Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Popis XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Tým, že nevieme odhadnúť, čo nás v budúcnosti môže čakať, je lepšie, aby sme boli pripravení. Správne nastavené rizikové životné poistenie môže byť to, čo vám alebo vašej rodine v určitých životných momentoch pomôže zvládnuť nečakané situácie.

Rizikové životné poistenie ActiveLife vám príde vhod, pokiaľ potrebujete poistenie konkrétnych poistných rizík bez toho, aby vám niekto diktoval, koľko musíte minimálne za poistenie platiť. Súčasne vás poistenie chráni aj pri dočasnej alebo úplnej strate príjmu, čo je dôležité najmä v momentoch, ak máte finančné záväzky alebo rodinu, ktorá je na vás finančne závislá. Z poistenia si v takom prípade pokryjete liečebné výdavky a splatíte napríklad hypotéku alebo úver.

ActiveLife vám ponúka na výber zo širokej ponuky poistnej ochrany
 • Poistenie pre prípad smrti
 • Poistenie pre prípad invalidity
 • Kritické ochorenia
 • Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia
 • Denné odškodné za dobu nevyhnutého liečenia úrazu
 • Chirurgický zákrok
 • Poistenie pre prípad 1. rizika (smrť, invalidita, kritické ochorenia)
Žijete zdravo a zodpovedne? Vďaka tomu u nás zaplatíte menej

Uvedomujeme si, že naozaj kvalitné rizikové životné poistenie môže byť nákladnejšie, a preto sme sa rozhodli odmeniť všetkých tých, ktorí žijú zdravo, zodpovedne a aktívne výhodnejšou cenou poistenia.

Získajte s ActiveLife výhodnejšie poistné, pokiaľ:

 • žijete aktívnym životom,
 • nefajčíte,
 • absolvujete pravidelné lekárske prehliadky.

O možnosti využitia odmeny za zdravý životný štýl, prosíme, kontaktujte vášho finančného sprostredkovateľa alebo nás navštívte na našich pobočkách.

Uzatvorenie poistenia

Rizikové životné poistenie ActiveLife si môžete uzatvoriť na našich pobočkách alebo prostredníctvom vášho finančného agenta. Pred uzatvorením poistnej zmluvy váš finančný agent s pomocou analýzy zhodnotí vašu aktuálnu situáciu, vaše potreby a požiadavky a navrhne vám poistenie presne na mieru. Následne bude s vami vyplnený návrh poistnej zmluvy. Z tohto dôvodu si pripravte vaše doklady totožnosti. Ak sa rozhodnete v poistnej zmluve určiť aj osoby s nárokom na plnenie v prípade smrti, pripravte si aj ich dátum narodenia.

Ako platiť poistenie?

Poistenie môžete platiť v rôznom intervale platenia, tzn. - mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne prostredníctvom bankového prevodu, poštového poukazu a pre vaše pohodlie aj prostredníctvom online platby, ktorá vás presmeruje priamo na našu bezpečnú platobnú bránu. Vďaka tomu nám bude vaše poistné za poistenie zaplatené spoľahlivo, bez zbytočného odkladu.

Poistenie si môžete uzatvoriť na našich pobočkách alebo prostredníctvom vášho finančného agenta.

Platobné údaje

Účet poistiteľa (IBAN) pre platby poistného za hlavné poistenie Pre individuálne platby poistníka SK40 1111 0000 0014 2444 4005
Variabilný symbol pre platby poistného za hlavné poistenie aj mimoriadneho poistného Do vystavenia poistky Číslo návrhu poistnej zmluvy
Po vystavení poistky Číslo poistnej zmluvy
Špecifický symbol pre platby bežného poistného Rodné číslo poistníka pre poistné hradené poistníkom (nepovinné)
Konštantný symbol Pre platbu poštovým poukazom 3559
Pre platbu bankovým prevodom 3558

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie