Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 14.06.2019

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,275306 EUR 1,19 1,19 24,17 22,99 7,48 4,22 42,75
AXA Balanced Solutions 11,687924 EUR 0,47 0,70 11,85 11,78 3,80 2,25 16,88
Dlhopisový fond 3,869516 EUR 0,36 0,73 -1,11 0,52 -0,37 0,10 16,57
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 12,750967 EUR 2,03 4,72 - - - - 26,09
AXA IM/AB World Funds 12,365565 EUR 1,57 -0,35 - - - - 21,31
Multi Asset Solution 10,714059 EUR 1,03 0,33 - - - - 7,14
AXA Small Cap 10,606399 EUR -0,67 -6,90 13,63 - 4,35 - 6,06
Peňažný fond 3,636700 EUR -0,10 -0,53 -1,23 -2,35 -0,41 -0,47 9,56
AXA CEE Dlhopisový fond 5,156400 EUR 1,03 1,53 2,13 6,35 0,70 1,24 30,11
AXA Balanced ETF 19,020142 EUR 1,55 3,08 12,30 27,71 3,94 5,01 90,20
AXA Selection Opportunities 3,928600 EUR 0,02 -1,51 6,99 10,43 2,28 2,00 -9,44
Zahraničný fond 4,705180 EUR 1,87 1,28 19,51 28,90 6,12 5,20 41,75
AXA CEE Akciový fond 3,703300 EUR -0,09 3,07 33,57 23,12 10,13 4,24 -6,56
AXA Selection Emerging Equity 4,203400 EUR -2,28 -5,15 17,89 11,10 5,64 2,12 -1,90
AXA Selection Global Equity 14,548662 EUR 2,26 2,81 25,00 38,96 7,72 6,79 45,49
Realitný fond 3,768435 EUR 1,46 1,66 15,04 30,48 4,78 5,46 13,53
AXA Realitní fond 14,341941 EUR 1,71 2,68 18,53 37,18 5,83 6,52 43,42
AXA Conservative Euro Plus 10,332424 EUR 2,28 2,25 1,49 1,86 0,50 0,37 3,32
AXA Dynamic Growth 12,283739 EUR -0,24 -0,94 17,21 17,10 5,44 3,20 22,84
AXA Dynamic Trend 12,411939 EUR 0,05 -0,43 18,73 19,03 5,89 3,54 24,12
AXA Growth Trends Balanced 10,748368 EUR -0,50 -2,39 4,83 2,15 1,59 0,43 7,48
AXA Diversified Future 13,022793 EUR 0,54 -0,53 9,98 9,24 3,22 1,78 30,23
AXA Millenium Trends 15,974576 EUR -0,08 1,11 21,27 32,43 6,64 5,77 59,75
AXA Progresive ETF 19,179223 EUR -0,53 -0,45 16,50 23,81 5,22 4,36 91,79
AXA Dynamic ETF 19,754747 EUR 0,69 1,49 15,77 28,71 5,00 5,17 97,55
AXA Commodity ETF 8,572266 EUR -5,28 -8,22 -3,92 -30,84 -1,32 -7,10 -14,28
Success Absolute 10,500000 EUR 0,38 1,25 3,65 3,75 1,20 0,74 -9,38
Success Relative 7,590000 EUR 1,61 0,26 10,96 11,13 3,53 2,13 -23,06
Alternative & Fixed Income 10,332424 EUR 2,28 - - - - - 2,86
Garantovaný fond 4,508635 EUR 0,63 2,51 7,70 13,17 2,50 2,50 35,83
Garantovaný fond II 10,503374 EUR 0,23 0,91 2,75 4,62 0,91 0,91 5,03
Bonusový fond 4,002558 EUR -0,17 -0,82 -1,73 -2,89 -0,58 -0,58 20,58
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 14.06.2019

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 14.06.2019

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,18 0,18 1,20 -0,14 0,79 1,94 0,25 0,37
Vyvážená stratégia 0,68 0,68 3,00 1,02 10,08 12,24 3,12 2,26
Agresívna / Rastová stratégia 0,49 0,15 5,52 -0,21 20,94 22,72 6,51 4,14
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 14.06.2019

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 0,22 0,68 5,27 -0,14 15,29 21,91 4,79 3,93
Alokačný pomer 90 0,40 0,67 5,55 0,38 20,84 26,09 6,46 4,65
Alokačný pomer 100 0,32 0,21 5,59 -0,34 23,01 26,23 7,13 4,67
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png