Nahláste škodovú udalosť rýchlo a bez zbytočných papierov.

 • Nahlásenie škody kedykoľvek a kdekoľvek - online
 • Bez zbytočného vypĺňania papierov

Škodová udalosť ONLINE

Nestrácajte čas a nahláste škodovú udalosť online. Pripravte si:

 • číslo poistnej zmluvy
 • občiansky preukaz
 


Nahlásiť online

Škodová udalosť /Skody-a-poistne-udalosti/Oznamenie-skody/Poistenie-majetku-a-zodpovednosti/Obsah/Skodova-udalost XX | Poistenie majetku a zodpovednosti

Aký je postup pri hlásení škody?

1. Poistnú udalosť môžete nahlásiť prostredníctvom aplikácie Škodové udalosti ONLINE alebo telefonicky. Pre úspešné online nahlásenie udalosti si prosím pripravte:

 • Číslo poistnej zmluvy / prípadne údaje o poistníkovi
 • Poistný produkt, z ktorého si škodu uplatňujete (Nehnuteľnosť, Domácnosť, Zodpovednosť)
 • Telefonický kontakt na vás
 • Ďalšie informácie (kedy sa škoda stala, čo bolo poškodené, kto poškodenie zistil, predpokladané náklady na opravu a pod.).

Nahlásiť škodovú udalosť môže okrem vás aj:

 • Splnomocnený zástupca (budeme potrebovať doložiť plnú moc)
 • Osoba zastupujúca právnickú osobu alebo SZČO (budeme potrebovať doložiť plnú moc)
 

2. Neodkladne vás bude kontaktovať mobilný technik.

 

3. Písomne vám bude doručený list s výzvou na predloženie potrebných dokladov k likvidácii.

Ďalšie odporúčanie:

 • Zabezpečte počiatočnú aj priebežnú fotodokumentáciu;
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a pod.);
 • Pokiaľ to bude možné, poškodené veci nelikvidujte;
 • Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd.

Využite Asistenčnú službu na pomoc pri odstraňovaní škôd vzniknutých povodňou, ktorú vám AXA poskytuje zadarmo – AXA linka +421 2 2929 2929.


 

Škodovú udalosť môžete nahlásiť:

 

Online

jednoduché a rýchle nahlásenie škodovej udalosti


Nahlásiť online

 

Telefonicky

Zavolajte priamo z miesta vzniku škody našu AXA linku:
+421 2 2929 2929

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com