Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Komplexné riešenie
  Sami si zvolíte, čo je pre vás dôležité
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz
 • Za mesačné poistné 9,42 €
  môžete získať plnenie až do 200 000 €
  v prípade trvalých následkov úrazu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Vyhody XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Moderné, jednoduché a atraktívne riešenie poistnej ochrany pre prípad choroby a úrazov pre 1 až 8 osôb

Hľadáte kvalitnú poistnú ochranu pre prípad úrazu a choroby bez sporenia a investovania? S rizikovým životným poistením ActiveLife získate kvalitné nemocenské a úrazové poistenie nielen pre seba, ale aj pre svojich najbližších. Zároveň vám ActiveLife ponúka naviac jedinečné benefity a dodatkové služby.

Výhody ActiveLife:

 • Široká ponuka poistenia
  Pre prípad úrazov alebo choroby

 • Poistenie pre 1 až 8 osôb
  Počet poistených a rozsah poistného krytia je možné v priebehu poistenia meniť

 • Jedinečný systém zliav na poistnom
  Umožní vám platiť menej za rozsiahlejšiu poistnú ochranu

 • Praktické asistenčné služby