Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 12.08.2020

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,378160 EUR 7,12 0,72 7,11 13,79 2,31 2,61 43,78
AXA Balanced Solutions 11,256423 EUR 6,03 -3,48 -3,06 2,20 -1,03 0,44 12,56
Dlhopisový fond 3,849232 EUR 1,20 -1,24 -0,95 -1,06 -0,32 -0,21 15,96
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,654001 EUR 7,65 7,62 24,80 - 7,65 - 35,02
AXA IM/AB World Funds 12,233256 EUR 6,72 -0,06 9,78 - 3,15 - 20,02
Multi Asset Solution 10,653875 EUR 3,57 -1,14 1,09 - 0,36 - 6,54
AXA Small Cap 10,282719 EUR 11,67 -2,80 -2,19 - -0,73 - 2,83
Peňažný fond 3,593665 EUR -0,11 -1,13 -2,17 -2,92 -0,73 -0,59 8,26
AXA CEE Dlhopisový fond 5,164000 EUR 3,93 -0,80 0,33 2,93 0,11 0,58 30,30
AXA Balanced ETF 19,914683 EUR 4,99 2,88 11,82 16,88 3,79 3,17 99,15
AXA Selection Opportunities 4,186000 EUR 7,24 4,56 8,35 8,06 2,70 1,56 -3,51
Zahraničný fond 4,847433 EUR 6,42 1,95 11,31 10,84 3,63 2,08 46,03
AXA CEE Akciový fond 3,125500 EUR 9,11 -12,61 -14,61 -0,60 -5,12 -0,12 -21,13
AXA Selection Emerging Equity 4,243700 EUR 10,59 2,31 1,15 7,69 0,38 1,49 -0,96
AXA Selection Global Equity 15,252472 EUR 6,83 3,50 16,44 19,48 5,19 3,62 52,52
Realitný fond 3,482085 EUR 6,41 -9,02 -1,86 7,18 -0,62 1,40 4,90
AXA Realitní fond 13,407152 EUR 6,67 -8,10 1,12 12,68 0,37 2,41 34,07
AXA Conservative Euro Plus 10,558917 EUR 3,66 -0,30 3,18 3,58 1,05 0,71 5,59
AXA Dynamic Growth 11,511611 EUR 8,32 -5,28 -4,67 2,14 -1,58 0,42 15,12
AXA Dynamic Trend 11,839581 EUR 7,95 -3,85 -2,44 3,75 -0,82 0,74 18,40
AXA Growth Trends Balanced 10,868959 EUR 6,63 0,79 -0,04 -0,55 -0,01 -0,11 8,69
AXA Diversified Future 12,865303 EUR 6,13 -1,98 3,80 1,14 1,25 0,23 28,65
AXA Millenium Trends 18,009491 EUR 6,33 11,11 24,26 30,77 7,50 5,51 80,09
AXA Progresive ETF 19,534854 EUR 7,07 0,81 12,92 13,65 4,12 2,59 95,35
AXA Dynamic ETF 20,095198 EUR 6,10 0,73 11,86 13,71 3,80 2,60 100,95
AXA Commodity ETF 7,746933 EUR 8,13 -10,87 -6,50 -19,60 -2,21 -4,26 -22,53
Success Absolute 9,860000 EUR 3,03 -7,07 -4,64 -7,85 -1,57 -1,62 -14,90
Success Relative 6,860000 EUR 7,02 -10,09 -9,62 -9,14 -3,31 -1,90 -30,46
Alternative & Fixed Income 10,558917 EUR 3,66 -0,30 - - - - 5,11
Garantovaný fond 4,640525 EUR 0,63 2,51 7,72 13,18 2,50 2,50 39,80
Garantovaný fond II 10,614811 EUR 0,23 0,91 2,76 4,63 0,91 0,91 6,15
Bonusový fond 3,941520 EUR -0,18 -1,43 -3,01 -3,75 -1,01 -0,76 18,74
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 12.08.2020

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 12.08.2020

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia 0,68 2,16 -1,26 0,01 0,55 0,42 0,17 0,07
Vyvážená stratégia 1,19 4,88 -5,33 -1,35 1,11 3,56 0,29 0,68
Agresívna / Rastová stratégia 0,00 8,21 -11,73 -3,05 0,44 6,88 0,05 1,33
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 12.08.2020

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 1,25 7,41 -5,46 3,91 10,86 12,59 3,47 2,38
Alokačný pomer 90 0,68 7,89 -7,86 1,86 8,66 12,83 2,70 2,41
Alokačný pomer 100 -0,16 8,56 -8,63 1,41 7,22 12,75 2,24 2,39
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com