15.1.2018:11,784300 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

BALANCE 8 /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-8/Obsah/BALANCE-8 XX | BALANCE 8

Predaj tohto produktu bol ukončený 24.septembra 2009

BALANCE 8 = 8 rokov istoty

Investičné životné poistenie BALANCE 8 vám zaručuje bezpečný spôsob investovania s potenciálne veľmi zaujímavým zhodnotením a navyše pripoistením pre prípad smrti následkom úrazu.

  • Zhodnotenie investície nie je zhora obmedzené
  • Výnos investície je naviazaný na výkon akciového, komoditného a dlhopisového indexu
  • Dostupnosť vašich finančných prostriedkov – až 3 výbery ročne
  • Žiadne menové riziko – investícia je vedená v korunách
  • Nulový vstupný poplatok a poplatok za správu
  • Klesajúci poplatok za predčasné ukončenie investície
  • Doba trvania poistenia 8 rokov