4.11.2019:10,000000 EUR Zmena (%):0,97 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Komodity-III/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohto produktu bol ukončený 30. novembra 2011

Výhody a charakteristika produktu BALANCE Komodity III

 • Investícia do 10-tich komoditných indexov
  ropa, zemný plyn, zlato, striebro, meď, nikel, zinok, kukurica, sója, cukor

 • Atraktívna investícia
  dosiahnutý výnos za 8 rokov až do 122 % (do 10,50 % ročne )

 • 100 % návratnosť jednorazového poistného ku koncu poistnej doby*

 • Dostupnosť finančných prostriedkov
  čiastočné odkupy až 3 x ročne v termínoch podľa vlastného výberu

 • Nulové vstupné a administratívne poplatky

 • Klesajúci poplatok za predčasné ukončenie poistenia
  poplatok sa každým rokom znižuje o 0,5 %

 • Možnosť voľby, či bude poistné plnenie v prípade smrti poistenej osoby vyplatené ihneď, alebo až na konci poistnej doby

 • BONUS zadarmo:
  Poistné krytie pre prípad smrti následkom úrazu vo výške 50 % hodnoty investície
 

* kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti Citigroup Funding Inc. nese klient

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie