Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 23.10.2020

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,248073 EUR -1,71 -3,15 3,17 20,72 1,05 3,83 42,48
AXA Balanced Solutions 10,922788 EUR -2,92 -7,44 -7,42 3,11 -2,53 0,61 9,23
Dlhopisový fond 3,858983 EUR 0,41 -0,69 -0,59 -0,97 -0,20 -0,19 16,26
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,878673 EUR 2,30 3,68 21,47 - 6,69 - 37,24
AXA IM/AB World Funds 12,243400 EUR 0,04 -3,75 4,88 - 1,60 - 20,12
Multi Asset Solution 10,672720 EUR 0,28 -3,13 -0,33 - -0,11 - 6,73
AXA Small Cap 10,437603 EUR 3,12 -3,32 -3,73 - -1,26 - 4,38
Peňažný fond 3,587833 EUR -0,17 -1,18 -2,13 -2,87 -0,72 -0,58 8,09
AXA CEE Dlhopisový fond 5,011200 EUR -2,09 -3,48 -3,12 -0,55 -1,05 -0,11 26,45
AXA Balanced ETF 20,078847 EUR 1,54 1,71 10,72 19,78 3,45 3,67 100,79
AXA Selection Opportunities 4,151900 EUR 0,09 1,82 5,74 13,35 1,88 2,54 -4,29
Zahraničný fond 4,867844 EUR -0,74 -0,59 8,93 21,32 2,89 3,94 46,65
AXA CEE Akciový fond 2,807100 EUR -10,61 -23,10 -25,65 -5,45 -9,40 -1,11 -29,17
AXA Selection Emerging Equity 4,383300 EUR 0,84 1,99 1,26 19,32 0,42 3,59 2,30
AXA Selection Global Equity 15,362097 EUR -0,36 0,91 13,95 30,77 4,45 5,51 53,62
Realitný fond 3,346780 EUR -4,17 -16,39 -8,91 7,84 -3,06 1,52 0,83
AXA Realitní fond 12,911598 EUR -3,93 -15,55 -6,13 13,37 -2,09 2,54 29,12
Alternative & Fixed Income 10,384633 EUR -0,92 -2,06 1,41 2,01 0,47 0,40 3,85
AXA Dynamic Growth 11,166710 EUR -4,16 -10,84 -10,17 6,16 -3,51 1,20 11,67
AXA Dynamic Trend 11,465288 EUR -4,11 -9,34 -8,01 7,93 -2,74 1,54 14,65
AXA Growth Trends Balanced 10,806495 EUR -0,77 -1,13 -2,01 2,49 -0,67 0,49 8,06
AXA Diversified Future 12,856231 EUR -0,43 -4,27 1,75 7,08 0,58 1,38 28,56
AXA Millenium Trends 18,548413 EUR 1,83 12,03 22,84 42,02 7,09 7,26 85,48
AXA Progresive ETF 19,678828 EUR 2,30 -2,69 9,35 18,70 3,02 3,48 96,79
AXA Dynamic ETF 20,301656 EUR 2,00 -1,76 9,84 18,01 3,18 3,36 103,02
AXA Commodity ETF 7,799490 EUR 3,56 -13,19 -9,03 -16,02 -3,10 -3,43 -22,01
Success Absolute 9,870000 EUR 0,92 -7,84 -6,36 -4,45 -2,16 -0,91 -14,82
Success Relative 6,820000 EUR 0,74 -11,66 -11,77 -4,48 -4,09 -0,91 -30,86
Garantovaný fond 4,663243 EUR 0,63 2,51 7,72 13,18 2,51 2,51 40,48
Garantovaný fond II 10,633807 EUR 0,23 0,91 2,76 4,63 0,91 0,91 6,34
Bonusový fond 3,932810 EUR -0,24 -1,48 -3,01 -3,75 -1,01 -0,76 18,48
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 23.10.2020

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 23.10.2020

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,31 -0,14 2,17 -0,66 -0,19 1,18 -0,07 0,21
Vyvážená stratégia 0,58 -2,02 4,24 -4,21 -2,00 5,05 -0,82 0,92
Agresívna / Rastová stratégia 1,27 -2,93 9,06 -7,48 -3,86 12,67 -1,50 2,34
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 23.10.2020

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 2,55 -0,02 9,16 1,48 8,58 20,92 2,76 3,83
Alokačný pomer 90 2,53 -1,06 9,61 -1,09 5,81 21,38 1,74 3,87
Alokačný pomer 100 2,90 -0,91 11,11 -1,06 4,91 22,57 1,45 4,08
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com