Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť úspory

  • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
  • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/O-jednorazovom-investicnom-zivotnom-poisteni/Obsah/Popis XX | O jednorazovom investičnom životnom poistení

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Jednorazové investičné životné poistenie je poistenie osôb pre prípad smrti alebo dožitia, pomocou ktorého môžete zároveň zhodnocovať svoje prostriedky. Jeho výnos je naviazaný na výkonnosť podkladového aktíva: akciový kôš, indexový kôš, komodity a iné. Je to poistenie v strednodobom horizonte, pričom ste poistený a zároveň investujete dostatočne dlho na to, aby ste si vedeli dopredu naplánovať, akým spôsobom predpokladaný výnos využijete.

Čo to pre vás znamená?

V tomto type životného poistenia sa kladie dôraz na investovanie vašich finančných prostriedkov. V prípade, že by počas poistenia došlo k poistnej udalosti, bude vašej rodine vyplatené poistné plnenie. V prípade smrti pôjde podľa vášho výberu pri zjednaní zmluvy buď o aktuálnu hodnotu vášho podielového účtu k dátumu poistnej udalosti alebo o čiastku ku koncu poistenia. Ak k smrti dôjde následkom úrazu, vaši blízki dostanú navyše 50 % hodnoty podielového účtu k dátumu poistnej udalosti (maximálne 20 000 €).

Výhodou jednorazového investičného životného poistenia je, že dopredu viete, kedy vám budú finančné prostriedky vyplatené. Každý z produktov BALANCE má dopredu stanovenú dĺžku poistenia (5 – 10 rokov v závislosti od typu produktu).

Jednorazové = investujete celé poistné naraz po uzatvorení poistnej zmluvy

Každý z produktov radu BALANCE má rozdielnu výšku poistného, vo väčšine prípadov je minimálne poistné stanovené od 4 000 €. Horná hranica nie je obmedzená.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com