Čím dlhšie s nami budete, tým vyšší vernostný bonus môžete získať

 • Vy platíte poistné nám a my vám pripíšeme bonus za vašu vernosť
 • Unikátne fondy, ktoré vám ponúknu jedinečné investičné príležitosti
 • Mesačné poistné už od 10 €

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Investicne-zivotne-poistenie-Kumulativ-MAX/Obsah/Vyhody XX | Investičné životné poistenie Kumulativ MAX

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam

Byť poistený a popritom investovať

Spojili sme pre vás kvalitné poistenie s investovaním do unikátnych investičných fondov. Popri hlavnom poistení pre prípad smrti a dožitia máte možnosť vybrať si z takmer 30 pripoistení pre prípad úrazov a chorôb a zároveň investovať do jednej zo štyroch voliteľných investičných stratégií. Pridanou hodnotou produktu je aj niekoľko stupňový bonusový systém.

Prečo povedať ÁNO investičnému životnému poisteniu Kumulativ MAX?

 • Životné poistenie, ktoré vás nestojí veľa
  Investičné životné poistenie Kumulativ MAX si môžete uzatvoriť už od 10 € mesačne.

 • Investujte podľa toho, ako si trúfate
  Rôznorodé investičné stratégie, ktoré sa od seba líšia rôznou výškou investičného rizika, z ktorých si vyberie každý.

 • K hlavnému poisteniu si môžete uzatvoriť ľubovoľný počet pripoistení
  Nenechajte sa prekvapiť malými úrazmi, hospitalizáciou alebo práceneschopnosťou. Pripoistiť sa môžete napríklad pre prípad trvalého telesného poškodenia, kritických ochorení, chirurgických zákrokov, invalidity a ďalších.

 • Ako odmenu za vašu vernosť vám každý 5. rok poistenia pripíšeme vernostný bonus
  Ceníme si vašu vernosť, a preto vám každý 5. rok poistenia pripíšeme vernostný bonus.

 • Online platba poistného - rýchlo a jednoducho
  Bezpečná platba vášho poistného prostredníctvom online platby.

Informácia o investičnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.