Myslite na seba, úraz vás môže prekvapiť vtedy, keď to najmenej čakáte

 • Každý rok vám navýšime poistnú sumu o 5 %
  Ako odmenu za vašu vernosť
 • Poistná suma až 55 555 €
  Poistite seba alebo aj svoju rodinu
 • ZADARMO poistíme všetky
  vaše deti vo variante Rodina

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Poistite sa online

Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s 5 % ročným navýšením poistnej sumy za vernosť

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo. Pripravte si:

 • občiansky preukaz
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Popis /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Urazove-poistenie-5-PLUS/Obsah/Popis XX | 5 PLUS

Pred úrazom vás neochránime, ale jeho následky vám pomôžeme finančne zmierniť. Zabezpečte seba a svoju rodinu kvalitnou poistnou ochranou.

Hlavným účelom poistenia je pomôcť vám a vašej rodine v maximálnej miere uľahčiť obdobie po úraze, prípadne poskytnúť prostriedky na uhradenie medicínskeho zákroku, ktorý pomôže zmierniť jeho následky, ako napríklad: jazva na tvári, znížená pohyblivosť, strata zubu, zhoršenie zraku a iné.

Pre koho je úrazové poistenie 5 PLUS vhodné?

Úrazové poistenie 5 PLUS je vhodné nielen pre tých, ktorí aktívne vykonávajú športy, ale aj pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívny odpočinok s rodinou alebo priateľmi.

Na výber máte z 2 variantov:

 • Variant Individuál
  Poistenie iba pre vás

 • Variant Rodina
  Poistenie pre vás a vašu manželku / manžela. Všetky vaše deti budú automaticky poistené ZADARMO. Deti môžu byť poistené v rámci vašej zmluvy do veku 17 rokov. Deti, ktoré sa vám narodia po uzatvorení poistenia sú automaticky poistené od narodenia. Deti budú poistené na 50 % vašej aktuálnej poistnej sumy.
 

Poistenie si môžete uzatvoriť ak ste vo veku od 18 do 59 rokov. Poistený môžete byť až do dosiahnutia veku 70 rokov.

Na akú výšku poistnej sumy sa môžete poistiť?

Vy a vaša manželka / manžel si môžete vybrať z troch poistných súm:

 • 16 666 €
 • 33 333 €
 • 55 555 €

Všetky vaše deti sú vo variante Rodina automaticky poistené na 1/2 vašej poistnej sumy a to na:

 • 8 333 €
 • 16 666 €
 • 27 777 €
 

Poistná suma sa každý rok zvyšuje o 5 % z dohodnutej poistnej sumy uvedenej v návrhu poistnej zmluvy, pričom výška poistného sa nemení.

Zo zvolenej poistnej sumy bude v prípade poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie podľa závažnosti už od 1 % trvalého telesného poškodenia.

5 % navýšenie poistnej sumy

Rozhodli ste sa pre poistnú sumu 55 555 €. Vaša poistná suma bude v priebehu rokov rásť nasledovne:

Rok 5 % navýšenie Poistná suma Ročné poistné
1 0 € 55 555,00 € 174,29 €
2 2 778 € 58 333 € 174,29 €
3 5 556 € 61 111 € 174,29 €
4 8 333 € 63 888 € 174,29 €
5 11 111 € 66 666 € 174,29 €
6 13 889 € 69 444 € 174,29 €
7 16 667 € 72 222 € 174,29 €
8 19 445 € 75 000 € 174,29 €
9 22 222 € 77 777 € 174,29 €
10 25 000 € 80 555 € 174,29 €
11 27 778 € 83 333 € 174,29 €
Akú poistnú ochranu vám zabezpečí poistenie 5 PLUS?

Úrazové poistenie 5 PLUS poskytuje poistné krytie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 1 % telesného poškodenia s rastúcou poistnou sumou.

Suma, ktorá bude vyplatená, závisí od lekárskej diagnózy a percentuálneho ohodnotenia telesného poškodenia podľa tzv. oceňovacej tabuľky, ktorá je súčasťou poistných podmienok. Všetky diagnózy s trvalými následkami v rámci jednej poistnej udalosti (napríklad z jednej nehody či úrazu), sa sčítajú a vypláca sa plnenie z ich súčtu (sčítajú sa všetky trvalé následku úrazu až do 100 % telesného poškodenia). Na základe tohto percenta a výšky poistnej sumy, ktorú máte dohodnutú v poistnej zmluve, vypočítame sumu, ktorú jednorazovo vyplatíme.

