Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Modelový príklad /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Priklady-poistenia XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Klient Peter (28 rokov, slobodný s úverom na auto) – Poistné 20 €/mesačne

Náš klient Peter sníval o vlastnom aute, a preto sa rozhodol, že si ho zaobstará. Nemal však dostatočne našetrené, preto si zobral úver. Popritom nezabudol ani na poistenie - pre svoje auto ale aj pre seba samého. Peter ešte stále býva u rodičov, no uvedomuje si, že v prípade nečakanej vážnej udalosti nechce nechať platenie splátok na svojich rodičov.

V poistnej zmluve si dohodol:

 • poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou (poistná suma každoročne klesá o časť svojej hodnoty),
 • poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia - Peter je rekreačný športovec, a preto je toto poistenie pre neho veľmi vhodné,
 • poistenie v prípade plnej invalidity, či už následkom úrazu alebo choroby, ktorá by mu týmto znemožnila naďalej vykonávať svoju prácu,
 • poistenie mesačnej dávky pre prípad najzávažnejšej invalidity nad 70 %, ktorú si zvolil tak, že v prípade invalidity nad 70% nezostane odkázaný výlučne len na dávky poskytované štátom.

Petrovi sme za jeho životný štýl a zodpovednosť k svojmu zdraviu udelili hneď niekoľko zliav. Oplatilo sa mu uzatvoriť si aj poistenie pre svoje auto, za ktoré dostal aj ďalšiu zľavu za inú zmluvu u nás.

Klienti Peter (30 rokov) a Katarína (32 rokov) s ročným dieťaťom – Poistné 49,72 €/mesačne.

Peter a Katarína sú priemerní slovenskí manželia, ktorí myslia na svoju budúcnosť a sporia. Peter pracuje v oblasti cestovného ruchu a jeho manželka Katarína je rok na materskej dovolenke. Ich poistná zmluva je nastavená podľa aktuálnych možností a potrieb. Samozrejme, počítajú s tým, že keď sa Katarína vráti do práce, zmluvu opäť o čosi upravia a prispôsobia aj jej potrebám a novej situácii.

Zmluva pokrýva poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou, ktoré má poslúžiť rodine aspoň na istý čas v prípade, že by už Peter nemohol rodinu zabezpečiť.

Krytá je aj hypotéka, prostredníctvom poistenia smrti alebo invalidity poistné plnenie prebehne za tú udalosť, ktorá nastane skôr), ktoré by Katarínu odbremenila od ďalších povinných splátok.

Peter samozrejme myslí aj na to, že môže nastať udalosť kedy nebude môcť rodinu zabezpečovať tak ako doteraz, napr. kvôli vážnej chorobe, ktorá povedie až k invalidite by nemohol ďalej pracovať. K dávkam od štátu (k invalidnému dôchodku) by si tak prostredníctvom poistenia pre prípad invalidity zabezpečil plnenie, ktoré mu budeme vyplácať formou mesačnej dávky.

V prípade, že pôjde o najzávažnejšiu invaliditu nad 70 %, z plnenia z poistenia pre prípad smrti alebo invalidity bude môcť vyplatiť zostávajúcu časť hypotéky.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie