Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Asistenčné služby /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Asistencne-sluzby XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Vieme, že počas chorôb alebo liečenia úrazov, vážnejších aj tých menej vážnych, častokrát potrebujete pomôcť inak, ako len peňažne. Preto sú súčasťou nášho rizikového životného poistenia ActiveLife aj asistenčné služby.

Ako Asistenčné služby fungujú?

V rámci poistenia ActiveLife ponúkame základnú asistenciu, ktorá vám slúži ako podpora pri rekonvalescencii a zahŕňa zdravotnú a domácu asistenciu.

Zdravotná asistencia:

 • zabezpečíme vám prevoz z lekárskeho zariadenia na kontrolné vyšetrenie,
 • dovezieme vám lieky, keď ich budete potrebovať,
 • sprostredkujeme telefonickú službu zdravotných informácií.

Domáca asistencia:

 • zabezpečíme upratanie vašej domácnosti,
 • nakúpenie základných potravín a hygienických potrieb,
 • vyberanie poštovej schránky,
 • starostlivosť o deti počas liečenia,
 • venčenie a kŕmenie psa alebo mačky.

K poisteniu invalidity získate navyše asistenčné služby pri invalidite:

 • konzultácie s psychoterapeutom (až 3 jednohodinové konzultácie pre 1 poistnú udalosť),
 • telefonickú službu právnych informácií (o postupoch a legislatíve, vzťahu občana verzus súd, adresy a kontakty služieb a inštitúcií)
 • administratívno-právnu asistenciu.
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie