5.11.2018:10,171750 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-II/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 19. mája 2013

Upozorňujeme, že graf vývoja produktu zobrazuje pohyb trhovej ceny podkladového aktíva a je teda iba orientačný. Konečná hodnota definovaná v poistných podmienkach (vrátanie garancie) bude dosiahnutá až po splatnosti produktu.

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť investovať vaše peniaze len do 19.05.2013.

Výhody investovania do BALANCE Selection II:

 • exkluzívna investícia na 5,5 roka s výnosom až do výšky 50 %1)
 • investícia zaisťujúca návratnosť investovaného poistného (t.j. jednorazové poistné znížené o vstupný poplatok)2)
 • zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty akciového koša 20 TOP svetových spoločností
 • nulové správcovské poplatky
 • dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku tvrania zmluvy3)
 • bezplatná poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €
 

1) Pri dátume splatnosti 3.11.2018 obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa priemernej výkonnosti vybraných 20 akcií, minimálne 0 % a maximálne 49,99 %.

2) Kreditné riziko eminenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

3) Čiastočné odkupy je možné realizovať iba z fondu AXAINDEXS09, najskôr ku dňu 1.5.2014.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com