Táto finančná hotovosť pomôže vám, prípadne vašej rodine pokryť dočasnú stratu príjmu, ľahšie zvládnuť finančné výdavky spojené s liečbou, ako aj udržať si životný štandard.

 

S kým nemôžeme poistenie uzatvoriť?

Poistnú zmluvu úrazového poistenia 5 PLUS nemôžeme uzatvoriť s nepoistiteľnými osobami. Týmto osobám nemôže byť poskytnuté poistenie a poistná ochrana sa na ne nevzťahuje.

Nepoistiteľnými osobami sú:

 • Osoby, ktoré sú ku dňu začiatku poistenia staršie ako 59 rokov a mladšie ako 18 rokov. V prípade variantu Rodina sa vaše deti stávajú nepoistiteľnými v prípade, že dosiahli vek 18 rokov, prípadne na nich platia nižšie spomenuté výluky.
 • Osoby pracujúce ako artisti, kaskadéri, krotitelia, akrobati, speleológovia, baníci, pracujúci s výbušninami (výroba, doprava, skladovanie) alebo zariadeniami obsahujúcimi výbušniny, pracovníci v zariadeniach na ťažbu ropy, drevorubači, profesionálni potápači, piloti dopravných a vojenských lietadiel, posádky námorných plavidiel, osoby prepravujúce hotovosť.
 • Vojaci, profesionálni hasiči, policajti, policajní agenti a osoby spravodajských služieb s výnimkou administratívy v týchto povolaniach.
 • Osoby zabezpečujúce ochranu osôb, pracovníci banskej a horskej záchrannej služby, vojaci a policajné útvary rýchleho nasadenia a podobné špeciálne jednotky, profesionálni športovci.
 • Osoby, ktoré majú z titulu zdravotných problémov obmedzenú hybnosť a/alebo limitované schopnosti v zamestnaní alebo v bežnom živote, osoby, ktorým poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 41 %.
 • Osoby postihnuté nervovou alebo duševnou poruchou, osoby závislé od alkoholu a iných návykových látok.
 • Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. trpiaci závažným srdcovo–cievnym ochorením, cukrovkou I. typu, slepotou, závažnými reumatickými ťažkosťami, roztrúsenou sklerózou).
Odkedy začína platiť poistenie?

Poistenie bude platiť po tom, ako absolvujete všetky povinné kroky v online aplikácií a uhradíte poistné.

 • Poistná ochrana bude platiť od najbližšej polnoci potom, ako ste uhradili platbu prostredníctvom online uzatvorenia poistenia,
 • poistenie bude platné len v prípade, že budú na náš účet pripísané stanovené finančné prostriedky (poistné) v dohodnutej lehote a dohodnutým spôsobom,
 • doba pripísania finančných prostriedkov na náš účet sa môže pohybovať od 1 – 5 pracovných dní v závislosti od toho, v ktorú hodinu a aký deň ste platbu uskutočnili.
Na akú dobu sa uzatvára poistenie 5 PLUS?

Úrazové poistenie sa uzatvára na 11 rokov a môžete ho kedykoľvek vypovedať spôsobom uvedeným v poistných podmienkach.

Ako platiť poistné?

Prvé poistné zaplatíte platobnou kartou alebo prostredníctvom vášho internetbankingu. Pre ďalšie platby poistného v budúcnosti vám odporúčame nastaviť si trvalý príkaz na úhradu podľa nasledovných platobných detailov:

IBAN:
SK40 1111 0000 0014 2444 4005
Variabilný symbol:
číslo vašej poistnej zmluvy
Konštantný symbol:
3558

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade, že už máte poistenie uzatvorené a dôjde k poistnej udalosti (na vyplatenie mesačnej dávky stačí správa od posudkového lekára - nie je nutné, aby vám bol priznaný invalidný dôchodok), môžete udalosť nahlásiť online alebo poštou. V prípade online hlásenia nájdete všetky potrebné informácie v časti hlásenia poistnej udalosti životného poistenia.

V prípade hlásenia poštou nám musíte na našu kontaktnú adresu zaslať v písomnej podobe oznámenie o poistnej udalosti, ktoré musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, adresu, číslo poistnej zmluvy, podrobný opis choroby, správu posudkového lekára poskytujúcu presnú diagnózu a všetky lekárske správy a dokumenty z priebehu liečenia.

Kontaktná adresa:

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 55 Bratislava
Slovenská republika

Neodkladajte dôležité rozhodnutia na neskôr a využite možnosť uzatvoriť si úrazové poistenie 5 PLUS online alebo na našich obchodných miestach.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png