Osobitné poistné podmienky | Životné poistenie

Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad smrti

Ak uzatvoríte novú tarifu (pripoistenie) na už existujúcu zmluvu životného poistenia, táto tarifa sa riadi príslušnými nižšie uvedenými Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie pre prípad smrti, ktoré upravujú túto tarifu a ktoré sú platné a účinné ku dňu podpisu „Žiadosti o zmenu poistnej zmluvy – Technické zmeny“. Účinnosť osobitných poistných podmienok je uvedená v ich príslušnom článku.

Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad choroby

Ak uzatvoríte novú tarifu (pripoistenie) na už existujúcu zmluvu životného poistenia, táto tarifa sa riadi príslušnými nižšie uvedenými Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie pre prípad choroby, ktoré upravujú túto tarifu a ktoré sú platné a účinné ku dňu podpisu „Žiadosti o zmenu poistnej zmluvy – Technické zmeny“. Účinnosť osobitných poistných podmienok je uvedená v ich príslušnom článku.


Osobitné poistné podmienky pre úrazové poistenie

Ak uzatvoríte novú tarifu (pripoistenie) na už existujúcu zmluvu životného poistenia, táto tarifa sa riadi príslušnými nižšie uvedenými Osobitnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré upravujú túto tarifu a ktoré sú platné a účinné ku dňu podpisu „Žiadosti o zmenu poistnej zmluvy – Technické zmeny“. Účinnosť osobitných poistných podmienok je uvedená v ich príslušnom článku.


Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie