Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 22.02.2019

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,036937 EUR 5,01 2,14 28,39 27,70 8,68 5,01 40,37
AXA Balanced Solutions 11,635708 EUR 2,93 -1,36 12,71 14,22 4,06 2,69 16,36
Dlhopisový fond 3,848111 EUR 0,74 -0,18 -1,34 0,77 -0,45 0,15 15,93
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 12,314348 EUR 4,72 6,97 - - - - 21,77
AXA IM/AB World Funds 12,068627 EUR 6,40 3,19 - - - - 18,40
Multi Asset Solution 10,555355 EUR 2,80 0,18 - - - - 5,55
AXA Small Cap 10,714935 EUR 5,17 -0,53 23,79 - 7,36 - 7,15
Peňažný fond 3,640550 EUR -0,15 -0,52 -1,12 -2,15 -0,37 -0,43 9,68
AXA CEE Dlhopisový fond 5,095000 EUR 1,16 -1,62 0,79 8,88 0,26 1,71 28,56
AXA Balanced ETF 18,570051 EUR 3,03 2,69 14,21 30,39 4,52 5,44 85,70
AXA Selection Opportunities 3,924800 EUR 4,45 0,60 10,96 14,48 3,53 2,74 -9,53
Zahraničný fond 4,591712 EUR 4,78 3,29 22,04 32,31 6,86 5,75 38,33
AXA CEE Akciový fond 3,727800 EUR 4,35 -2,62 33,85 26,40 10,20 4,79 -5,94
AXA Selection Emerging Equity 4,280400 EUR 8,51 -3,43 27,91 24,92 8,54 4,55 -0,10
AXA Selection Global Equity 14,132587 EUR 5,18 4,86 27,66 - 8,47 - 41,33
Realitný fond 3,672520 EUR 4,95 2,96 23,44 32,75 7,26 5,82 10,64
AXA Realitní fond 13,934110 EUR 5,21 3,99 27,20 - 8,34 - 39,34
AXA Conservative Euro Plus 10,068354 EUR 0,41 -1,31 -0,74 0,60 -0,25 0,12 0,68
AXA Dynamic Growth 12,277951 EUR 5,50 -1,43 24,21 23,19 7,49 4,25 22,78
AXA Dynamic Trend 12,381390 EUR 5,15 -0,74 22,70 24,27 7,05 4,44 23,81
AXA Growth Trends Balanced 10,783284 EUR 3,98 -2,49 8,23 7,25 2,67 1,41 7,83
AXA Diversified Future 12,899958 EUR 3,08 2,26 15,60 12,55 4,95 2,39 29,00
AXA Millenium Trends 15,832892 EUR 6,05 5,44 29,11 40,08 8,88 6,97 58,33
AXA Progresive ETF 19,095585 EUR 3,53 5,60 28,26 29,39 8,64 5,28 90,96
AXA Dynamic ETF 19,439654 EUR 3,28 4,75 23,39 33,11 7,25 5,88 94,40
AXA Commodity ETF 9,015466 EUR 1,62 4,68 18,02 -25,68 5,67 -5,76 -9,85
Success Absolute 10,390000 EUR 3,69 0,10 4,95 5,06 1,62 0,99 -10,33
Success Relative 7,490000 EUR 5,05 -3,10 12,63 11,29 4,04 2,16 -24,07
Garantovaný fond 4,474515 EUR 0,63 2,51 7,71 13,17 2,50 2,50 34,80
Garantovaný fond II 10,474205 EUR 0,23 0,91 2,75 4,74 0,91 0,90 4,74
Bonusový fond 4,010459 EUR -0,23 -0,82 -1,53 -2,62 -0,51 -0,53 20,82
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 22.02.2019

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 22.02.2019

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,63 1,17 -0,02 -0,31 1,42 3,15 0,45 0,59
Vyvážená stratégia 1,35 2,73 0,31 -0,02 10,89 14,60 3,35 2,67
Agresívna / Rastová stratégia 3,16 5,85 -0,01 0,03 26,44 29,00 8,11 5,21
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 22.02.2019

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 3,19 5,15 -0,78 1,90 19,34 - 6,01 -
Alokačný pomer 90 3,16 5,62 -0,41 1,60 24,99 - 7,67 -
Alokačný pomer 100 3,23 6,43 -0,15 0,79 28,38 - 8,67 -
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png