5.11.2018:10,171750 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-II/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 19. mája 2013

Upozorňujeme, že graf vývoja produktu zobrazuje pohyb trhovej ceny podkladového aktíva a je teda iba orientačný. Konečná hodnota definovaná v poistných podmienkach (vrátanie garancie) bude dosiahnutá až po splatnosti produktu.

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť investovať vaše peniaze len do 19.05.2013.

Výhody investovania do BALANCE Selection II:

  • exkluzívna investícia na 5,5 roka s výnosom až do výšky 50 %1)
  • investícia zaisťujúca návratnosť investovaného poistného (t.j. jednorazové poistné znížené o vstupný poplatok)2)
  • zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty akciového koša 20 TOP svetových spoločností
  • nulové správcovské poplatky
  • dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku tvrania zmluvy3)
  • bezplatná poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €
 

1) Pri dátume splatnosti 3.11.2018 obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa priemernej výkonnosti vybraných 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 49,99 %.

2) Kreditné riziko eminenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

3) Čiastočné odkupy je možné realizovať iba z fondu AXAINDEXS09, najskôr ku dňu 1.5.2014.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie