Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Hlásenie poistnej udalosti /Skody-a-poistne-udalosti/Oznamenie-skody/Poistenie-domova/Obsah/Hlasenie-poistnej-udalosti XX

Ochrana vášho bývania s rozsiahlymi asistenčným službami

Aký je postup pri hlásení poistnej udalosti?

1. Nahlásenie poistnej udalosti môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Najrýchlejším spôsobom je telefonické oznámenie na AXA linku +421 2 2929 2929, voľba číslo 5, likvidácia poistných udalostí. Budete spojený s operátorom, ktorému oznámite:
  • Číslo poistnej zmluvy / prípadne údaje o poistníkovi
  • Poistný produkt, z ktorého škodu uplatňujete (Nehnuteľnosť, Domácnosť)
  • Telefonický kontakt na vás
  • Ďalšie informácie (kedy škoda nastala, čo bolo poškodené, kto poškodenie zistil, zachraňovacie náklady a pod.).
 • Osobne na kontaktnom mieste AXA.

2. Bezodkladne budete kontaktovaný mobilným technikom.

3. Písomne vám bude doručený vyzývací list na doloženie potrebných dokladov na likvidáciu.

Ďalšie odporúčania:

 • Vykonávajte počiatočnú aj priebežnú fotodokumentáciu;
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a pod.). Pokiaľ to bude možné, poškodené veci nelikvidujte;
 • Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd.

Využite Asistenčnú službu na pomoc pri odstraňovaní škôd vzniknutých povodňou, ktorú vám AXA poskytuje zadarmo – AXA linka +421 2 2929 2929.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png