Ceny fondov investičného životného poistenia platné k 21.10.2020

Názov fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 14,368962 EUR 0,03 -2,03 3,14 21,03 1,04 3,89 43,69
AXA Balanced Solutions 10,959862 EUR -1,58 -6,83 -7,45 3,10 -2,54 0,61 9,60
Dlhopisový fond 3,857752 EUR 0,48 -0,82 -0,68 -0,78 -0,23 -0,16 16,22
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 13,913071 EUR 2,03 4,74 22,72 - 7,05 - 37,58
AXA IM/AB World Funds 12,280347 EUR -0,01 -2,87 5,74 - 1,88 - 20,48
Multi Asset Solution 10,700434 EUR 0,51 -2,56 0,17 - 0,05 - 7,01
AXA Small Cap 10,560530 EUR 5,56 -1,83 -3,33 - -1,12 - 5,61
Peňažný fond 3,588041 EUR -0,17 -1,17 -2,13 -2,87 -0,71 -0,58 8,09
AXA CEE Dlhopisový fond 4,998000 EUR -1,58 -3,64 -3,47 -1,04 -1,17 -0,21 26,11
AXA Balanced ETF 20,135303 EUR 1,74 2,36 11,29 21,99 3,62 4,05 101,35
AXA Selection Opportunities 4,166400 EUR 1,65 1,90 5,47 13,39 1,79 2,54 -3,96
Zahraničný fond 4,915743 EUR 1,30 0,36 9,20 22,06 2,97 4,06 48,09
AXA CEE Akciový fond 2,821700 EUR -8,54 -21,75 -25,65 -5,59 -9,39 -1,14 -28,80
AXA Selection Emerging Equity 4,366800 EUR 2,58 1,14 -0,56 17,78 -0,19 3,32 1,92
AXA Selection Global Equity 15,511982 EUR 1,68 1,89 14,24 31,57 4,53 5,63 55,12
Realitný fond 3,392183 EUR -2,12 -15,21 -8,04 9,41 -2,75 1,81 2,19
AXA Realitní fond 13,086035 EUR -1,87 -14,36 -5,24 15,02 -1,78 2,83 30,86
Alternative & Fixed Income 10,379205 EUR -0,37 -2,10 1,32 1,88 0,44 0,37 3,79
AXA Dynamic Growth 11,223280 EUR -2,19 -10,18 -10,45 6,14 -3,60 1,20 12,23
AXA Dynamic Trend 11,527614 EUR -2,17 -8,63 -8,22 7,97 -2,81 1,54 15,28
AXA Growth Trends Balanced 10,794705 EUR 0,43 -1,43 -2,76 1,96 -0,93 0,39 7,95
AXA Diversified Future 12,919456 EUR 0,96 -3,77 1,85 7,48 0,61 1,45 29,19
AXA Millenium Trends 18,621791 EUR 2,62 12,57 23,03 42,61 7,14 7,35 86,22
AXA Progresive ETF 19,732155 EUR 2,34 -1,70 10,35 21,51 3,33 3,97 97,32
AXA Dynamic ETF 20,359859 EUR 2,06 -0,99 10,70 20,68 3,44 3,83 103,60
AXA Commodity ETF 7,779834 EUR 3,71 -12,77 -8,89 -15,53 -3,05 -3,31 -22,20
Success Absolute 9,910000 EUR 2,06 -7,47 -6,16 -4,16 -2,09 -0,84 -14,47
Success Relative 6,870000 EUR 2,38 -10,78 -11,47 -3,51 -3,97 -0,71 -30,35
Garantovaný fond 4,662609 EUR 0,63 2,51 7,73 13,18 2,51 2,51 40,47
Garantovaný fond II 10,633275 EUR 0,23 0,91 2,76 4,63 0,91 0,91 6,33
Bonusový fond 3,933105 EUR -0,25 -1,46 -3,00 -3,75 -1,01 -0,76 18,49
PJ*) - podielová jednotka
Hore

Ceny fondov jednorazového investičného životného poistenia - tranží platné k 21.10.2020

Ceny zaniknutých fondov jednorazového investičného životného poistenie - Platné ku dňu zániku fondu

Názov produktu / fondu Záverečná cena podielovej jednotky Vývoj predajnej ceny
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Exlusive Selection / AXAINDEXS08A* 11,048000 EUR Stiahnuť XLS
Certifikat BALANCE 6 / AXAINDEX1 5,584877 EUR Stiahnuť XLS
BALANCE 8 / AXAINDEXS02 11,784300 EUR Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA 101,700000 EUR Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A v zmysle poistných podmienok zanikol 30.11.2014.
Hore

Vývoj hodnoty podielových jednotiek investičných stratégií v % k 21.10.2020

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívna stratégia -0,08 0,25 2,15 -0,70 -0,31 1,20 -0,11 0,21
Vyvážená stratégia -0,60 -0,95 3,85 -3,88 -2,08 5,14 -0,85 0,93
Agresívna / Rastová stratégia -0,60 -0,97 7,99 -6,94 -4,15 12,72 -1,59 2,35
Hore

VÝVOJ HODNOTY ALOKAČNÝCH POMEROV V % K 21.10.2020

Alokačný pomer 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 0,79 1,76 9,77 1,82 8,38 21,10 2,69 3,86
Alokačný pomer 90 0,56 0,83 9,82 -0,62 5,54 21,46 1,65 3,88
Alokačný pomer 100 0,78 1,02 11,12 -0,77 4,33 22,34 1,25 4,03
Hore
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com