Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 18.12.2018

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 13,326284 EUR -6,04 -4,20 14,28 21,99 4,55 4,05 33,26
AXA Balanced Solutions 11,362662 EUR -1,68 -3,51 8,37 - 2,71 - 13,63
Dlhopisový fond 3,827856 EUR -0,24 -1,48 -1,49 0,50 -0,50 0,10 15,32
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,457965 EUR -7,74 -2,46 - - - - 13,30
AXA IM/AB World Funds 11,128431 EUR -9,90 -5,83 - - - - 9,18
Multi Asset Solution 10,157952 EUR -3,95 -5,45 - - - - 1,58
AXA Small Cap 9,959765 EUR -12,76 -9,38 4,47 - 1,47 - -0,40
Peňažný fond 3,643002 EUR -0,22 -0,48 -1,22 -2,00 -0,41 -0,40 9,75
AXA CEE Dlhopisový fond 5,071500 EUR -0,04 -1,90 1,19 8,21 0,40 1,59 27,97
AXA Balanced ETF 17,887092 EUR -3,66 -2,93 6,36 28,98 2,08 5,22 78,87
AXA Selection Opportunities 3,774000 EUR -2,29 -3,95 3,04 11,98 1,00 2,29 -13,00
Zahraničný fond 4,366702 EUR -6,93 -4,18 6,05 28,65 1,98 5,16 31,55
AXA CEE Akciový fond 3,622400 EUR -0,15 -3,19 27,06 24,87 8,30 4,54 -8,60
AXA Selection Emerging Equity 4,027900 EUR -1,86 -7,92 12,96 14,74 4,14 2,79 -5,99
AXA Selection Global Equity 13,403645 EUR -6,58 -2,72 10,93 - 3,52 - 34,04
Realitný fond 3,452005 EUR -7,11 -7,61 8,86 31,96 2,87 5,70 4,00
AXA Realitní fond 13,073812 EUR -6,87 -6,68 12,17 - 3,90 - 30,74
AXA Conservative Euro Plus 10,039420 EUR -0,43 -1,76 -1,02 - -0,34 - 0,39
AXA Dynamic Growth 11,708353 EUR -3,69 -6,44 12,62 - 4,04 - 17,08
AXA Dynamic Trend 11,838842 EUR -3,68 -5,54 11,78 - 3,78 - 18,39
AXA Growth Trends Balanced 10,464537 EUR -1,55 -5,25 1,47 3,51 0,49 0,69 4,65
AXA Diversified Future 12,428827 EUR -4,80 -2,82 3,94 10,88 1,29 2,09 24,29
AXA Millenium Trends 14,774703 EUR -5,39 -3,10 12,51 35,23 4,00 6,22 47,75
AXA Progresive ETF 17,976837 EUR -5,82 -1,83 9,55 27,51 3,08 4,98 79,77
AXA Dynamic ETF 18,471695 EUR -5,23 -2,00 7,89 31,36 2,56 5,60 84,72
AXA Commodity ETF 8,631432 EUR -2,08 0,68 4,95 -24,60 1,62 -5,49 -13,69
Success Absolute 10,130000 EUR -2,88 -3,62 -0,69 5,85 -0,23 1,14 -12,57
Success Relative 7,160000 EUR -6,53 -8,79 -0,56 11,35 -0,19 2,17 -27,42
Garantovaný fond 4,454529 EUR 0,62 2,51 7,71 13,16 2,50 2,50 34,20
Garantovaný fond II 10,457063 EUR 0,23 0,91 2,75 - 0,91 - 4,57
Bonusový fond 4,015316 EUR -0,29 -0,78 -1,58 -2,42 -0,53 -0,49 20,97
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 18.12.2018

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 18.12.2018

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia -0,16 -0,62 -1,40 -1,62 -0,21 2,57 -0,07 0,49
Vyvážená stratégia -0,75 -1,83 -2,04 -2,73 5,52 13,05 1,72 2,40
Agresívna / Rastová stratégia -1,73 -4,09 -5,59 -5,79 12,89 24,38 4,07 4,43
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 18.12.2018

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 -1,71 -3,97 -5,78 -3,85 7,19 - 2,32 -
Alokačný pomer 90 -1,67 -4,14 -5,48 -4,05 11,37 - 3,62 -
Alokačný pomer 100 -1,30 -4,05 -6,19 -4,85 13,36 - 4,25 -
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png