Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 23.01.2020

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 15,832965 EUR 7,62 16,78 25,01 32,85 7,73 5,84 58,33
AXA Balanced Solutions 12,213435 EUR 3,50 6,48 10,02 17,01 3,23 3,19 22,13
Dlhopisový fond 3,872530 EUR -0,34 0,99 -0,48 -1,01 -0,16 -0,20 16,66
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 14,669424 EUR 9,59 24,92 34,01 - 10,25 - 45,06
AXA IM/AB World Funds 13,882101 EUR 9,13 21,11 25,98 - 8,00 - 36,19
Multi Asset Solution 11,443222 EUR 3,86 10,92 10,98 - 3,53 - 14,43
AXA Small Cap 11,721726 EUR 8,57 13,93 14,41 - 4,59 - 17,22
Peňažný fond 3,626584 EUR -0,11 -0,39 -1,66 -2,30 -0,56 -0,46 9,25
AXA CEE Dlhopisový fond 5,214400 EUR 0,43 2,17 3,51 5,14 1,16 1,01 31,57
AXA Balanced ETF 20,646570 EUR 4,58 14,01 16,86 24,53 5,33 4,48 106,47
AXA Selection Opportunities 4,295200 EUR 5,34 12,34 11,04 13,84 3,55 2,62 -0,99
Zahraničný fond 5,271994 EUR 7,66 19,10 21,03 30,58 6,57 5,48 58,82
AXA CEE Akciový fond 3,838400 EUR 5,15 4,51 20,58 39,52 6,44 6,88 -3,15
AXA Selection Emerging Equity 4,637900 EUR 7,92 11,83 17,67 16,13 5,57 3,03 8,24
AXA Selection Global Equity 16,451260 EUR 8,07 20,90 26,61 40,75 8,18 7,07 64,51
Realitný fond 4,199796 EUR 4,92 19,67 23,59 39,77 7,31 6,92 26,52
AXA Realitní fond 16,081492 EUR 5,18 20,87 27,35 46,94 8,39 8,00 60,81
AXA Conservative Euro Plus 10,550796 EUR -0,49 4,86 3,61 3,76 1,19 0,74 5,51
AXA Dynamic Growth 13,295204 EUR 6,16 11,55 17,32 25,69 5,47 4,68 32,95
AXA Dynamic Trend 13,424094 EUR 6,15 11,59 16,70 26,06 5,28 4,74 34,24
AXA Growth Trends Balanced 11,352226 EUR 3,87 6,96 6,64 4,15 2,17 0,82 13,52
AXA Diversified Future 14,161071 EUR 5,45 12,86 11,48 15,55 3,69 2,93 41,61
AXA Millenium Trends 18,502901 EUR 11,76 22,51 28,49 38,54 8,72 6,73 85,03
AXA Progresive ETF 21,609757 EUR 6,86 18,18 17,95 30,26 5,66 5,43 116,10
AXA Dynamic ETF 21,907491 EUR 6,01 16,68 18,12 29,27 5,71 5,27 119,07
AXA Commodity ETF 9,166089 EUR 2,03 5,85 -4,84 -11,13 -1,64 -2,33 -8,34
Success Absolute 11,110000 EUR 3,73 10,00 4,91 5,21 1,61 1,02 -4,11
Success Relative 8,220000 EUR 6,48 14,97 10,78 13,07 3,47 2,49 -16,67
Alternative & Fixed Income 10,550796 EUR -0,49 - - - - - 5,03
Garantovaný fond 4,577360 EUR 0,63 2,51 7,70 13,17 2,50 2,50 37,90
Garantovaný fond II 10,561680 EUR 0,23 0,91 2,75 4,62 0,91 0,91 5,62
Bonusový fond 3,984218 EUR -0,19 -0,69 -2,34 -2,98 -0,79 -0,60 20,03
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 23.01.2020

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 23.01.2020

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,46 0,96 1,02 2,83 1,75 2,06 0,56 0,38
Vyvážená stratégia 1,07 3,09 2,87 7,08 9,51 14,84 3,00 2,66
Agresívna / Rastová stratégia 2,04 6,69 6,87 14,12 20,44 29,87 6,39 5,31
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 23.01.2020

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2,40 6,69 7,39 15,71 17,93 24,83 5,61 4,44
Alokačný pomer 90 2,25 7,20 7,29 15,74 21,10 30,32 6,56 5,36
Alokačný pomer 100 2,13 7,72 7,25 15,63 22,43 30,78 6,96 5,44
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com