
AXA Dynamic ETF 21,212312 EUR 5,99 9,53 20,72 31,17 6,48 5,57 112,12
AXA Commodity ETF 9,231156 EUR 6,86 2,09 3,76 -21,33 1,24 -4,68 -7,69
Success Absolute 10,720000 EUR 1,80 5,30 2,39 3,88 0,79 0,76 -7,48
Success Relative 7,850000 EUR 4,39 7,24 12,79 10,56 4,09 2,03 -20,42
Alternative & Fixed Income 10,531755 EUR -0,96 - - - - - 4,84
Garantovaný fond 4,554750 EUR 0,64 2,52 7,70 13,17 2,50 2,50 37,22
Garantovaný fond II 10,542571 EUR 0,23 0,92 2,75 4,62 0,91 0,91 5,43
Bonusový fond 3,989785 EUR -0,21 -0,81 -1,85 -3,02 -0,62 -0,61 20,20
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 11.11.2019

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 11.11.2019

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,27 0,70 1,17 2,16 1,62 2,64 0,52 0,49
Vyvážená stratégia 2,32 2,91 2,86 4,76 10,30 14,71 3,21 2,66
Agresívna / Rastová stratégia 5,23 7,87 5,15 9,55 21,97 29,63 6,84 5,28
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 11.11.2019

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 3,49 6,82 5,70 10,01 18,62 26,60 5,80 4,74
Alokačný pomer 90 4,78 7,78 5,65 10,12 22,63 31,09 6,99 5,48
Alokačný pomer 100 5,63 8,81 5,54 10,64 23,98 31,29 7,40 5,52
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com