Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Ako si správne zvoliť poistenie | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Aj keď sa to nepočúva dobre, pri uzatváraní životného poistenia je potrebné myslieť na to najhoršie.

Čo všetko by ste mali brať do úvahy pri uzatváraní poistenia?

Máte rodinu a finančné záväzky (hypotéka, úver...)

Pri uzatváraní poistenia by ste mali najskôr myslieť na poistenie tých najzávažnejších situácií, ktoré pomôže pokryť všetky záväzky a zabezpečia vašu rodinu alebo blízkych. Následne uvažujte o poisteniach v prípade vážnejších chorôb, úrazov alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti, ktoré vám pomôžu prekonať dlhší čas bez práce. Až následne, ako doplnok k poisteniu, uvažujte o poistení ostatných poisteniach krátkodobejšieho charakteru.

Ste slobodní

Pri uzatváraní poistenia by ste mali najskôr myslieť na poistenie životných situácií, ako sú najzávažnejšie choroby alebo úrazy, pri ktorých vám poistenie pomôže preklenúť obdobie, kedy nebudete môcť pracovať. Pokiaľ máte menšie finančné záväzky (napríklad spotrebný úver alebo leasing) myslite aj na poistenie pre prípad smrti, aby splátky neostali na vašich blízkych.

Čo od poistenia môžete očakávať

Prinášame vám tri prehľadné informačné listy k najčastejším pripoisteniam, ktoré si naši klienti vyberajú pri uzatváraní rizikového životného poistenia.
Nájdete v nich prehľadne spracované dôležité informácie o tom, čo môžete od týchto poistení očakávať, na čo je potrebné si dať pri ich uzatváraní pozor, či ako máte postupovať v prípade poistnej udalosti.

Nezabudnite však na rozumné skladanie životného poistenia a myslite aj na poistenie pre prípad závažných životných situácií. V rozhodovaní vám pomôže naša infografika.

 

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie