Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Asistenčné služby /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Asistencne-sluzby XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Vieme, že počas chorôb alebo liečenia úrazov, vážnejších aj tých menej vážnych, častokrát potrebujete pomôcť inak, ako len peňažne. Preto sú súčasťou nášho rizikového životného poistenia ActiveLife aj asistenčné služby.

Ako Asistenčné služby fungujú?

V rámci poistenia ActiveLife ponúkame základnú asistenciu, ktorá vám slúži ako podpora pri rekonvalescencii a zahŕňa zdravotnú a domácu asistenciu.

Zdravotná asistencia:

 • zabezpečíme vám prevoz z lekárskeho zariadenia na kontrolné vyšetrenie,
 • dovezieme vám lieky, keď ich budete potrebovať,
 • sprostredkujeme telefonickú službu zdravotných informácií.

Domáca asistencia:

 • zabezpečíme upratanie vašej domácnosti,
 • nakúpenie základných potravín a hygienických potrieb,
 • vyberanie poštovej schránky,
 • starostlivosť o deti počas liečenia,
 • venčenie a kŕmenie psa alebo mačky.

K poisteniu invalidity získate navyše asistenčné služby pri invalidite:

 • konzultácie s psychoterapeutom (až 3 jednohodinové konzultácie pre 1 poistnú udalosť),
 • telefonickú službu právnych informácií (o postupoch a legislatíve, vzťahu občana verzus súd, adresy a kontakty služieb a inštitúcií)
 • administratívno-právnu asistenciu.
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com