Čím dlhšie s nami budete, tým vyšší vernostný bonus MAX môžete získať

 • Vy platíte poistné (mesačné poistné už od 10 €) a my vám pripíšeme bonus za vašu vernosť
 • Bez inkasných a administratívnych poplatkov
 • Produkt až pre 8 osôb na jednej zmluve s poistnou ochranou od 0 až do 75 rokov

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Výhody /Produkty/Zivotne-a-urazove-poistenie/Zivotne-poistenie-s-investicnym-uctom-ActiveLife-M/Obsah/Vyhody XX | Životné poistenie s investičným účtom ActiveLife MAX

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam

Byť poistený a popritom investovať

Spojili sme pre vás kvalitné poistenie s investovaním do unikátnych investičných fondov. Popri hlavnom poistení pre prípad dožitia máte možnosť vybrať si z 40 doplnkových poistení pre prípad smrti, úrazov a chorôb a zároveň investovať do jednej z troch voliteľných investičných stratégií (fondov). Pridanou hodnotou produktu je aj bonusový systém.

Prečo povedať ÁNO životnému poisteniu s investičným účtom ActiveLife MAX?

 • Životné poistenie, ktoré vás nestojí veľa
  Životné poistenie s investičným účtom ActiveLife MAX si môžete uzatvoriť už od 10 € mesačne (poistné na investovanie).

 • Investujte podľa vašich preferencií
  Rôznorodé investičné stratégie, ktoré sa od seba líšia rôznou výškou investičného rizika, z ktorých si vyberie každý.

 • Poistenie sa Vám prispôsobuje
  Poistenie ActiveLife Max môžete upravovať podľa vašich aktuálnych potrieb - zmeniť rozsah poistenia, výšku poistného, ako aj poistené osoby.

 • K hlavnému poisteniu si môžete uzatvoriť ľubovoľný počet doplnkových poistení
  Nenechajte sa prekvapiť nepríjemnou chorobou alebo vážnym úrazom. Poistiť sa môžete pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení, trvalého telesného poškodenia, chirurgických zákrokov a iné.

  Myslíme i na splácanie úverov
  Ponúkame balíček 1. rizika, ktorý je cenovo výhodnejší než zjednanie samostatných rizík obsiahnutých v balíčku. Poistenie 1. rizika predstavuje tzv. „poistenie úveru“, ktoré vám v prípade vážnych životných situácii, akou je choroba alebo úraz, pomôže splácať vaše finančné záväzky.

  Vernostný bonus MAX
  Ceníme si vašu vernosť, a preto vám na konci 20. roku a potom na konci každého 5. roku poistenia pripíšeme vernostný bonus MAX.

 • Online platba poistného - rýchlo a jednoducho
  Bezpečná platba vášho poistného prostredníctvom online platby.

 • Poistnú udalosť ľahko nahlásite online
  Elektronické nahlásenie poistnej udalosti vrátane potrebnej dokumentácie.

 •  

Informácia o investičnom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie