3.6.2019:10,000000 EUR Zmena (%):0,18 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Podkladové aktíva /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Komodity-II/Obsah/Podkladove-aktiva XX

Predaj tohto produktu bol ukončený 31. mája 2011

Výnos produktu sa odvíja od nižšie uvedeného portfólia komoditných indexov. Vývoj zhodnotenie indexov, použitých v BALANCE Komodity II, je priamo napojený na vývoj cien 10-tich komoditných indexov uvedených v tabuľke.

Ropa S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
Zlato S&P GSCI Gold Index Excess Return
Stiebro S&P GSCI Silver Index Excess Return
Zemný plyn S&P GSCI Natural Gas Index Excess Return
Nikel S&P GSCI Nickel Index Excess Return
Zinok S&P GSCI Zinc Index Excess Return
Meď S&P GSCI Copper Index Excess Return
Sója S&P GSCI Soybeans Index Excess Return
Kukurica S&P GSCI Corn Index Excess Return
Cukor S&P GSCI Sugar Index Excess Return
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie