Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 18.08.2017

Názov fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
Peňažný fond 3,672706 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Dlhopisový fond 3,885442 EUR ... 0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Zahraničný fond 4,361867 EUR ... 0,56 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Realitný fond 3,553380 EUR ... 0,66 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond 4,310071 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Garantovaný fond II 10,331639 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Bonusový fond 4,062834 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Akciový fond 3,671300 EUR ... 0,37 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA CEE Dlhopisový fond 5,157600 EUR ... 0,19 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Global Equity 13,123990 EUR ... 0,56 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Emerging Equity 4,200400 EUR ... 1,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Selection Opportunities 3,862500 EUR ... 0,57 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Progresive ETF 17,236877 EUR ... -0,71 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced ETF 17,817201 EUR ... -0,34 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic ETF 17,881348 EUR ... -0,62 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Commodity ETF 8,169106 EUR ... -0,61 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Millenium Trends 14,494794 EUR ... -0,47 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Diversified Future 12,342838 EUR ... 0,23 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Talented Countries 13,449007 EUR ... 0,64 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Growth Trends Balanced 10,883114 EUR ... 0,55 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Balanced Solutions 11,628426 EUR ... 0,32 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Conservative Euro Plus 10,239708 EUR ... 0,06 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Growth 12,096857 EUR ... 0,66 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Dynamic Trend 12,155917 EUR ... 0,60 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Realitní fond 13,280016 EUR ... 0,66 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Absolute 10,330000 EUR ... 0,19 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Success Relative 7,580000 EUR ... 0,40 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA Small Cap 10,484630 EUR ... 0,44 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
AXA IM/AB World Funds 11,138397 EUR ... -0,42 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 10,959029 EUR ... -0,80 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Multi Asset Solution 10,552858 EUR ... -0,13 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 18.08.2017

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,704000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,330000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,335000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,205000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,675000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,234000 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,461000 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,177000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,165000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,254000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,729000 EUR ... -0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 102,140000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,704000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,330000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,335000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,205000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,760000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnôt podielových jednotiek v % k 18.08.2017

Názov fondu 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Peňažný fond -0,08 -0,28 -0,39 -0,18 -1,30 -0,43 -1,24 -0,25 10,64
Dlhopisový fond 0,18 -0,05 -0,26 -1,25 -3,67 -1,24 5,77 1,13 17,05
Zahraničný fond -1,83 -3,23 -2,84 6,83 20,29 6,34 40,49 7,03 31,41
Realitný fond -1,90 -2,06 0,18 5,52 27,47 8,42 43,99 7,56 7,05
Garantovaný fond 0,21 0,63 1,24 2,51 7,71 2,50 13,17 2,50 29,85
Garantovaný fond II 0,08 0,23 0,45 0,91 2,74 0,90 - - 3,32
Bonusový fond -0,08 -0,28 -0,39 -0,18 -1,33 -0,44 -1,33 -0,27 22,40
AXA CEE Akciový fond 1,54 2,76 9,62 26,22 29,24 8,92 26,40 4,79 -7,36
AXA CEE Dlhopisový fond -0,03 0,74 2,73 0,98 6,91 2,25 8,88 1,71 30,14
AXA Selection Global Equity -1,71 -2,86 -2,11 8,44 25,84 7,96 - - 31,24
AXA Selection Emerging Equity -1,36 -0,67 1,11 8,20 9,12 2,95 10,42 2,00 -1,97
AXA Selection Opportunities -1,19 -2,57 -2,61 2,21 8,89 2,88 9,04 1,74 -10,96
AXA Progresive ETF -1,85 -3,50 -7,34 3,18 13,35 4,26 22,86 4,20 72,37
AXA Balanced ETF -0,54 -0,38 -0,35 2,45 17,82 5,61 40,74 7,07 78,17
AXA Dynamic ETF -1,71 -2,77 -5,02 2,86 17,19 5,42 33,07 5,87 78,81
AXA Commodity ETF -1,03 -6,32 -14,60 -6,51 -30,22 -11,29 -38,89 -9,37 -18,31
AXA Millenium Trends -2,59 -2,55 -3,04 4,70 18,18 5,72 23,15 4,25 44,95
AXA Diversified Future -1,62 -3,40 -4,38 2,43 5,36 1,75 11,33 2,17 23,43
AXA Talented Countries -0,72 -0,80 1,76 12,32 17,64 5,56 22,40 4,12 34,49
AXA Growth Trends Balanced -0,87 -0,94 0,08 2,27 3,39 1,12 1,21 0,24 8,83
AXA Balanced Solutions 0,02 -0,04 2,33 8,37 13,48 4,30 - - 16,28
AXA Conservative Euro Plus -0,03 0,07 0,63 0,08 1,22 0,41 - - 2,40
AXA Dynamic Growth -0,77 -0,72 1,77 11,34 17,83 5,62 - - 20,97
AXA Dynamic Trend -0,74 -0,99 1,43 11,05 19,01 5,97 - - 21,56
AXA Realitní fond -1,82 -1,81 0,68 6,58 31,37 9,51 - - 32,80
Success Absolute -0,39 -1,62 -3,46 -2,46 2,48 0,82 9,31 1,79 -10,85
Success Relative -0,66 -1,04 -0,26 6,91 12,30 3,94 18,25 3,41 -23,16
AXA Small Cap -2,23 -2,69 -1,44 9,77 - - - - 4,85
AXA IM/AB World Funds -2,45 -1,38 -2,10 10,63 - - - - 9,27
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution -2,27 -1,71 -2,60 9,91 - - - - 8,37
Multi Asset Solution -1,30 -1,69 1,45 5,56 - - - - 5,53
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 18.08.2017

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervatívna stratégia -0,23 -0,56 -0,47 0,17 0,96 0,32 4,20 0,83 6,97
Vyvážená stratégia -0,26 -0,46 0,95 5,27 10,60 3,41 17,87 3,34 16,37
Agresívna / Rastová stratégia -1,02 -1,02 1,45 10,81 20,62 6,44 29,78 5,35 13,93
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 18.08.2017

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Alokačný pomer 75 -0,50 -1,01 -1,41 5,32 15,02 4,78 23,81 4,36 7,58
Alokačný pomer 90 -0,26 0,35 1,17 11,59 21,71 6,77 33,09 5,88 12,76
Alokačný pomer 100 -0,43 0,19 0,17 7,62 16,06 5,09 27,87 5,04 16,86
Hore