Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 19.09.2019

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,716823 EUR 2,39 3,91 24,35 25,14 7,53 4,59 47,17
AXA Balanced Solutions 11,761162 EUR 0,45 1,98 10,23 12,58 3,30 2,40 17,61
Dlhopisový fond 3,898905 EUR 0,51 1,64 -0,84 0,50 -0,28 0,10 17,46
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,329435 EUR 2,73 6,85 34,61 - 10,41 - 31,81
AXA IM/AB World Funds 12,771296 EUR 2,07 3,25 28,41 - 8,69 - 25,29
Multi Asset Solution 11,017893 EUR 2,10 3,95 10,24 - 3,30 - 10,18
AXA Small Cap 10,893228 EUR 2,12 -4,07 14,37 - 4,58 - 8,93
Peňažný fond 3,632832 EUR -0,11 -0,50 -1,23 -2,38 -0,41 -0,48 9,44
AXA CEE Dlhopisový fond 5,151500 EUR -0,26 1,50 1,18 5,32 0,39 1,04 29,99
AXA Balanced ETF 19,771992 EUR 2,21 6,34 14,55 27,81 4,63 5,03 97,72
AXA Selection Opportunities 4,108000 EUR 4,06 6,50 10,09 14,39 3,26 2,72 -5,30
Zahraničný fond 4,914460 EUR 3,81 4,90 22,09 30,80 6,88 5,51 48,05
AXA CEE Akciový fond 3,597500 EUR -2,75 -0,21 23,79 22,19 7,37 4,09 -9,22
AXA Selection Emerging Equity 4,318300 EUR 2,97 6,17 13,16 10,14 4,21 1,95 0,78
AXA Selection Global Equity 15,256414 EUR 4,20 6,49 27,71 41,00 8,50 7,11 52,56
Realitný fond 3,924931 EUR 3,30 5,55 18,77 40,85 5,90 7,09 18,24
AXA Realitní fond 14,977278 EUR 3,56 6,61 22,39 48,07 6,97 8,16 49,77
AXA Conservative Euro Plus 10,628332 EUR 2,04 5,41 4,06 4,59 1,34 0,90 6,28
AXA Dynamic Growth 12,456799 EUR 1,24 2,96 16,13 18,65 5,11 3,48 24,57
AXA Dynamic Trend 12,612847 EUR 1,39 3,04 16,60 20,44 5,25 3,79 26,13
AXA Growth Trends Balanced 10,948427 EUR 1,73 3,30 4,04 2,58 1,33 0,51 9,48
AXA Diversified Future 13,477097 EUR 2,73 3,33 13,38 12,17 4,28 2,32 34,77
AXA Millenium Trends 16,748848 EUR 3,55 7,16 22,86 31,23 7,10 5,58 67,49
AXA Progresive ETF 20,304845 EUR 3,44 5,92 23,11 28,06 7,18 5,07 103,05
AXA Dynamic ETF 20,749916 EUR 2,85 6,22 20,64 30,58 6,45 5,48 107,50
AXA Commodity ETF 9,116502 EUR 4,48 2,85 6,58 -22,66 2,15 -5,01 -8,83
Success Absolute 10,720000 EUR 1,80 2,78 3,98 3,98 1,31 0,78 -7,48
Success Relative 7,770000 EUR 2,24 1,70 13,60 10,68 4,34 2,05 -21,23
Alternative & Fixed Income 10,628332 EUR 2,04 - - - - - 5,80
Garantovaný fond 4,538402 EUR 0,63 2,51 7,70 13,17 2,50 2,50 36,72
Garantovaný fond II 10,528706 EUR 0,23 0,91 2,75 4,62 0,91 0,91 5,29
Bonusový fond 3,995147 EUR -0,18 -0,79 -1,81 -2,98 -0,61 -0,60 20,36
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 19.09.2019

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 19.09.2019

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,50 0,90 1,15 1,74 1,39 2,61 0,44 0,49
Vyvážená stratégia 1,64 1,06 1,60 2,72 9,48 12,86 2,96 2,36
Agresívna / Rastová stratégia 4,76 2,14 1,76 4,39 19,09 24,89 5,98 4,47
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 19.09.2019

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 4,63 4,01 4,53 6,46 17,45 24,61 5,45 4,40
Alokačný pomer 90 5,03 3,23 3,53 5,76 20,89 27,63 6,48 4,90
Alokačný pomer 100 5,63 3,01 2,72 5,69 21,50 26,77 6,67 4,74
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png