Využite ponuku poistenia s možnosťou zaujímavo zhodnotiť úspory

 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investovaním
 • Bez poplatkov za vedenie a správu podielového účtu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenia-BALANCE/O-jednorazovom-investicnom-zivotnom-poisteni/Obsah/Vyhody XX | O jednorazovom investičnom životnom poistení

Objavte potenciál jednorazového investičného životného poistenia

Výhody poistenia

 • Investovať a pri tom sa chrániťa
  Jednorazové investičné životné poistenie kombinuje životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia a investovanie.

 • Investujete pre to, aby ste naplnili svoje stanovené ciele
  Pre vás na splnenie vašich snov, rezerva na dôchodok alebo na školu pre deti.

 • Nemusíte čakať desiatky rokov na svoje peniaze
  Vďaka tomu, že je poistenie časovo obmedzené a investuje sa v strednodobom horizonte (od 5 - 10 rokov, v závislosti od ponúkaného produktu rady BALANCE), svoje plány nemusíte dlho odkladať a môžete si ich plniť jednoduchšie.

 • Dostupnosť, ktorá vás určite poteší
  Finančné prostriedky sú dostupné formou čiastočných odkupov počas trvania poistenia pre prípad nečakaných situácií.

 • Nulové správcovské poplatky
  Za správu vašej investície neplatíte.

 • My vám stanovíme minimálnu hranicu, ale to, koľko investujete je na vás
  Pri väčšine produktov radu BALANCE je minimálne poistné stanovené od 4 000 €.

 • Investovanie iba do toho najlepšieho
  Zhodnotenie predchádzajúcich produktov rady BALANCE je naviazané na výkonnosť štruktúrovaných dlhopisov, v rámci ktorých sa investuje do akcií (vybrané svetové spoločnosti), burzových indexov, komodít (zlato, ropa a iné).

 • Inšpirujte sa úspechom
  Náš produkt tohto radu - tranža Certifikát BALANCE 6, zhodnotila prostriedky počas 6 ročného obdobia o takmer 70 %.

 • Investovaniu rozumieme
  Môžete si byť istý, že investičnú stratégiu zostavil tím kvalitných portfólio manažérov, ktorí pre vás hľadajú tie najlepšie investičné možnosti.