10.4.2015:5,634004 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/Certifikat-BALANCE-6/Obsah/Vyhody XX | Certifikát BALANCE 6

Predaj tohto produktu bol ukončený 24. marca 2009

Rozložte svoje investície výhodne

Certifikát BALANCE 6 vám ponúka bezpečné zhodnotenie vašich investícii vďaka výhodnému rozloženiu do 6 rôznych komodít a cenných papierov (viď Výplata peňazí).

  • Dostupnosť vašich finančných prostriedkov – až 3 výbery ročne
  • Maximálne ročné zhodnotenie je 16 % (celkom za 6 rokov 96 %)
  • Nulové poplatky

A navyše s Certifikátom BALANCE 6 získate

Bonusové pripoistenie
Súčasťou investičného pripoistenia je pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu. V prípade poistnej udalosti potom vyplatíme oprávnenej osobe aktuálnu hodnotu vašej investície zvýšenou o 50 %, maximálne 20 000 €.

Každý rok maximálny výnos
Investičná stratégia s názvom LOCK THE BEST NOTE vám umožní zhodnotiť vaše finančné prostriedky v každom roku pomocou toho najvýnosnejšieho podkladového aktíva.