Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 04.06.2020

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,037581 EUR -1,91 0,37 4,93 8,14 1,61 1,58 40,38
AXA Balanced Solutions 10,997792 EUR -4,16 -4,94 -4,98 -0,80 -1,69 -0,16 9,98
Dlhopisový fond 3,817954 EUR -1,55 -1,17 -1,87 -1,55 -0,62 -0,31 15,02
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,245298 EUR -0,85 6,90 17,65 - 5,55 - 30,98
AXA IM/AB World Funds 11,989715 EUR -3,26 -0,19 5,32 - 1,74 - 17,63
Multi Asset Solution 10,545779 EUR -3,34 -0,36 -1,93 - -0,65 - 5,46
AXA Small Cap 9,790370 EUR -6,08 -6,63 -7,89 - -2,70 - -2,10
Peňažný fond 3,593784 EUR -0,77 -1,16 -2,39 -3,08 -0,80 -0,62 8,27
AXA CEE Dlhopisový fond 5,100900 EUR -2,01 -0,31 -0,89 2,12 -0,30 0,42 28,71
AXA Balanced ETF 19,486951 EUR -1,19 4,20 8,43 14,71 2,73 2,78 94,87
AXA Selection Opportunities 4,005300 EUR -0,98 2,63 2,08 1,36 0,69 0,27 -7,67
Zahraničný fond 4,737107 EUR -1,29 2,96 6,27 8,09 2,04 1,57 42,71
AXA CEE Akciový fond 3,062700 EUR -8,83 -16,12 -13,61 -3,13 -4,75 -0,63 -22,72
AXA Selection Emerging Equity 4,020600 EUR -4,33 -3,85 -2,91 -5,11 -0,98 -1,04 -6,16
AXA Selection Global Equity 14,863098 EUR -0,92 4,52 11,17 16,51 3,58 3,10 48,63
Realitný fond 3,527716 EUR -9,69 -5,16 -1,88 10,63 -0,63 2,04 6,28
AXA Realitní fond 13,557174 EUR -9,46 -4,20 1,11 16,30 0,37 3,06 35,57
AXA Conservative Euro Plus 10,375301 EUR -2,53 1,22 1,23 1,70 0,41 0,34 3,75
AXA Dynamic Growth 11,245715 EUR -6,18 -7,28 -6,46 -2,31 -2,20 -0,47 12,46
AXA Dynamic Trend 11,533237 EUR -4,82 -5,78 -4,91 -0,38 -1,66 -0,08 15,33
AXA Growth Trends Balanced 10,520520 EUR -2,62 -1,49 -3,51 -6,40 -1,18 -1,31 5,21
AXA Diversified Future 12,575073 EUR -4,18 -2,05 -0,61 -3,11 -0,20 -0,63 25,75
AXA Millenium Trends 17,328986 EUR 2,35 11,40 16,57 20,14 5,23 3,73 73,29
AXA Progresive ETF 18,891206 EUR -3,85 0,12 5,73 6,60 1,87 1,28 88,91
AXA Dynamic ETF 19,572584 EUR -3,84 0,68 6,31 9,55 2,05 1,84 95,73
AXA Commodity ETF 7,310147 EUR -13,09 -15,17 -14,58 -32,16 -5,11 -7,46 -26,90
Success Absolute 9,630000 EUR -7,49 -7,23 -7,58 -11,00 -2,59 -2,30 -16,89
Success Relative 6,540000 EUR -10,04 -11,14 -13,72 -14,17 -4,79 -3,01 -33,70
Alternative & Fixed Income 10,375301 EUR -2,53 1,22 - - - - 3,28
Garantovaný fond 4,618850 EUR 0,63 2,51 7,73 13,18 2,50 2,50 39,15
Garantovaný fond II 10,596622 EUR 0,23 0,91 2,76 4,63 0,91 0,91 5,97
Bonusový fond 3,943870 EUR -0,85 -1,46 -3,16 -3,86 -1,06 -0,78 18,81
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 04.06.2020

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 04.06.2020

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,75 -1,17 -1,57 -0,32 -1,19 -1,21 -0,40 -0,25
Vyvážená stratégia 2,35 -2,60 -4,99 -1,84 -1,21 1,31 -0,45 0,25
Agresívna / Rastová stratégia 3,65 -5,39 -10,15 -4,52 -2,09 2,39 -0,76 0,44
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 04.06.2020

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2,29 -1,29 -4,35 2,74 5,22 6,77 1,68 1,27
Alokačný pomer 90 2,79 -2,41 -6,51 0,40 4,06 7,19 1,26 1,33
Alokačný pomer 100 2,91 -3,07 -7,51 -0,89 3,06 5,90 0,93 1,07
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com