Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 24.03.2017

Názov fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
Peňažný fond 3,686852 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Dlhopisový fond 3,853509 EUR ... -0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Zahraničný fond 4,438103 EUR ... -0,09 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Realitný fond 3,502993 EUR ... -0,39 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond 4,267304 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond II 10,293998 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Bonusový fond 4,078483 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Akciový fond 3,337900 EUR ... -0,90 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Dlhopisový fond 5,020000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Global Equity 13,272912 EUR ... -0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Emerging Equity 4,158400 EUR ... 0,13 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Opportunities 3,921900 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Progresive ETF 18,237221 EUR ... 0,65 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced ETF 17,861258 EUR ... 0,26 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic ETF 18,601177 EUR ... 0,50 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Commodity ETF 9,062158 EUR ... 0,47 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Millenium Trends 14,813218 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Diversified Future 12,690751 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Talented Countries 13,144975 EUR ... -0,27 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Growth Trends Balanced 10,829218 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced Solutions 11,312056 EUR ... -0,25 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Conservative Euro Plus 10,168945 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Growth 11,781516 EUR ... -0,33 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Trend 11,893348 EUR ... -0,31 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Realitní fond 13,039052 EUR ... -0,38 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Absolute 10,420000 EUR ... -0,48 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Relative 7,510000 EUR ... -0,66 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Small Cap 10,413113 EUR ... -0,09 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA IM/AB World Funds 11,356787 EUR ... 0,42 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,252118 EUR ... 0,75 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Multi Asset Solution 10,475334 EUR ... 0,34 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 24.03.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,668000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,298000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,326000 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,160000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,650000 EUR ... 0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,150000 EUR ... 0,52 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,504000 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,229000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,226000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,210000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,883000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 102,840000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,668000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,298000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,326000 EUR ... -0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,160000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,747000 EUR ... -0,07 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnôt podielových jednotiek v % k 24.03.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Peňažný fond 0,01 0,23 0,24 0,06 -0,86 -0,29 -0,38 -0,08 11,07
Dlhopisový fond -1,15 -1,18 -2,11 -1,33 0,74 0,25 7,02 1,37 16,09
Zahraničný fond -1,99 0,79 8,75 12,92 28,53 8,72 44,59 7,64 33,70
Realitný fond -1,63 2,48 4,35 8,94 29,35 8,95 38,78 6,77 5,53
Garantovaný fond 0,19 0,62 1,24 2,51 7,70 2,50 13,17 2,50 28,56
Garantovaný fond II 0,07 0,23 0,45 0,91 2,73 0,90 - - 2,94
Bonusový fond 0,01 0,23 0,24 0,06 -0,91 -0,30 1,29 0,26 22,87
AXA CEE Akciový fond -1,41 7,84 13,93 14,23 20,06 6,28 11,28 2,16 -15,78
AXA CEE Dlhopisový fond -0,12 -0,48 -1,65 -1,15 7,00 2,28 11,27 2,16 26,67
AXA Selection Global Equity -1,88 1,17 9,57 14,62 - - - - 32,73
AXA Selection Emerging Equity -0,63 7,56 6,39 15,31 22,91 7,11 5,48 1,07 -2,95
AXA Selection Opportunities -1,61 1,62 3,49 7,37 14,66 4,66 10,94 2,09 -9,59
AXA Progresive ETF -2,89 -1,02 8,45 15,18 24,18 7,48 35,93 6,32 82,37
AXA Balanced ETF -0,92 0,27 2,26 6,72 24,91 7,69 46,77 7,97 78,61
AXA Dynamic ETF -2,18 -0,49 6,25 12,20 27,71 8,49 44,74 7,67 86,01
AXA Commodity ETF -5,43 -6,44 3,88 10,40 -24,27 -8,84 -30,10 -6,90 -9,38
AXA Millenium Trends -1,77 3,73 6,48 14,77 31,00 9,41 32,08 5,72 48,13
AXA Diversified Future -2,30 -0,88 5,45 9,01 11,33 3,64 16,39 3,08 26,91
AXA Talented Countries -1,42 4,76 9,44 13,82 22,41 6,97 18,65 3,48 31,45
AXA Growth Trends Balanced -0,81 2,23 1,61 4,98 8,14 2,64 2,02 0,40 8,29
AXA Balanced Solutions -1,00 2,69 5,24 6,63 13,09 4,18 - - 13,12
AXA Conservative Euro Plus -0,11 -0,04 -0,52 -0,19 1,55 0,51 - - 1,69
AXA Dynamic Growth -1,42 5,03 8,23 12,24 21,53 6,71 - - 17,82
AXA Dynamic Trend -1,56 4,21 8,38 11,78 22,40 6,96 - - 18,93
AXA Realitní fond -1,55 2,74 4,87 10,03 - - - - 30,39
Success Absolute -2,89 -2,43 0,19 4,30 5,47 1,79 13,02 2,47 -10,07
Success Relative -1,57 -0,27 8,68 9,16 12,76 4,08 20,16 3,74 -23,87
AXA Small Cap -2,40 1,56 8,22 14,00 - - - - 4,13
AXA IM/AB World Funds -0,45 3,86 11,56 - - - - - 11,42
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution -1,29 2,38 11,25 - - - - - 11,27
Multi Asset Solution 0,59 2,29 3,84 - - - - - 4,75
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 24.03.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia -0,66 0,07 0,06 1,08 3,60 1,18 5,50 1,07 6,91
Vyvážená stratégia -1,20 1,12 3,33 5,15 13,23 4,23 17,60 3,29 14,41
Agresívna / Rastová stratégia -1,37 4,58 8,25 13,25 26,00 8,00 25,12 4,58 11,63
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 24.03.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 -0,89 2,33 6,03 11,98 23,52 7,30 27,56 4,99 8,80
Alokačný pomer 90 -0,52 4,34 9,29 16,07 29,41 8,98 33,60 5,96 11,42
Alokačný pomer 100 -0,24 4,14 7,24 14,37 26,60 8,19 29,67 5,33 17,08
Hore