Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 19.09.2018

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,163003 EUR -0,10 4,63 21,54 26,97 6,71 4,89 41,63
AXA Balanced Solutions 11,532505 EUR -0,75 -1,32 8,92 - 2,88 - 15,33
Dlhopisový fond 3,835954 EUR -0,43 -1,20 -1,08 2,15 -0,36 0,43 15,56
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 12,474834 EUR 2,06 13,10 - - - - 23,36
AXA IM/AB World Funds 12,369388 EUR -0,62 9,97 - - - - 21,35
Multi Asset Solution 10,599499 EUR -1,01 0,31 - - - - 6,00
AXA Small Cap 11,354929 EUR -1,62 7,09 - - - - 13,55
Peňažný fond 3,650924 EUR -0,14 -0,51 -1,28 -1,80 -0,43 -0,36 9,99
AXA CEE Dlhopisový fond 5,075200 EUR -0,09 -1,49 0,95 5,99 0,32 1,17 28,06
AXA Balanced ETF 18,593014 EUR 0,45 4,32 13,95 34,79 4,44 6,15 85,93
AXA Selection Opportunities 3,857400 EUR -3,62 -0,25 5,77 11,07 1,88 2,12 -11,08
Zahraničný fond 4,684748 EUR 0,03 8,03 18,91 37,24 5,93 6,53 41,13
AXA CEE Akciový fond 3,605200 EUR 0,47 -3,57 19,10 21,97 5,99 4,05 -9,03
AXA Selection Emerging Equity 4,067200 EUR -7,91 -4,38 12,53 10,97 4,01 2,10 -5,08
AXA Selection Global Equity 14,326791 EUR 0,41 9,65 24,39 - 7,53 - 43,27
Realitný fond 3,718485 EUR -0,02 3,66 23,88 39,91 7,39 6,94 12,02
AXA Realitní fond 14,048448 EUR 0,23 4,70 27,66 - 8,46 - 40,48
AXA Conservative Euro Plus 10,083089 EUR -0,22 -1,47 -0,97 - -0,32 - 0,83
AXA Dynamic Growth 12,098556 EUR -2,50 -0,89 16,79 - 5,30 - 20,99
AXA Dynamic Trend 12,240294 EUR -1,99 0,04 16,40 - 5,18 - 22,40
AXA Growth Trends Balanced 10,598442 EUR -3,75 -2,88 2,28 1,46 0,75 0,29 5,98
AXA Diversified Future 13,043303 EUR -0,73 5,60 9,76 15,00 3,15 2,83 30,43
AXA Millenium Trends 15,630278 EUR -1,56 5,99 21,54 39,36 6,70 6,86 56,30
AXA Progresive ETF 19,169102 EUR -0,43 10,00 18,84 33,07 5,91 5,88 91,69
AXA Dynamic ETF 19,534798 EUR 0,26 8,46 16,92 37,24 5,34 6,53 95,35
AXA Commodity ETF 8,864244 EUR -4,41 6,15 -5,59 -26,74 -1,90 -6,03 -11,36
Success Absolute 10,430000 EUR 0,10 0,10 1,66 9,79 0,55 1,88 -9,98
Success Relative 7,640000 EUR 1,19 0,66 11,05 18,08 3,55 3,38 -22,55
Garantovaný fond 4,427414 EUR 0,63 2,50 7,72 13,16 2,50 2,50 33,38
Garantovaný fond II 10,433708 EUR 0,23 0,91 2,75 - 0,91 - 4,34
Bonusový fond 4,027027 EUR -0,21 -0,80 -1,57 -2,16 -0,53 -0,44 21,32
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 19.09.2018

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 19.09.2018

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia -0,26 -0,92 -0,67 -0,76 0,41 2,74 0,13 0,52
Vyvážená stratégia -0,04 -0,61 -0,37 0,38 7,38 14,25 2,32 2,59
Agresívna / Rastová stratégia -0,94 -2,27 -1,65 1,11 18,03 26,84 5,66 4,79
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 19.09.2018

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 -1,06 -2,44 0,89 3,30 13,89 - 4,35 -
Alokačný pomer 90 -0,89 -2,05 0,45 3,55 17,77 - 5,54 -
Alokačný pomer 100 -1,20 -2,91 -1,17 2,72 19,12 - 5,97 -
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png