Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 15.06.2018

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,130334 EUR 2,80 4,58 10,79 30,03 3,47 5,39 41,30
AXA Balanced Solutions 11,611343 EUR -1,14 -0,24 5,81 - 1,90 - 16,11
Dlhopisový fond 3,846887 EUR -0,36 -1,20 -0,50 1,80 -0,17 0,36 15,89
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 12,289852 EUR 7,17 8,95 - - - - 21,53
AXA IM/AB World Funds 12,490433 EUR 6,10 9,13 - - - - 22,54
Multi Asset Solution 10,741108 EUR 2,12 -0,16 - - - - 7,41
AXA Small Cap 11,431761 EUR 4,69 5,53 - - - - 14,32
Peňažný fond 3,656135 EUR -0,03 -0,65 -1,36 -1,70 -0,45 -0,34 10,14
AXA CEE Dlhopisový fond 5,081900 EUR -1,37 -1,70 2,43 5,45 0,80 1,07 28,23
AXA Balanced ETF 18,548779 EUR 2,58 2,84 10,34 38,30 3,33 6,69 85,49
AXA Selection Opportunities 3,986400 EUR 2,33 1,04 2,68 16,78 0,88 3,15 -8,11
Zahraničný fond 4,646783 EUR 4,42 3,24 7,44 42,23 2,42 7,29 39,99
AXA CEE Akciový fond 3,598400 EUR -5,17 0,56 15,00 23,81 4,76 4,36 -9,20
AXA Selection Emerging Equity 4,430800 EUR -0,82 5,74 7,79 24,28 2,53 4,44 3,41
AXA Selection Global Equity 14,154731 EUR 4,82 4,79 12,39 - 3,97 - 41,55
Realitný fond 3,711167 EUR 2,69 1,36 18,85 44,06 5,92 7,57 11,80
AXA Realitní fond 13,983999 EUR 2,95 2,37 22,48 - 6,99 - 39,84
AXA Conservative Euro Plus 10,106748 EUR -0,71 -1,50 -0,63 - -0,21 - 1,07
AXA Dynamic Growth 12,408067 EUR -0,58 2,03 9,88 - 3,19 - 24,08
AXA Dynamic Trend 12,471871 EUR 0,00 1,80 9,18 - 2,97 - 24,72
AXA Growth Trends Balanced 11,011812 EUR -0,34 0,33 -0,29 6,39 -0,10 1,24 10,12
AXA Diversified Future 13,107886 EUR 4,11 3,57 2,07 18,68 0,69 3,48 31,08
AXA Millenium Trends 15,854134 EUR 4,44 6,33 12,46 43,77 3,99 7,52 58,54
AXA Progresive ETF 19,442654 EUR 8,21 10,08 10,98 40,40 3,53 7,01 94,43
AXA Dynamic ETF 19,602702 EUR 5,81 6,98 10,96 43,09 3,52 7,42 96,03
AXA Commodity ETF 9,433768 EUR 10,76 13,89 -11,85 -20,33 -4,11 -4,44 -5,66
Success Absolute 10,380000 EUR -0,86 -0,57 -3,35 10,78 -1,13 2,07 -10,41
Success Relative 7,570000 EUR -1,94 -0,92 0,80 20,35 0,27 3,77 -23,26
Garantovaný fond 4,398678 EUR 0,63 2,50 7,71 13,17 2,50 2,50 32,51
Garantovaný fond II 10,408864 EUR 0,23 0,91 2,75 - 0,91 - 4,09
Bonusový fond 4,035938 EUR -0,11 -0,86 -1,57 -2,00 -0,52 -0,40 21,59
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 15.06.2018

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 15.06.2018

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,00 0,21 -0,37 -0,58 0,08 3,76 0,02 0,71
Vyvážená stratégia 0,08 0,08 -0,81 0,19 4,47 16,16 1,44 2,90
Agresívna / Rastová stratégia 1,16 0,58 -0,46 3,08 11,34 33,53 3,62 5,90
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 15.06.2018

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2,53 3,01 1,20 3,01 7,07 - 2,28 -
Alokačný pomer 90 2,23 2,19 0,86 3,81 9,79 - 3,14 -
Alokačný pomer 100 2,12 1,56 0,79 4,75 10,81 - 3,47 -
Hore