Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť vaše úspory

 • 4 investičné programy pre vaše rôznorodé ciele
 • Pripoistenia pre prípad smrti následkom úrazu a trvalého telesného poškodenia následkom úrazu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Investicne-zivotne-poistenie-TOP-Comfort/Obsah/Vyhody XX | Investičné životné poistenie TOP Comfort

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Výhody poistenia TOP Comfort:

 • Kombinujte poistenie pre prípad smrti a úrazové pripoistenia za jednorazové poistné s možnosťou investovania bez obmedzenia maximálneho výnosu so stredne až dlhodobým investičným horizontom

 • Sami si určíte, ako dlho chcete byť poistení, pričom výšku poistnej sumy hlavného poistenia aj úrazových pripoistení je možné zvoliť individuálne

 • Poistné za úrazové poistenie bude automaticky uhradené formou zrážky z bežného podielového účtu

 • Investičné stratégie sú šité na mieru tak, aby odpovedali vašim potrebám. Podľa toho, aké ciele do budúcnosti si určíte, máte možnosť si vybrať zo 4 preddefinovaných programov Moja Rezerva, Moje krátkodobé plány, Moje Dlhodobé plány alebo Moja Budúcnosť

 • Využite možnosť investovať mimoriadne poistné, s ktorým máte možnosť navýšiť si vašu investíciu. Súčasne môžete využiť aj čerpanie prostriedkov z vašej zmluvy formou čiastočných odkupov v priebehu trvania poistenia

 • Investujte lepšie aj vďaka 2 nástrojom na ochranu a stabilizáciu vašich investovaných prostriedkov Realokácia a Zamykanie výnosov

 •  

Informácia o investičnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie