Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 24.04.2018

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Peňažný fond 3,662082 EUR 0,02 -0,62 -1,34 -1,67 -0,45 -0,34 10,32
Dlhopisový fond 3,862209 EUR -0,22 -0,73 -2,01 2,30 -0,67 0,45 16,35
Zahraničný fond 4,404457 EUR -5,55 -1,35 -3,03 35,75 -1,02 6,30 32,69
Realitný fond 3,610493 EUR -4,27 0,54 7,85 37,97 2,55 6,64 8,77
Garantovaný fond 4,383192 EUR 0,61 2,50 7,71 13,16 2,50 2,50 32,05
Garantovaný fond II 10,395435 EUR 0,22 0,91 2,74 - 0,91 - 3,95
Bonusový fond 4,044209 EUR -0,06 -0,78 -1,51 -1,93 -0,50 -0,39 21,84
AXA CEE Akciový fond 3,776600 EUR -5,36 10,94 16,34 33,29 5,17 5,91 -4,71
AXA CEE Dlhopisový fond 5,182300 EUR -0,05 2,93 1,67 6,60 0,55 1,29 30,76
AXA Selection Global Equity 13,387931 EUR -5,20 0,14 1,43 - 0,47 - 33,88
AXA Selection Emerging Equity 4,334600 EUR -6,32 4,05 -3,95 12,84 -1,33 2,44 1,17
AXA Selection Opportunities 3,891900 EUR -3,31 -1,69 -4,41 12,09 -1,49 2,31 -10,29
AXA Progresive ETF 18,264165 EUR -2,48 -0,42 -0,69 30,51 -0,23 5,47 82,64
AXA Balanced ETF 18,045266 EUR -2,69 0,43 1,91 32,72 0,63 5,82 80,45
AXA Dynamic ETF 18,697348 EUR -2,39 0,11 0,77 34,98 0,25 6,18 86,97
AXA Commodity ETF 8,949933 EUR 2,11 -2,13 -20,31 -22,77 -7,28 -5,03 -10,50
AXA Millenium Trends 14,982980 EUR -5,02 0,31 -0,03 30,65 -0,01 5,49 49,83
AXA Diversified Future 12,635456 EUR -3,01 -0,81 -5,85 14,49 -1,99 2,74 26,35
AXA Talented Countries 13,609990 EUR -5,21 2,69 0,48 23,55 0,16 4,32 36,10
AXA Growth Trends Balanced 10,959655 EUR -3,20 0,84 -6,11 1,79 -2,08 0,36 9,60
AXA Balanced Solutions 11,720540 EUR -3,12 2,71 3,35 - 1,10 - 17,21
AXA Conservative Euro Plus 10,196441 EUR -0,26 0,18 -0,76 - -0,25 - 1,96
AXA Dynamic Growth 12,310742 EUR -5,69 3,36 2,24 - 0,74 - 23,11
AXA Dynamic Trend 12,325318 EUR -5,53 2,54 2,23 - 0,74 - 23,25
AXA Realitní fond 13,585386 EUR -4,03 1,55 11,13 - 3,58 - 35,85
Success Absolute 10,300000 EUR -4,36 -1,25 -7,71 8,88 -2,64 1,72 -11,10
Success Relative 7,410000 EUR -9,52 -1,07 -5,73 18,37 -1,94 3,43 -24,88
AXA Small Cap 10,899472 EUR -3,56 1,59 - - - - 8,99
AXA IM/AB World Funds 11,714996 EUR -4,41 2,42 - - - - 14,93
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,474090 EUR -4,62 1,46 - - - - 13,46
Multi Asset Solution 10,544178 EUR -2,78 0,58 - - - - 5,44
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 24.04.2018

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,637000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,249000 EUR ... -0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,124000 EUR ... -0,21 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,121000 EUR ... -0,10 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,678000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,269000 EUR ... 0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,291000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,000000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,027000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,356000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,637000 EUR ... -0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,249000 EUR ... -0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,124000 EUR ... -0,21 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,121000 EUR ... -0,10 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,645000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 24.04.2018

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,05 -0,73 -0,41 -0,51 -1,85 3,10 -0,62 0,59
Vyvážená stratégia -0,05 -2,49 -0,70 1,48 0,91 15,96 0,26 2,89
Agresívna / Rastová stratégia -1,17 -5,49 -1,14 3,11 2,74 28,83 0,84 5,13
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 24.04.2018

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 -0,69 -4,37 -1,10 -0,38 -2,03 - -0,69 -
Alokačný pomer 90 -0,97 -5,06 -0,95 1,64 0,68 - 0,19 -
Alokačný pomer 100 -1,59 -5,67 -0,82 2,79 0,77 - 0,22 -
Hore