Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 24.02.2017

Názov fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
Peňažný fond 3,686632 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Dlhopisový fond 3,898277 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Zahraničný fond 4,528328 EUR ... 0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Realitný fond 3,561017 EUR ... -0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond 4,259204 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond II 10,286836 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Bonusový fond 4,078240 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Akciový fond 3,385600 EUR ... -0,22 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Dlhopisový fond 5,025900 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Global Equity 13,527161 EUR ... 0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Emerging Equity 4,184700 EUR ... 0,38 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Opportunities 3,985900 EUR ... 0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Progresive ETF 18,779672 EUR ... -0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced ETF 18,026979 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic ETF 19,015389 EUR ... -0,12 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Commodity ETF 9,582559 EUR ... -0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Millenium Trends 15,080540 EUR ... -0,11 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Diversified Future 12,989329 EUR ... 0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Talented Countries 13,333885 EUR ... 0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Growth Trends Balanced 10,917364 EUR ... 0,16 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced Solutions 11,426684 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Conservative Euro Plus 10,180240 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Growth 11,951338 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Trend 12,081366 EUR ... 0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Realitní fond 13,244875 EUR ... -0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Absolute 10,730000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Relative 7,630000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Small Cap 10,669064 EUR ... -0,31 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA IM/AB World Funds 11,407918 EUR ... -1,21 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,398751 EUR ... -0,29 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Multi Asset Solution 10,413641 EUR ... -0,10 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 24.02.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,786000 EUR ... 0,19 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,309000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,344000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,210000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,694000 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 9,993000 EUR ... 0,30 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,575000 EUR ... 0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,270000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,259000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,221000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,910000 EUR ... 0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 102,890000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,786000 EUR ... 0,19 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,309000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,344000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,210000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,726000 EUR ... 0,29 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnôt podielových jednotiek v % k 24.02.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Peňažný fond -0,03 0,38 0,21 0,14 -0,91 -0,30 -0,25 -0,05 11,06
Dlhopisový fond 0,10 -0,08 -1,00 -0,07 2,05 0,68 9,19 1,77 17,44
Zahraničný fond 3,64 7,10 11,48 18,63 30,12 9,17 50,88 8,57 36,42
Realitný fond 4,14 7,00 6,11 18,24 28,52 8,72 46,05 7,87 7,28
Garantovaný fond 0,21 0,63 1,26 2,51 7,70 2,50 13,16 2,50 28,31
Garantovaný fond II 0,08 0,23 0,46 0,91 2,87 0,95 - - 2,87
Bonusový fond -0,03 0,38 0,21 0,14 -0,96 -0,32 3,26 0,64 22,86
AXA CEE Akciový fond 6,40 14,30 17,77 20,53 15,45 4,90 12,94 2,46 -14,57
AXA CEE Dlhopisový fond -0,13 0,06 -1,56 -0,77 7,39 2,41 12,40 2,36 26,82
AXA Selection Global Equity 3,78 7,51 12,33 20,43 - - - - 35,27
AXA Selection Emerging Equity 6,01 8,58 9,32 22,69 21,98 6,85 7,89 1,53 -2,33
AXA Selection Opportunities 2,70 4,87 5,96 11,91 15,95 5,06 13,69 2,60 -8,12
AXA Progresive ETF 3,32 5,64 11,94 24,93 26,97 8,29 41,32 7,16 87,80
AXA Balanced ETF 2,23 3,20 3,34 10,26 26,22 8,07 50,59 8,53 80,27
AXA Dynamic ETF 3,15 4,84 8,92 19,69 29,83 9,09 49,87 8,43 90,15
AXA Commodity ETF 0,08 2,41 9,33 24,47 -20,79 -7,48 -26,94 -6,09 -4,17
AXA Millenium Trends 5,14 7,66 9,38 21,62 33,29 10,05 36,42 6,41 50,81
AXA Diversified Future 2,18 4,59 8,07 15,18 13,20 4,22 20,57 3,81 29,89
AXA Talented Countries 5,12 9,53 12,48 20,28 21,34 6,66 20,99 3,88 33,34
AXA Growth Trends Balanced 2,46 3,73 3,21 8,61 8,45 2,74 3,27 0,64 9,17
AXA Balanced Solutions 2,86 6,00 7,04 10,05 12,27 3,93 - - 14,27
AXA Conservative Euro Plus 0,00 0,30 -0,48 0,29 1,72 0,57 - - 1,80
AXA Dynamic Growth 5,24 9,48 11,07 19,29 19,97 6,26 - - 19,51
AXA Dynamic Trend 4,81 9,06 11,36 18,23 21,29 6,64 - - 20,81
AXA Realitní fond 4,23 7,27 6,65 19,44 - - - - 32,45
Success Absolute 1,32 3,37 1,90 7,95 8,60 2,79 18,04 3,37 -7,39
Success Relative 2,55 6,86 8,38 13,54 13,54 4,32 24,88 4,54 -22,65
AXA Small Cap 4,32 7,61 11,96 21,65 - - - - 6,69
AXA IM/AB World Funds 4,25 7,37 12,96 - - - - - 11,92
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 5,12 7,72 13,62 - - - - - 12,72
Multi Asset Solution 1,32 5,01 3,44 - - - - - 4,14
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 24.02.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia 0,57 1,14 0,85 2,37 4,24 1,39 6,80 1,32 7,62
Vyvážená stratégia 2,08 4,19 5,11 8,19 13,56 4,33 20,27 3,76 15,80
Agresívna / Rastová stratégia 5,02 8,99 11,06 20,32 25,04 7,73 29,34 5,28 13,18
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 24.02.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 3,81 6,01 8,42 17,81 23,76 7,36 30,59 5,48 10,58
Alokačný pomer 90 5,18 8,98 12,23 23,83 28,05 8,59 36,48 6,42 13,31
Alokačný pomer 100 4,30 6,85 9,38 21,18 26,32 8,10 31,72 5,66 18,44
Hore