28.6.2017:11,804000 EUR Zmena (%):-0,08 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Podkladové aktíva /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenie/BALANCE-8/Obsah/Podkladove-aktiva XX | BALANCE 8

Predaj tohto produktu bol ukončený 24.septembra 2009

Na konci dohodnutej doby vám vyplatíme vložené finančné prostriedky a zodpovedajúce (primerané) zhodnotenie z troch nižšie uvedených indexov.
 

Akciový index BNP Global infrastructure ER Index

Akciový index sa zameraním na infraštruktúru (telekomunikácie, energetika, stavebníctvo, stavebné strojárstvo) a spoluúčasť na vládnych a verejných projektoch vo vyspelých a rozvojových štátoch sveta. váha indexu na celkovom zhodnotení je 25 %.

Dlhopisový index Iboxx 5-7 TR Index

Dlhopisový index zameraný na dlhopisy so splatnosťou 5 až 7 rokov a denominácií na minimálne 2 milióny eur. Váha indexu na celkovom zhodnotení je 25 %.

Komoditný index BNP Paribas Comac L/S 8 Index

Odráža výkonnosť 25 komodít, ako sú ropa, zemný plyn, meď, zlato, bavlna, káva a ďalšie. Výhodou je, že zarábate i v prípade poklesu cien komodít. Váha indexu na celkovom zhodnotení je 50 %.