Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Ako si správne zvoliť poistenie | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Aj keď sa to nepočúva dobre, pri uzatváraní životného poistenia je potrebné myslieť na to najhoršie.

Čo všetko by ste mali brať do úvahy pri uzatváraní poistenia?

Máte rodinu a finančné záväzky (hypotéka, úver...)

Pri uzatváraní poistenia by ste mali najskôr myslieť na poistenie tých najzávažnejších situácií, ktoré pomôže pokryť všetky záväzky a zabezpečia vašu rodinu alebo blízkych. Následne uvažujte o poisteniach v prípade vážnejších chorôb, úrazov alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti, ktoré vám pomôžu prekonať dlhší čas bez práce. Až následne, ako doplnok k poisteniu, uvažujte o poistení ostatných poisteniach krátkodobejšieho charakteru.

Ste slobodní

Pri uzatváraní poistenia by ste mali najskôr myslieť na poistenie životných situácií, ako sú najzávažnejšie choroby alebo úrazy, pri ktorých vám poistenie pomôže preklenúť obdobie, kedy nebudete môcť pracovať. Pokiaľ máte menšie finančné záväzky (napríklad spotrebný úver alebo leasing) myslite aj na poistenie pre prípad smrti, aby splátky neostali na vašich blízkych.

Čo od poistenia môžete očakávať

Prinášame vám tri prehľadné informačné listy k najčastejším pripoisteniam, ktoré si naši klienti vyberajú pri uzatváraní rizikového životného poistenia.
Nájdete v nich prehľadne spracované dôležité informácie o tom, čo môžete od týchto poistení očakávať, na čo je potrebné si dať pri ich uzatváraní pozor, či ako máte postupovať v prípade poistnej udalosti.

Nezabudnite však na rozumné skladanie životného poistenia a myslite aj na poistenie pre prípad závažných životných situácií. V rozhodovaní vám pomôže naša infografika.

 

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com