19.9.2019:10,273360 EUR Zmena (%):0,02 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/BALANCE-Selection-IV/Obsah/Vyhody XX

Predaj tohoto produktu bol ukončený 16. mája 2014

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť investovať vaše peniaze len do 14. 03.2014. Ponuka predĺžená do 15. 05. 2014.

Nechcete riskovať, ale hľadáte produkt, ktorý ponúka možnosť vyššieho zhodnotenia ako bežné vkladové produkty? BALANCE Selection IV spája poistenie, a to najlepšie z konzervatívnej a dynamickej investície, s možnosťou atraktívneho zhodnotenia. V portfóliu produktu sú zahrnuté akcie TOP 10 spoločností s potenciálom rastu zisku a zdrojmi k jeho dosiahnutiu.

Výhody investovania do BALANCE Selection IV:

 • Exkluzívna investícia na 5,5 roka s výnosom až do výšky 50 %1)
 • Investícia zaisťujúca návratnosť investovaného poistného (t.j. jednorazové poistné znížené o vstupný poplatok)2)
 • Zhodnotenie investovaného poistného naviazané na vývoj hodnoty akciového koša 10 TOP svetových spoločností
 • Dostupnosť finančných prostriedkov formou čiastočných odkupov už po 1. roku trvania zmluvy3)
 • Bezplatná poistná ochrana pre prípad smrti následkom úrazu až do 20 000 €

1) Pri dátume splatnosti 19.09.2019 obdrží klient zhodnotenie rovnajúce sa priemernej výkonnosti vybraných 10 akcií, minimálne 0 % a maximálne 49,99 %.

2) Kreditné riziko eminenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank czech Republic a.s. nesie klient.

3) Čiastočné odkupy je možné realizovať iba z fondu AXAINDEXS12, najskôr ku dňu 15.03.2015. V prípade realizácie čiastočného odkupu je účtovaný príslušný poplatok.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com