Finančná skupina AXA

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosti AXA v Slovenskej republike pristúpili 1.10.2014 k iniciatíve skupiny AXA "Binding corporate rules" – Záväzné vnútropodnikové pravidlá pre oblasť ochrany osobných údajov.