Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 22.04.2021

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Talented Countries 16,780846 EUR 3,57 28,42 22,79 43,02 7,06 7,41 67,81
Balanced Solutions 12,160223 EUR 1,08 15,94 3,35 13,59 1,10 2,58 21,60
Dlhopisový fond 3,846214 EUR -0,33 1,42 -0,47 -1,56 -0,16 -0,31 15,87
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 16,415309 EUR 3,79 32,73 43,90 - 12,86 - 62,32
World Funds 15,048468 EUR 7,31 40,02 28,52 - 8,70 - 47,63
Multi Asset Solution 11,563836 EUR 1,66 14,99 9,86 - 3,18 - 15,64
Small Cap 13,108192 EUR 2,73 47,35 20,20 40,69 6,31 7,06 31,08
Peňažný fond 3,575320 EUR -0,20 -0,59 -2,38 -2,97 -0,80 -0,60 7,71
CEE Dlhopisový fond 5,053500 EUR -1,31 2,50 -2,65 -0,54 -0,89 -0,11 27,51
Balanced ETF 21,957414 EUR 3,22 19,93 21,87 29,92 6,80 5,37 119,57
Selection Opportunities 4,510700 EUR 0,95 17,03 15,60 22,42 4,94 4,13 3,98
Zahraničný fond 5,615080 EUR 4,78 25,28 26,90 40,03 8,24 6,96 69,16
CEE Akciový fond 3,567300 EUR 1,48 27,29 -6,29 20,05 -2,14 3,72 -9,99
Selection Emerging Equity 4,955400 EUR -3,04 30,29 13,55 35,70 4,32 6,29 15,65
Selection Global Equity 17,852527 EUR 5,16 27,17 32,76 50,93 9,88 8,58 78,53
Realitný fond 4,138945 EUR 7,37 28,20 14,18 27,15 4,51 4,92 24,69
Realitný fond 2 16,047074 EUR 7,64 29,48 17,66 33,66 5,56 5,97 60,47
Alternative & Fixed Income 10,348945 EUR -1,69 2,54 1,41 1,46 0,47 0,29 3,49
Dynamic Growth 13,319800 EUR 1,69 27,13 7,52 25,14 2,44 4,59 33,20
Dynamic Trend 13,542871 EUR 1,90 25,38 9,23 25,53 2,98 4,65 35,43
Growth Trends Balanced 11,494492 EUR -1,48 13,78 4,50 10,76 1,48 2,06 14,94
Diversified Future 14,578433 EUR 4,57 23,57 14,97 23,15 4,75 4,25 45,78
Millenium Trends 21,301505 EUR -0,93 33,58 41,95 61,35 12,35 10,03 113,02
Progresive ETF 23,238683 EUR 7,59 30,03 27,45 42,95 8,40 7,40 132,39
Dynamic ETF 23,467794 EUR 6,03 26,49 25,79 38,77 7,92 6,77 134,68
Commodity ETF 9,125765 EUR 9,81 28,62 1,50 8,04 0,50 1,56 -8,74
Success Absolute 10,360000 EUR -0,10 8,71 0,19 2,57 0,06 0,51 -10,59
Success Relative 7,560000 EUR 1,75 19,43 0,93 8,31 0,31 1,61 -23,36
Garantovaný fond 4,720847 EUR 0,61 2,51 7,73 13,18 2,51 2,51 42,22
Garantovaný fond II 10,681701 EUR 0,22 0,91 2,76 4,63 0,91 0,91 6,82
Bonusový fond 3,913309 EUR -0,27 -0,89 -3,25 -3,99 -1,09 -0,81 17,89
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 22.04.2021

Názov produktu / fondu Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Europe 30 10,983000 EUR ... 0,05 Zobraziť graf | Stiahnuť XLS
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 22.04.2021

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,21 -0,12 1,57 3,84 1,76 2,77 0,53 0,48
Vyvážená stratégia 0,79 0,96 8,29 12,63 6,11 13,80 1,84 2,45
Agresívna / Rastová stratégia 0,94 2,29 18,00 27,76 13,71 32,16 4,24 5,70
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 22.04.2021

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 0,84 2,24 11,79 22,41 22,26 35,15 6,85 6,12
Alokačný pomer 90 0,78 2,31 14,77 25,78 21,58 39,10 6,58 6,74
Alokačný pomer 100 0,36 1,51 15,71 28,43 21,17 41,75 6,45 7,18
Hore
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie