Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 07.12.2017

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Peňažný fond 3,661784 EUR -0,25 -0,27 -1,45 -1,64 -0,49 -0,33 10,31
Dlhopisový fond 3,887884 EUR -0,02 -0,18 -0,15 3,93 -0,05 0,77 17,13
Zahraničný fond 4,532452 EUR 5,81 7,78 15,76 48,06 4,99 8,16 36,54
Realitný fond 3,733755 EUR 5,03 12,90 29,48 48,05 8,97 8,16 12,48
Garantovaný fond 4,342351 EUR 0,61 2,50 7,72 13,16 2,50 2,50 30,82
Garantovaný fond II 10,359872 EUR 0,22 0,91 2,75 - 0,90 - 3,60
Bonusový fond 4,048492 EUR -0,30 -0,32 -1,52 -1,78 -0,51 -0,36 21,96
AXA CEE Akciový fond 3,718600 EUR -0,09 25,85 26,22 23,52 8,05 4,31 -6,17
AXA CEE Dlhopisový fond 5,179900 EUR 0,25 3,74 4,39 6,60 1,44 1,29 30,70
AXA Selection Global Equity 13,699060 EUR 6,20 9,41 21,11 - 6,57 - 36,99
AXA Selection Emerging Equity 4,345700 EUR 3,18 13,82 12,78 15,71 4,08 2,96 1,42
AXA Selection Opportunities 3,928700 EUR 2,02 4,22 7,74 12,96 2,51 2,47 -9,44
AXA Progresive ETF 18,119474 EUR 4,84 1,40 13,50 35,18 4,30 6,21 81,19
AXA Balanced ETF 18,334573 EUR 3,32 5,43 15,97 43,81 5,05 7,53 83,35
AXA Dynamic ETF 18,694157 EUR 4,69 3,31 15,48 42,63 4,90 7,36 86,94
AXA Commodity ETF 8,531307 EUR 1,48 -10,99 -22,32 -30,39 -8,05 -6,98 -14,69
AXA Millenium Trends 15,003414 EUR 2,99 8,36 16,23 32,27 5,13 5,75 50,03
AXA Diversified Future 12,753203 EUR 3,89 2,88 4,82 17,92 1,58 3,35 27,53
AXA Talented Countries 11,094602 EUR -17,30 -8,32 -6,70 1,75 -2,28 0,35 10,95
AXA Growth Trends Balanced 11,033241 EUR 1,38 5,68 3,19 2,94 1,05 0,58 10,33
AXA Balanced Solutions 11,754269 EUR 0,85 9,50 11,47 - 3,67 - 17,54
AXA Conservative Euro Plus 10,228941 EUR -0,16 0,99 0,39 - 0,13 - 2,29
AXA Dynamic Growth 12,453655 EUR 2,86 14,80 18,30 - 5,75 - 24,54
AXA Dynamic Trend 12,474499 EUR 2,76 13,29 17,71 - 5,57 - 24,74
AXA Realitní fond 13,996268 EUR 5,29 14,03 33,44 - 10,06 - 39,96
Success Absolute 10,470000 EUR 1,36 0,77 -0,19 12,70 -0,06 2,42 -9,64
Success Relative 7,810000 EUR 3,86 8,02 7,28 27,82 2,36 5,03 -20,83
AXA Small Cap 10,945352 EUR 5,02 10,84 - - - - 9,45
AXA IM/AB World Funds 11,655698 EUR 5,40 10,23 - - - - 14,35
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,584434 EUR 6,78 10,18 - - - - 14,55
Multi Asset Solution 10,702270 EUR 2,14 7,36 - - - - 7,02
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 07.12.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,855000 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,301000 EUR ... -0,16 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,277000 EUR ... -0,15 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,245000 EUR ... -0,23 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,668000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,298000 EUR ... 0,20 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,396000 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,095000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,109000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,265000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,855000 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,301000 EUR ... -0,16 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,277000 EUR ... -0,15 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,245000 EUR ... -0,23 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,959000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 07.12.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia -0,33 0,36 -0,23 1,15 1,57 0,52 4,04 0,80 7,32
Vyvážená stratégia -0,65 1,51 0,87 6,58 9,78 3,15 18,14 3,39 17,94
Agresívna / Rastová stratégia -1,16 3,71 2,96 14,28 20,25 6,32 33,79 5,99 17,94
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 07.12.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 -1,95 3,86 0,75 6,24 13,56 4,32 28,55 5,15 10,73
Alokačný pomer 90 -2,15 4,30 2,32 11,87 20,13 6,29 37,73 6,61 16,65
Alokačný pomer 100 -1,84 4,36 2,28 9,04 15,95 5,04 32,56 5,80 20,97
Hore