Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 19.02.2018

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Peňažný fond 3,659413 EUR -0,10 -0,75 -1,44 -1,77 -0,48 -0,36 10,24
Dlhopisový fond 3,857844 EUR -0,70 -0,97 -1,48 2,93 -0,49 0,58 16,22
Zahraničný fond 4,384174 EUR -2,50 -2,34 4,23 38,06 1,39 6,66 32,08
Realitný fond 3,517543 EUR -5,42 -0,83 11,19 31,80 3,60 5,68 5,97
Garantovaný fond 4,364203 EUR 0,65 2,51 7,70 13,16 2,50 2,50 31,48
Garantovaný fond II 10,378920 EUR 0,24 0,91 2,74 - 0,90 - 3,79
Bonusový fond 4,043477 EUR -0,17 -0,86 -1,56 -1,98 -0,52 -0,40 21,81
AXA CEE Akciový fond 3,832100 EUR 1,54 14,43 30,01 28,03 9,13 5,06 -3,31
AXA CEE Dlhopisový fond 5,174200 EUR 0,10 3,06 3,24 7,36 1,07 1,43 30,56
AXA Selection Global Equity 13,290163 EUR -2,12 -0,87 9,03 - 2,92 - 32,90
AXA Selection Emerging Equity 4,422900 EUR 1,53 6,47 8,45 13,80 2,74 2,62 3,23
AXA Selection Opportunities 3,873500 EUR -1,56 -2,33 1,29 11,17 0,43 2,14 -10,71
AXA Progresive ETF 17,913972 EUR -0,66 -3,70 3,79 29,54 1,25 5,31 79,14
AXA Balanced ETF 18,043943 EUR -0,47 0,91 6,58 38,45 2,15 6,72 80,44
AXA Dynamic ETF 18,450010 EUR -0,41 -2,00 5,43 36,62 1,78 6,44 84,50
AXA Commodity ETF 8,480962 EUR -2,64 -11,34 -21,54 -30,99 -7,76 -7,14 -15,19
AXA Millenium Trends 14,967782 EUR -0,29 0,13 8,34 30,31 2,70 5,43 49,68
AXA Diversified Future 12,477608 EUR -2,04 -3,33 -1,73 13,29 -0,58 2,53 24,78
AXA Talented Countries 13,597579 EUR -1,94 2,88 9,59 22,02 3,10 4,06 35,98
AXA Growth Trends Balanced 11,025629 EUR -0,17 1,39 -0,22 1,85 -0,07 0,37 10,26
AXA Balanced Solutions 11,763992 EUR -0,29 3,53 9,45 - 3,05 - 17,64
AXA Conservative Euro Plus 10,197204 EUR -0,27 0,21 -0,14 - -0,05 - 1,97
AXA Dynamic Growth 12,384546 EUR -0,82 4,19 12,03 - 3,85 - 23,85
AXA Dynamic Trend 12,398706 EUR -0,90 3,46 11,65 - 3,74 - 23,99
AXA Realitní fond 13,211777 EUR -5,17 0,16 14,58 - 4,64 - 32,12
Success Absolute 10,290000 EUR -1,91 -3,83 -3,11 9,94 -1,05 1,91 -11,19
Success Relative 7,650000 EUR -0,52 0,66 2,68 23,59 0,89 4,32 -22,45
AXA Small Cap 10,653636 EUR -0,74 0,15 - - - - 6,54
AXA IM/AB World Funds 11,621826 EUR 0,48 2,15 - - - - 14,02
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 11,447511 EUR 0,71 1,74 - - - - 13,20
Multi Asset Solution 10,503911 EUR -1,04 0,98 - - - - 5,04
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 19.02.2018

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection IV / AXAINDEXS12 10,600000 EUR ... 0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection III / AXAINDEXS11 10,320000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection II / AXAINDEXS09 10,214000 EUR ... 0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,159000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Selection 30 / AXAINDEXS16 12,627000 EUR ... -0,02 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Europe 30 / AXAINDEXS17 10,136000 EUR ... 0,69 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity III / AXAINDEXS06 10,339000 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity II / AXAINDEXS05 10,043000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Komodity / AXAINDEXS04 10,066000 EUR ... -0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE Dynamic / AXAINDEXS03 12,267000 EUR ... 0,01 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR ... 0,00 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection IV / AXAINDEXS12 10,600000 EUR ... 0,08 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection III / AXAINDEXS11 10,320000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection II / AXAINDEXS09 10,214000 EUR ... 0,03 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Exclusive Selection 20 / AXAINDEXS08B 11,159000 EUR ... 0,04 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Stability 10 Protect / AXAINDEXS13 10,637000 EUR ... 0,10 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 19.02.2018

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia -0,79 -0,55 -0,27 -0,75 -0,44 3,14 -0,15 0,60
Vyvážená stratégia -2,04 -0,69 0,65 1,67 5,75 15,84 1,78 2,87
Agresívna / Rastová stratégia -4,42 -1,06 2,42 3,95 12,05 27,53 3,78 4,93
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 19.02.2018

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 -4,08 -1,47 1,18 -0,87 5,11 - 1,66 -
Alokačný pomer 90 -4,21 -0,91 2,19 1,83 9,47 - 3,01 -
Alokačný pomer 100 -4,25 -0,30 3,19 3,59 10,90 - 3,47 -
Hore