4.11.2019:10,000000 EUR Zmena (%):0,97 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Komodity-III/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohto produktu bol ukončený 30. novembra 2011

Výhody a charakteristika produktu BALANCE Komodity III

 • Investícia do 10-tich komoditných indexov
  ropa, zemný plyn, zlato, striebro, meď, nikel, zinok, kukurica, sója, cukor

 • Atraktívna investícia
  dosiahnutý výnos za 8 rokov až do 122 % (do 10,50 % ročne )

 • 100 % návratnosť jednorazového poistného ku koncu poistnej doby*

 • Dostupnosť finančných prostriedkov
  čiastočné odkupy až 3 x ročne v termínoch podľa vlastného výberu

 • Nulové vstupné a administratívne poplatky

 • Klesajúci poplatok za predčasné ukončenie poistenia
  poplatok sa každým rokom znižuje o 0,5 %

 • Možnosť voľby, či bude poistné plnenie v prípade smrti poistenej osoby vyplatené ihneď, alebo až na konci poistnej doby

 • BONUS zadarmo:
  Poistné krytie pre prípad smrti následkom úrazu vo výške 50 % hodnoty investície
 

* kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti Citigroup Funding Inc. nese klient

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com