Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 22.05.2017

Názov fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
Peňažný fond 3,682817 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Dlhopisový fond 3,887300 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Zahraničný fond 4,433299 EUR ... -0,09 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Realitný fond 3,562740 EUR ... -0,60 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond 4,284414 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond II 10,309069 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Bonusový fond 4,074019 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Akciový fond 3,519700 EUR ... -0,97 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Dlhopisový fond 5,123100 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Global Equity 13,289693 EUR ... -0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Emerging Equity 4,112300 EUR ... -1,38 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Opportunities 3,918500 EUR ... -0,43 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Progresive ETF 17,902995 EUR ... 0,32 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced ETF 17,892197 EUR ... 0,09 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic ETF 18,413446 EUR ... 0,19 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Commodity ETF 8,758555 EUR ... 0,52 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Millenium Trends 14,771971 EUR ... -0,23 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Diversified Future 12,639214 EUR ... -0,12 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Talented Countries 13,294808 EUR ... -0,76 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Growth Trends Balanced 10,834088 EUR ... -0,78 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced Solutions 11,521954 EUR ... -0,51 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Conservative Euro Plus 10,214902 EUR ... -0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Growth 11,940516 EUR ... -0,89 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Trend 12,058417 EUR ... -0,70 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Realitní fond 13,282190 EUR ... -0,60 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Absolute 10,330000 EUR ... -0,86 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Relative 7,510000 EUR ... -0,66 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Small Cap 10,558597 EUR ... -0,33 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA IM/AB World Funds 11,293730 EUR ... 0,23 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,158514 EUR ... 0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Multi Asset Solution 10,761319 EUR ... 0,55 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 22.05.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,715000 EUR ... -0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,309000 EUR ... 0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,339000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,190000 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,676000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,636000 EUR ... 0,30 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,476000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,223000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,197000 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,233000 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,830000 EUR ... -0,18 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 102,650000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,715000 EUR ... -0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,309000 EUR ... 0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,339000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,190000 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,812000 EUR ... -0,36 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnôt podielových jednotiek v % k 22.05.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Peňažný fond -0,05 -0,10 0,27 -0,01 -1,08 -0,36 -0,64 -0,13 10,95
Dlhopisový fond -0,10 -0,24 -0,37 -0,42 1,19 0,39 6,83 1,33 17,11
Zahraničný fond -0,57 -1,01 5,58 13,51 26,12 8,03 56,15 9,32 33,56
Realitný fond -0,42 0,98 7,75 10,85 27,82 8,52 58,05 9,58 7,33
Garantovaný fond 0,21 0,61 1,24 2,52 7,71 2,50 13,16 2,50 29,07
Garantovaný fond II 0,08 0,22 0,45 0,91 2,74 0,90 - - 3,09
Bonusový fond -0,05 -0,10 0,27 -0,01 -1,12 -0,37 -0,73 -0,15 22,73
AXA CEE Akciový fond 3,62 5,08 20,53 24,68 21,43 6,68 38,11 6,67 -11,19
AXA CEE Dlhopisový fond 1,33 2,07 2,26 1,83 6,88 2,24 14,82 2,80 29,27
AXA Selection Global Equity -0,46 -0,66 6,36 15,23 31,93 9,67 - - 32,90
AXA Selection Emerging Equity -0,90 -0,37 8,00 17,94 13,04 4,17 17,86 3,34 -4,02
AXA Selection Opportunities -1,02 -0,91 3,78 7,63 12,44 3,98 17,20 3,22 -9,67
AXA Progresive ETF -2,07 -5,12 1,38 12,17 18,25 5,74 40,89 7,09 79,03
AXA Balanced ETF -0,23 -0,58 2,71 7,28 22,47 6,98 51,13 8,60 78,92
AXA Dynamic ETF -1,13 -3,31 2,04 10,80 22,95 7,12 49,57 8,38 84,13
AXA Commodity ETF -4,34 -9,48 -5,68 2,56 -29,14 -10,84 -28,74 -6,55 -12,41
AXA Millenium Trends -0,91 -1,93 5,75 15,05 26,48 8,14 37,79 6,62 47,72
AXA Diversified Future -0,83 -2,14 2,41 8,41 8,67 2,81 23,57 4,32 26,39
AXA Talented Countries 0,55 0,89 10,37 17,94 18,94 5,95 33,93 6,01 32,95
AXA Growth Trends Balanced -0,36 -0,06 3,62 6,71 5,24 1,72 7,78 1,51 8,34
AXA Balanced Solutions 0,96 1,49 7,63 10,04 12,60 4,03 - - 15,22
AXA Conservative Euro Plus 0,23 0,40 0,75 0,49 1,13 0,37 - - 2,15
AXA Dynamic Growth 0,53 1,05 10,49 16,42 18,09 5,69 - - 19,41
AXA Dynamic Trend 0,54 0,91 9,95 15,77 19,78 6,20 - - 20,58
AXA Realitní fond -0,34 1,22 8,28 11,97 31,72 9,61 - - 32,82
Success Absolute -1,24 -3,28 0,19 2,99 4,13 1,36 13,77 2,61 -10,85
Success Relative 0,27 -1,18 6,22 10,28 13,96 4,45 23,32 4,28 -23,87
AXA Small Cap -1,33 -0,43 6,96 15,43 - - - - 5,59
AXA IM/AB World Funds -0,76 -1,40 7,43 - - - - - 10,80
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution -0,75 -2,36 5,96 - - - - - 10,34
Multi Asset Solution 2,58 3,20 8,64 - - - - - 7,61
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 22.05.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia -0,13 -0,07 1,03 1,65 3,23 1,06 6,82 1,33 7,33
Vyvážená stratégia 0,51 0,79 4,97 7,63 12,80 4,09 25,01 4,56 16,08
Agresívna / Rastová stratégia 0,20 0,83 9,71 16,65 22,16 6,89 41,77 7,23 12,82
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 22.05.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 -1,20 -1,72 4,48 11,39 18,88 5,95 34,59 6,13 8,68
Alokačný pomer 90 -0,36 -0,83 8,43 17,60 23,96 7,44 46,04 7,88 12,37
Alokačný pomer 100 -1,19 -1,52 5,55 14,58 19,90 6,25 38,22 6,70 16,64
Hore