10.4.2015:5,634004 EUR Zmena (%):0,00 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/Certifikat-BALANCE-6/Obsah/Vyhody XX | Certifikát BALANCE 6

Predaj tohto produktu bol ukončený 24. marca 2009

Rozložte svoje investície výhodne

Certifikát BALANCE 6 vám ponúka bezpečné zhodnotenie vašich investícii vďaka výhodnému rozloženiu do 6 rôznych komodít a cenných papierov (viď Výplata peňazí).

  • Dostupnosť vašich finančných prostriedkov – až 3 výbery ročne
  • Maximálne ročné zhodnotenie je 16 % (celkom za 6 rokov 96 %)
  • Nulové poplatky

A navyše s Certifikátom BALANCE 6 získate

Bonusové pripoistenie
Súčasťou investičného pripoistenia je pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu. V prípade poistnej udalosti potom vyplatíme oprávnenej osobe aktuálnu hodnotu vašej investície zvýšenou o 50 %, maximálne 20 000 €.

Každý rok maximálny výnos
Investičná stratégia s názvom LOCK THE BEST NOTE vám umožní zhodnotiť vaše finančné prostriedky v každom roku pomocou toho najvýnosnejšieho podkladového aktíva.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png