Chráňte svoju rodinu a blízkych

 • Chodíte pravidelne na preventívne prehliadky?
  Vďaka tomu u nás zaplatíte menej
 • Odmena za zdravý životný štýl
  Získajte 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení
 • Finančná podpora
  Krytie kritických chorôb až pre 56 diagnóz

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Rizikove-zivotne-poistenie-ActiveLife/Obsah/Vyhody XX | Rizikové životné poistenie ActiveLife

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Využite moderné, jednoduché a atraktívne riešenie poistnej ochrany prostredníctvom rizikového životného poistenia ActiveLife napríklad pre prípad invalidity, kritických chorôb alebo úrazov pre vás a vašich blízkych na jednej zmluve.

Čo vám ActiveLife ponúka:

 • Odmena za váš zdravý životný štýl
  Sme radi, že sa o seba staráte, a preto vás chceme odmeniť. Vďaka tomu, že žijete zdravo, zodpovedne a chodíte pravidelne na preventívne prehliadky môžete získať zdarma až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení.

 • Myslíme na vás a vašich blízkych
  V rámci jednej zmluvy môžeme poistiť 1 až 8 osôb. Vďaka tomu budete mať poistenie celej vašej rodiny na jednom mieste. Navyše, poistenie detí vám ponúkame už od ich narodenia.

 • Asistenčné služby, ktoré prídu naozaj vhod, keď ich potrebujete
  Súčasťou poistenia sú aj praktické asistenčné služby pre všetkých poistených, v rámci ktorých vám napríklad poupratujeme domácnosť, postaráme sa o vaše deti počas vášho liečenia, či nakúpime základné potraviny.

 • V prípade kritických ochorení finančná podpora až pri 56 diagnózach
  Nenechajte sa prekvapiť nepríjemnou chorobou alebo vážnym úrazom. Poistiť sa môžete pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení, trvalého telesného poškodenia, chirurgických zákrokov a ďalších.

 • Online hlásenie poistnej udalosti
  V prípade akejkoľvek poistnej udalosti životného poistenia vám uľahčíme jej nahlásenie prostredníctvom Oznámenia poistnej udalosti online.

 • Telemedicína
  Obráťte sa telefonicky na našich lekárov v rámci služby Telemedicína, ktorú máte od nás zadarmo. Viac >>
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie