30.11.2020:10,848540 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-20/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 27. novembra 2012

Limitovaná ponuka, ktorá vám prinesie 11,5 % výnos po dvoch rokoch z 1/3 investície

Výhody investovania do BALANCE Selection 20:

 • Garancia návratnosti investovaného poistného1):
  • po 2. rokoch vám automaticky vyplatíme 1/3 investovaného poistného so zhodnotením 11,5 %
  • po 8. rokoch vám vyplatíme 2/3 investovaného poistného spolu so zhodnotením naviazaným na vývoj cien 20 TOP svetových spoločností (30.11.2020)2)
 • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov
 • Nulové správcovské poplatky
 • Bezplatné pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €

1) Kreditné riziko podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

2) Pri splatnosti obdrží klient zhodnotenie rovnajúe sa priemernej výkonnosti 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 79,99 %.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie