Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Vyhody XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Využite moderné, jednoduché a atraktívne riešenie poistnej ochrany prostredníctvom rizikového životného poistenia ActiveLife napríklad pre prípad invalidity, kritických chorôb alebo úrazov pre vás a vašich blízkych na jednej zmluve.

Čo vám ActiveLife ponúka:

 • Odmena za váš zdravý životný štýl
  Sme radi, že sa o seba staráte, a preto vás chceme odmeniť. Vďaka tomu, že žijete zdravo, zodpovedne a chodíte pravidelne na preventívne prehliadky môžete získať zdarma až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení.

 • Myslíme na vás a vašich blízkych
  V rámci jednej zmluvy môžeme poistiť 1 až 8 osôb. Vďaka tomu budete mať poistenie celej vašej rodiny na jednom mieste. Navyše, poistenie detí vám ponúkame už od ich narodenia.

 • Asistenčné služby, ktoré prídu naozaj vhod, keď ich potrebujete
  Súčasťou poistenia sú aj praktické asistenčné služby pre všetkých poistených, v rámci ktorých vám napríklad poupratujeme domácnosť, postaráme sa o vaše deti počas vášho liečenia, či nakúpime základné potraviny.

 • V prípade kritických ochorení finančná podpora až pri 56 diagnózach
  Nenechajte sa prekvapiť nepríjemnou chorobou alebo vážnym úrazom. Poistiť sa môžete pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení, trvalého telesného poškodenia, chirurgických zákrokov a ďalších.

 • Online hlásenie poistnej udalosti
  V prípade akejkoľvek poistnej udalosti životného poistenia vám uľahčíme jej nahlásenie prostredníctvom Oznámenia poistnej udalosti online.

 • Telemedicína
  Obráťte sa telefonicky na našich lekárov v rámci služby Telemedicína, ktorú máte od nás zadarmo. Viac >>
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com