19.7.2017:12,651000 EUR Zmena (%):0,02 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Jednorazove-investicne-zivotne-poistenie/BALANCE-Selection-30/Obsah/Popis XX | BALANCE Selection 30

Predaj tohoto produktu bol ukončený 30. júna 2015

Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť uzatvoriť exkluzívne poistenie do 31.03.2015. Ponuka predĺžená do 30. 06. 2015.

Podkladovým aktívom investičnej zložky poistenia je štruktúrovaný dlhopis so zhodnotením naviazaným na vývoj hodnoty referenčného indexu Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index. Index sleduje 30 významných európskych spoločností. Sustainable Universe je definovaný ako 20 % najlepších zo 600 najväčších európskych spoločností z hľadiska udržateľnosti na trhu, pričom spoločnosti v našom akciovom koši boli vybrané na základe nízkej volatility, zníženého medzného rizika, diverzifikácie a vysokej likvidity. Index je pravidelne mesačne posudzovaný a rebalancovaný, pričom sa zaisťuje udržateľnosť a atraktivita nových investičných príležitostí.

Index je nastavený tak, aby mal nižšiu volatilitu a vyššiu výkonnosť ako ostatné indexy. V porovnaní s ostatnými indexmi má výbornú historickú výkonnosť so zníženou volatilitou.

Návratnosť investovaných prostriedkov

Hlavným cieľom BALANCE Selection 30 je:

  • Návratnosť investovaného poistného na konci poistnej doby1) vo výške minimálne 85 % 2), (ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v poistných podmienkach k produktu)
  • Kombinácia investovania a poistnej ochrany na dobu 5,5 roka
  • Dosiahnutie výnosu potenciálne prevyšujúceho úročenie bežných vkladových produktov. V rámci BALANCE Selection 30 máte možnosť získať výnos naviazaný na výkonnosť indexu, v ktorom sú zastúpené akcie 30 európskych spoločností:
 

Oblasti pôsobnosti týchto spoločností sú zamerané na zdravotníctvo, spotrebný tovar, služby, telekomunikácie, informačné technológie a priemysel a pochádzajú z Veľkej Británie, Švajčiarska, Nemecka, Holandska, Španielska, Francúzska, Nórska, Dánska a Talianska.

 

1) Počiatočná predajná cena = jednorazové poistné – vstupný poplatok BOS –prípadné realizované čiastočné odkupy.
2) Kreditné riziko emitenta podkladového aktíva spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nesie klient.

Čiastočné odkupy

Čiastočný odkup je možné uskutočniť po 1. roku, najskôr však k 1.4.2016.1)

Limity a pravidlá pre čiastočný odkup:

  • Minimálny čiastočný odkup 400 €
  • Minimálny zostatok na podielovom účte po čiastočnom odkupe 4 000 €
  • Maximálne 3x ročne počas 1 kalendárneho roku
 

1) V prípade realizácie čiastočného odkupu je podľa poistných podmienok účtovaný príslušný poplatok.

Podkladové aktíva
COMPASS GROUP PLC
DIAGEO
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
RECKITT BENCHISER GROUP
SMITH & NEPHEW
ASTAZENECA PLC
BT GROUP PLC
UNITED UTILITIES GROUP
NATIONAL GRID PLC
NOVO NORDISK A/S-B
DANONE
LEGRAND SA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
FRESENIUS MEDIAL CARE AG &
LINDE AG
TERNA SPA
REED ELSEVIER NV
UNILEVER NV – CVA
ASML Holding NV
NORSK HYDDRO ASA
TELENOR ASA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
IBERDROLA
GAS NATURAL SDG SA
NESTLE SA – REG
SWISS RE AG
NOVARTIS AG – GENUSSCHEIN
ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN
SWISSCOM AG- REG

Upozornenie:
S výrobkom je spojené riziko kolísania či straty hodnoty investovaného poistného. Minulá výkonnosť indexu a jeho jednotlivých zložiek nezaručuje budúcu výkonnosť. Predčasné zrušenie poistnej zmluvy môže byť finančne nevýhodné. Pred zaobstaraním produktu si starostlivo preštudujte všetky zmluvné dokumenty. Tento materiál má iba informatívny charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Bližšie a úplné informácie o produkte Balance Selection 30 sú uvedené v poistných podmienkach.