3.4.2020:10,468000 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-20/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 27. novembra 2012

Limitovaná ponuka, ktorá vám prinesie 11,5 % výnos po dvoch rokoch z 1/3 investície

Výhody investovania do BALANCE Selection 20:

 • Garancia návratnosti investovaného poistného1):
  • po 2. rokoch vám automaticky vyplatíme 1/3 investovaného poistného so zhodnotením 11,5 %
  • po 8. rokoch vám vyplatíme 2/3 investovaného poistného spolu so zhodnotením naviazaným na vývoj cien 20 TOP svetových spoločností (30.11.2020)2)
 • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov
 • Nulové správcovské poplatky
 • Bezplatné pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €

1) Kreditné riziko podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

2) Pri splatnosti obdrží klient zhodnotenie rovnajúe sa priemernej výkonnosti 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 79,99 %.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com