Čím dlhšie s nami budete, tým vyšší vernostný bonus môžete získať

 • Vy platíte poistné nám a my vám pripíšeme bonus za vašu vernosť
 • Unikátne fondy, ktoré vám ponúknu jedinečné investičné príležitosti
 • Mesačné poistné už od 10 €

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Investicne-zivotne-poistenie-Kumulativ-MAX/Obsah/Vyhody XX | Investičné životné poistenie Kumulativ MAX

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam

Byť poistený a popritom investovať

Spojili sme pre vás kvalitné poistenie s investovaním do unikátnych investičných fondov. Popri hlavnom poistení pre prípad smrti a dožitia máte možnosť vybrať si z takmer 30 pripoistení pre prípad úrazov a chorôb a zároveň investovať do jednej z troch voliteľných investičných stratégií (fondov). Pridanou hodnotou produktu je aj niekoľko stupňový bonusový systém.

Prečo povedať ÁNO investičnému životnému poisteniu Kumulativ MAX?

 • Životné poistenie, ktoré vás nestojí veľa
  Investičné životné poistenie Kumulativ MAX si môžete uzatvoriť už od 10 € mesačne.

 • Investujte podľa toho, ako si trúfate
  Rôznorodé investičné stratégie, ktoré sa od seba líšia rôznou výškou investičného rizika, z ktorých si vyberie každý.

 • K hlavnému poisteniu si môžete uzatvoriť ľubovoľný počet pripoistení
  Nenechajte sa prekvapiť nepríjemnou chorobou alebo vážnym úrazov. Poistiť sa môžete pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení, trvalého telesného poškodenia, chirurgických zákrokov a ďalších.

 • Ako odmenu za vašu vernosť vám každý 5. rok poistenia pripíšeme vernostný bonus
  Ceníme si vašu vernosť, a preto vám každý 5. rok poistenia pripíšeme vernostný bonus.

 • Online platba poistného - rýchlo a jednoducho
  Bezpečná platba vášho poistného prostredníctvom online platby.

Informácia o investičnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png