Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť vaše úspory

 • 4 investičné programy pre vaše rôznorodé ciele
 • Pripoistenia pre prípad smrti následkom úrazu a trvalého telesného poškodenia následkom úrazu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Investicne-zivotne-poistenie-TOP-Comfort/Obsah/Vyhody XX | Investičné životné poistenie TOP Comfort

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Výhody poistenia TOP Comfort:

 • Kombinujte poistenie pre prípad smrti a úrazové pripoistenia za jednorazové poistné s možnosťou investovania bez obmedzenia maximálneho výnosu so stredne až dlhodobým investičným horizontom

 • Sami si určíte, ako dlho chcete byť poistení, pričom výšku poistnej sumy hlavného poistenia aj úrazových pripoistení je možné zvoliť individuálne

 • Poistné za úrazové poistenie bude automaticky uhradené formou zrážky z bežného podielového účtu

 • Investičné stratégie sú šité na mieru tak, aby odpovedali vašim potrebám. Podľa toho, aké ciele do budúcnosti si určíte, máte možnosť si vybrať zo 4 preddefinovaných programov Moja Rezerva, Moje krátkodobé plány, Moje Dlhodobé plány alebo Moja Budúcnosť

 • Využite možnosť investovať mimoriadne poistné, s ktorým máte možnosť navýšiť si vašu investíciu. Súčasne môžete využiť aj čerpanie prostriedkov z vašej zmluvy formou čiastočných odkupov v priebehu trvania poistenia

 • Investujte lepšie aj vďaka 2 nástrojom na ochranu a stabilizáciu vašich investovaných prostriedkov Realokácia a Zamykanie výnosov

 • Telemedicína
  Obráťte sa telefonicky na našich lekárov v rámci služby Telemedicína, ktorú máte od nás zadarmo. Viac >>

 

Informácia o investičnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com