Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Komplexné riešenie
  Sami si zvolíte, čo je pre vás dôležité
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz
 • Za mesačné poistné 9,42 €
  môžete získať plnenie až do 200 000 €
  v prípade trvalých následkov úrazu

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Vyhody XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Moderné, jednoduché a atraktívne riešenie poistnej ochrany pre prípad choroby a úrazov pre 1 až 8 osôb

Hľadáte kvalitnú poistnú ochranu pre prípad úrazu a choroby bez sporenia a investovania? S rizikovým životným poistením ActiveLife získate kvalitné nemocenské a úrazové poistenie nielen pre seba, ale aj pre svojich najbližších. Zároveň vám ActiveLife ponúka naviac jedinečné benefity a dodatkové služby.

Výhody ActiveLife:

 • Široká ponuka poistenia
  Pre prípad úrazov alebo choroby

 • Poistenie pre 1 až 8 osôb
  Počet poistených a rozsah poistného krytia je možné v priebehu poistenia meniť

 • Jedinečný systém zliav na poistnom
  Umožní vám platiť menej za rozsiahlejšiu poistnú ochranu

 • Praktické asistenčné služby