10.4.2015:5,634004 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Podkladové aktíva /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/Certifikat-BALANCE-6/Obsah/Podkladove-aktiva XX | Certifikát BALANCE 6

Predaj tohto produktu bol ukončený 24. marca 2009

Na konci sporenia vám vyplatíme vložené finančné prostriedky a súčet percentuálneho zhodnotenia najlepších podkladových aktív.

Vaša investícia bude v priebehu sporenia rozložená do týchto podkladových aktív:

 • Ropa – WTI OIL FIRST FUTURE
  severoatlantická ropa obchodovaná na newyorskej burze
   
 • Zlato – GOLD LME SPOT PRICE
  bezpečný investičný prístav v čase poklesov akciových indexov
   
 • S&P GSCI Agricultural Index Excess Return
  komoditný index obsahujúci poľnohospodárske plodiny: kukuricu, pšenicu, kávu, kakao, sóju, bavlnu a cukor
   
 • Európsky akciový index DOW JONES EUROSTOXX 50
  odráža kurzový vývoj 50 najvýznamnejších európskych spoločností, napr. AXA, Nokia, Wolkswagen, GRP Danone a iné
   
 • Japonský akciový index NIKKEI 225
  odráža kurzový vývoj najvýznamnejšieho ázijského indexu s 225 spoločnosťami, napr. Sony, Toshiba, Casio, Yamaha, Honda a iné.
   
 • Americký akciový index S&P 500
  odráža kurzový vývoj 500 najvýznamnejších spoločností z USA a Kanady, napr.: General Electric, Coca-Cola Co., Microsoft, City Group, Nike a iné