Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Informačné memorandum

Informačné memorandum obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov na účely marketingu pre novo udelené súhlasy. Nové súhlasy so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu boli vytvorené, aby sme vám mohli podávať pravidelné informácie o existujúcich i nových produktoch a službách finančnej skupiny AXA, a to v súlade s požiadavkami s európskym nariadením GDPR.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png