22.4.2021:10,983000 EUR Zmena (%):0,05 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Europe-30/Obsah/Popis XX | BALANCE Europe 30

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 30.09.2015
Predaj tohto produktu bol ukončený 7. decembra 2015.

BALANCE Europe 30 je investičné životné poistenie s jednorazovým poistným pre prípad smrti alebo dožitia, ktoré kombinuje poistenie a investovanie. Zhodnotenie investovaného poistného je naviazané na výkonnosť podkladového aktíva.

Podkladovým aktívom investičnej zložky poistenia je štruktúrovaný dlhopis so zhodnotením naviazaným na vývoj hodnoty referenčného indexu Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index. Index sleduje 30 významných európskych spoločností, z tzv. Sustainable Universe. Sustainable Universe je definovaný ako 20 % najlepších zo 600 najväčších európskych spoločností z hľadiska udržateľnosti na trhu, pričom spoločnosti sú vyberané na základe nízkej volatility, zníženého medzného rizika, diverzifikácie a vysokej likvidity. Index je pravidelne mesačne posudzovaný a rebalancovaný, pričom sa zaisťuje udržateľnosť a atraktivita nových investičných príležitostí.

Index je nastavený tak, aby mal nižšiu volatilitu a vyššiu výkonnosť ako ostatné indexy. V porovnaní s ostatnými indexmi má výbornú historickú výkonnosť so zníženou volatilitou.

Upozornenie:
S produktom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte BALANCE Europe 30 sú uvedené v poistných podmienkach.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie