Finančná skupina AXA

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosti AXA v Slovenskej republike pristúpili 1.10.2014 k iniciatíve skupiny AXA "Binding corporate rules" – Záväzné vnútropodnikové pravidlá pre oblasť ochrany osobných údajov.

Pri príležitosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (tiež ako tzv. GDPR) došlo k úprave BCR reflektujúc na požiadavky tejto legislatívy.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com